انتخاب رشته کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور

تماس با ما تماس با مشاوره تحصیلی رایگان
به این نوشته امتیاز دهید

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از چندین نظر میتواند برای داوطلبان مطلوب باشد. اولین مورد ارتقاء شغلی و فعالیت حرفه ای تر در زمینه تحصیل و دومین آن افزایش درآمد یا فرصت مهاجرت برای داوطلبان است. یکی از راه های ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بهره مندی از دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور است.

دوره های کارشناسی ارشد پیام نور به علت غیرحضوری بودن و امکان معرفی به استاد برای ادامه تحصیل، برای شاغلان یک فرصت طلایی محسوب میشود.

متقاضیان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد پیام نور میبایست شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور را دارا باشند که این شرایط طبق آخرین دفترچه راهنمای شرایط ارشد دانشگاه پیام نور به شرح زیر است. در وبسایت تخصصی مشاوره کنکور ارشد آکو، با بهترین مشاوران ارشد به ادامه تحصیل بپردازید.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

برای ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد، شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده است که شرایط عمومی داوطلبان ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور شامل اعتقاد فکری و عملی به دین اسلام، عدم عناد و اعتراض به جمهوری اسلامی ایران و عدم فساد اخلاقی داوطلب است.

برای شرکت در رشته های تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور دارا بودن شرایط فیزیکی متناسب با رشته نیز جزو شرایط عمومی است. بجز موارد گفته شده، شرایط تخصصی نیز برای ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور وجود دارد که به شرح زیر است.

شرایط ارشد دانشگاه پیام نور و ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور

اولین شرط شرکت در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور داشتن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم است. تمامی رشته های کارشناسی ارشد پیام نور بجز رشته های مهندسی جزو رشته های شناور در میان تمامی گروه های آزمایشی هستند.

البته داوطلبانی که قصد شرکت در دوره های ارشد غیر مرتبط با رشته کارشناسی خود را دارند میبایست 12 واحد جبرانی را بجز واحد های عادی دوره ارشد پیام نور بگذرانند.

آزمون ورودی دانشگاه های فراگیر پیام نور به صورت چهار گزینه ای و همراه با نمره منفی خواهد بود و تصحیح و دریافت برگه های امتحانی نیز به عهده سازمان سنجش میباشد. داوطلبان باید توجه داشته باشند که در صورت انتخاب تحصیل در دانشگاه های فراگیر پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد، مزایای خاصی از قبیل خوابگاه، بیمه، پرداخت هزینه تحصیل و …. برای داوطلبان در نظر گرفته نمیشود.

نظام وظیفه برای ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور

شرایط نظام وظیفه نیز برای داوطلبان مرد دوره های فراگیر پیام نور باید مشخص باشد که باید شامل یکی از 12 مورد زیر  باشید تا بتوانید در رشته های کارشناسی ارشد پیام نور ثبت نام کنید.

 1. دارا بودن کارت پایان خدمت
 2. دارا بودن کارت معافیت دائم
 3. دارا بودن برگه مهر خورده آماده به خدمت بدون غیبت (داوطلبان مشمول میبایست دفترچه آمادگی به خدمت خود را پیش از ثبت نام و پیش از ثبت غیبت ارسال کنند و بعد از ثبت نام قطعی، سازمان نظام وظیفه معافیت تحصیلی را برای این داوطلبان صادر میکند.)
 4. دانشجوی سال آخر مقطع كارشناسی كه حداكثر تا تاريخ 1401/6/31در سقف سنوات مجاز تحصيلی و بدون غیبت سربازی 
 5. دانش آموخته مقطع كارشناسی كه در سقف مجاز سنوات تحصيلی دانش آموخته شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش و شروع به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک سال نگذشته باشد و داوطلب وارد دوران غیبت نشده باشد.
 6. کاركنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها اعم از دانش آموختگان دوره كارشناسی و یا ارشد
 7. کارکنان شاغل در نیروهای مسلح و پایور
 8. طلبه علوم دينی دارنده مدرك كارشناسي وداراي معافيت تحصيلي حوزه های علميه معتبر
 9. مشمول دارای برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت
 10. كاركنان وظيفه (ليسانس) اعزامي شاغل به خدمت(سربازان در حال خدمت در نيروهای مسلح و ساير نهادها) به شرط عدم غيبت قبل از اعـزام
 11. دانشجوی انصرافی دانشگاه ها كه در سقف مجاز سنوات تحصيلی اوليه انصراف داده اند به شرط اينكه از تـاريخ انصـراف در رشته قبلی تا زمان پذيرش در رشته و دانشگاه جديد بيش از يك سال سپری نشده باشد

رشته های کارشناسی ارشد پیام نور

همانطور که گفته شد، رشته های کارشناسی ارشد پیام نور بجز رشته های گروه مهندسی با هریک از مدارک کارشناسی گروه های انسانی و علوم پایه و… قابل ثبت نام است. به طور کلی رشته های ارشد پیام نور در 5 گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر، هلوم مهندسی و فنی و گروه کشاورزی ارائه میشود. رشته های کارشناسی ارشد پیام نور به تفکیک گروه آزمایشی در جدول های زیر آمده است.

اگر به فکر شرکت در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور هستید، میتوانید منابع دوره را به تفکیک هر رشته در دفترچه راهنمای شرایط ارشد دانشگاه پیام نور مشاهده کنید.

رشته های گروه علوم پایه ارشد پیام نور

بیو فیزیک

بیو شیمی آموزش ریاضی آمار ریاضی
زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني رياضيات و كاربردها گرايش جبر

رياضيات و كاربردها گرايش آناليز

رياضی كاربردي گرايش بهينه سازي

زيست فناوري گرايش ميكروبي

زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي
شيمي گرايش شيمي تجزيه شيمي گرايش شيمي آلي ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي

ژنتيك

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)

علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي علوم زمين گرايش پترولوژي شيمي گرايش شيمي كاربردي
فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها فيزيك گرايش اپتيك و ليزر

علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي

   

فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك

فيزيك گرايش فيزيك هسته اي

رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه علوم انسانی

آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي گرايش تمرينات اصلاحي
آموزش زبان انگليسي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش و بهسازي منابع انساني اخلاق گرايش اخلاق اسلامي
اخلاق گرايش اخلاق كاربردي اخلاق گرايش فلسفه اخلاق ادبيات عربي اديان و عرفان
برنامه ريزي آمايش سرزمين برنامه ريزي آموزشي برنامه ريزي درسي برنامه ريزي رفاه اجتماعي
تاريخ گرايش تاريخ اسلام تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي تاريخ گرايش تاريخ تشيع تاريخ و تمدن ملل اسلامي
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش تحقيقات آموزشي تكنولوژي آموزشي جامعه شناسي
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي- فضايي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش محيط زيست شهري جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران
جمعيت شناسي حسابداري حسابرسي حقوق بين الملل
حقوق جزا و جرم شناسي حقوق خصوصي حقوق دادرسي اداري رفتار حركتي گرايش رشد حركتي
روان شناسي اجتماعي روان شناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثبتگرا روان شناسي باليني روان شناسي باليني كودك و نوجوان
1045روان شناسي تربيتي روان شناسي شخصيت روان شناسي عمومي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
روزنامه نگاري زبان شناسي زبان شناسي گرايش اجتماعي زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مطالعات كتابخانههاي عمومي علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسلامي علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك
علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسلامي علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي علوم سياسي
علوم شناختي گرايش روان شناسي شناختي علوم قرآن و حديث فقه و مباني حقوق اسلامي فلسفه دين
فلسفه و حكمت اسلامي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي و تندرستي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد كارآفريني گرايش گردشگري مترجمي زبان انگليسي  

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه های فراگیر پیام نور

مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي شيمي گرايش پليمر مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
مهندسي شيمي گرايش محيط زيست مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كلان
مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش راه و ترابري مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك
مهندسي عمران گرايش سازه مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي
مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي تكنولوژي اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني مهندسي كامپيوتر گرايش نرمافزار مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

رشته های گروه کشاورزی و هنر در دانشگاه فراگیر پیام نور

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي توسعه روستايي
علوم دامي گرايش تغذيه دام علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي  
پژوهش هنر طراحی شهری مهندسی معماری  

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور

طبق آخرین اطلاعیه منتشر شده در زمینه شهریه کارشناسی ارشد پیام نور به صورت سالیانه افزایش میابد. شهریه دانشگاه های پیام نور برای دوره های صددرصد آنلاین بوده و درصورتی که داوطلب متقاضی استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور (کلاس های رفع اشکال گروهی) باشند، باید برای اطلاع از شهریه این دوره ها و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور به مراکز فراگیر پیام نور محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور

شرایط ارشد دانشگاه پیام نور با مشاوره کنکور ارشد آکو

در سال 1401 داوطلبان متقاضی برای ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور در موعد مقرر باید از طریق وبسایت سازمان سنجش اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه پیام نور کنند و این مبلغ برای ثبت نام کارشناسی ارشد 1401 برابر با 132 هزار ریال بود.

در فرایند ثبت نام این قانون اعمال شده بود که درصورت عدم شرکت در آزمون ورودی پیام نور، هزینه عودت نگردیده و این عدم شرکت در آزمون به منزله انصراف از تحصیل میباشد.

برای مشاوره تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد با تیم مشاوره کنکور آکو، با شماره 02633408944 در ارتباط باشید و یا از طریق کانال تلگرام تیم مشاوره تحصیلی آکو سوالات خود را بپرسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا