مقالات

تک ماده در امتحان نهایی

تماس با ما
به این نوشته امتیاز دهید

در این مقاله در بارة تک ماده در امتحان نهایی توضیحات مفیدی ارائه شده است. همچنین شرایط دیگر قبولی نیز توضیح داده شده است.

دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم که نتوانسته‌اند نمره قبولی را در امتحانات پایانی کسب نمایند، دوراه برای فارغ‌التحصیلی پیش روی دارند:

  1. یا باید در امتحانات شهریورماه شرکت نمایند و در درسی که نمره پایینی کسب کردن قبول شوند
  2. یا با استفاده از شرایط تک ماده دوره متوسطه دوم از این دوره فارغ‌التحصیل شوند.

برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند از دوره دوم متوسطه فارغ‌التحصیل شوند. باید شرایط قبولی در این دوره را طبق آیین‌نامه ارزشیابی دوره دوم متوسطه کسب نمایند. دانش‌آموزان زیادی هستند که نمی‌توانند شرایط فارغ‌التحصیلی بیان شده در این آیین‌نامه را کسب نمایند. این دانش‌آموزان به دنبال راه حلی برای فارغ‌التحصیلی از دوره متوسطه دوم هستند.

در آیین‌نامه ارزشیابی دوره دوم متوسطه راهکاری تحت عنوان ماده 82 و 83 بیان شده که به قانون تک ماده مشهور می‌باشد. دانش‌آموزان می‌توانند حتی در صورت داشتن نمره پایین‌تر از 10 نیز فارغ‌التحصیل شوند. در ادامه این مقاله برای آشنایی بیشتر با قانون تک ماده و تبصره‌های آن به شرح جزئیات شرایط قبولی و استفاده از تک ماده در دوره متوسطه دوم 1400 می‌پردازیم.

شرایط قبولی در درس‌های دوره متوسطه دوم ۱۴۰۰

شرایط قبولی در هر یک از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه متفاوت می‌باشد. داشتن این شرایط برای دانش‌آموزان هر سه‌پایه دوم متوسطه لازم و ضروری است.

شرایط قبولی در درس‌های پایه دهم و یازدهم

دانش‌آموزی که در امتحانات نوبت دوم در هر درس نمره قبولی کسب نموده و نمره سالانه فرد کمتر از حدنصاب قبولی نباشد.

دانش‌آموزی که در امتحانات نوبت دوم نمره قبولی در هر درس را کسب نکند. می‌تواند در امتحانات شهریورماه شرکت کرده و درصورتی‌که نمره فرد کمتر از حدنصاب نباشد قبول شناخته می‌شد.

تبصره 1 : دانش‌آموزانی که در امتحانات نوبت دوم نمره قبولی کسب نکرده‌اند. در صورت عدم شرکت در دوره‌های تابستانه، نمره امتحان پایانی شهریورماه آن‌ها صرفاً بر مبنای 20 محاسبه می‌شود.

تبصره 2 : دانش‌آموزان شاخه کاردانش که پس از شرکت در امتحانات خرداد در هر یک از بخش‌های نظری و عملی استاندارد مهارت، حدنصاب قبولی را کسب نکرده است. باید در امتحانات شهریورماه شرکت نموده و نمره قبولی را کسب نماید.

تک ماده در امتحان نهایی

شرایط قبولی در درس‌های غیر نهایی پایه دوازدهم

در درس‌های غیر نهایی امتحانات نوبت دوم دانش‌آموزی که نمره سالانه آن کمتر از حدنصاب نباشد قبول شناخته می‌شود.

دانش‌آموزی که در زمان برگزاری امتحانات مدارس در نوبت دوم، در یک یا چند درس حدنصاب قبولی را دریافت نکرده باشد. یا از سال‌های قبلی درسی که قبول نشده، باقی‌مانده باشد. می‌تواند در امتحانات شهریورماه و یا دی‌ماه شرکت کند و در صورت کسب حدنصاب قبول شناخته شود.

دانش‌آموز شاخه کاردانش که پس از امتحانات نوبت دوم. در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی) یا یکی از بخش‌های آن حدنصاب قبولی را کسب نکرده باشد. می‌بایست در امتحانات شهریور و یا دی‌ماه شرکت کند. در صورت کسب حدنصاب قبول شناخته می‌شود و گواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می‌شود.

شرایط قبولی در درس‌های امتحانات نهایی پایه دوازدهم

در امتحانات نهایی دانش‌آموزانی قبول شناخته می‌شوند که دارای شرایط زیر باشند:

در زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم. نمره امتحان نهایی فرد در هر درس بدون ضریب کمتر از 7 نباشد.

نمره سالانه یا نمره تابستانه دانش‌آموز در هر درس کمتر از حدنصاب قبولی نباشد.

تبصره 1 : در درس‌های غیرحضوری کسب نمره حدنصاب قبولی در امتحانات نهایی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 : آن دسته از درس‌های فنی و حرفه‌ای که حدنصاب قبولی آن‌ها 12 است. از مشمولین بند الف مستثنا هستند و دانش‌آموز باید در امتحانات شهریورماه برای قبولی شرکت نمایند.

حدنصاب قبولی در هر درس در رشته‌های نظری نمره 10. در دروس شایستگی‌های شاخه فنی و حرفه‌ای نمره 12 است. لازم به ذکر است که در شاخه کاردانش تعیین حدنصاب قبولی در بخش نظری و عملی به عهده مسئول سازمان استاندارد مهارت می‌باشد.

بعد از اعلام نتایج امتحانات نهایی، امکان اعتراض به نتایج امتحانات نهایی در بازه زمانی مشخص فراهم می‌شود. که دانش‌آموزان می‌توانند درصورتی‌که فکر می‌کنند نمره بهتری در آزمون کسب نموده‌اند، به‌منظور بازبینی نمره خود از این گزینه استفاده نمایند.

نمره سالیانه برای سؤالات امتحان نهایی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

نمره سالانه = ((نمره ارزشیابی پایانی نوبت دوم * 4) + (نمره ارزشیابی مستمر نوبت دوم) + (نمره پایانی نوبت اول *2) + (نمره ارزشیابی نوبت اول)) / 8

 شرایط استفاده از تک ماده در امتحان نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم ۱۴۰۰

اکثر موارد عنوان شده در شرایط استفاده از تک ماده در امتحان نهایی پایه دوازدهم متوسطه دوم 1400 بیانگر آن است. که دانش‌آموزی فارغ‌التحصیل شناخته می‌شود. که در همه واحدهای درسی دوره متوسطه دوم رشته مربوطه نمره قبولی کسب کرده باشد و معدل فرد کمتر از 10 نباشد.

تبصره 1 : چنان چه آخرین نمره درس (سالانه، تابستانه و یا غیرحضوری) دانش‌آموزی از مجموع درس‌های دوره دوم متوسطه حداکثر در چهار عنوان درسی (دو امتحان نهایی و دو امتحان غیر نهایی) نمره 7 و بیشتر با کسب معدل حداقل 10 داشته باشند. باتوجه‌به قانون تک ماده فارغ‌التحصیل شناخته می‌شوند.

لازم به ذکر است دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای که حدنصاب قبولی آن‌ها کسب نمره 12 می‌باشد. همچنین استاندارد مهارت و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول استفاده از این تبصره تک ماده نخواهند شد.

 تبصره 2 : استفاده‌نکردن از شرایط تبصره تک ماده ذکر شده در بالا در نوبت دوم در صورت درخواست کتبی اولیای دانش‌آموز بلامانع است. ولی اگر دانش‌آموزی که در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می‌کند، نمره کسب شده آن در درس‌های مربوط، کمتر از نمره امتحانات نهایی خرداد باشد، نمره خردادماه فرد در کارنامه درج خواهد شد.

معدل کل

 نحوه محاسبه معدل کل به این صورت است. که نمرات هر دانش‌آموز در پایان دوره دوم متوسطه تعداد واحدهای هر درس در نمره پذیرفته شده آن درس (سالانه، شهریورماه و یا دی‌ماه) ضرب می‌شود و مجموع حاصل‌ضرب‌های به‌دست‌آمده، بر مجموع واحدهای این درس‌ها تقسیم می‌گردد.

تبصره: درصورتی‌که واحدهای درسی گذرانده شده دانش‌آموز بیشتر از حد مجاز واحدهای رشته مربوطه باشد. نمره درس‌های مازاد در کارنامه و سوابق تحصیلی فرد ثبت می‌شود و همچنین در محاسبه معدل کل فرد منظور خواهد شد.

مثالنمرۀ سالانهنمرۀ برگه امتحانیوضعیت
110 و بالاتر7 و بالاترقبول
210 و بالاترکمتر از 7استفاده از تبصره و تک ماده
3بین 7 تا 10هر نمره ایاستفاده از تبصره و تک ماده
4کمتر از 7کمتر از 7مردود

نمایش بیشتر

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا