مشاور من

فرق بین خواندن و مطالعه کردن

تماس با مشاوره تحصیلی رایگان
5/5 - (1 امتیاز)

زمانی که ما وارد رستورانی میشویم و منوی رستوران را می خوانیم یا از روی متن کتاب یا روزنامه ایی روخوانی میکنیم زمانی که به دنبال خواندن نشانی و آدرس هستیم و مسیر و علامت ها را میخوانیم و یا در طول هفته امتحان یا آزمون مهمی را پیشرو داریم و از روی مسائل و کتاب می خوانیم در واقع ما داریم فعل درس خواندن را اجرا میکنیم اما تفاوتی در خواندن منوی یک رستوران و زمانی که برای امتحان می خوانیم وجود دارد در این زمان است که فرق بین مطالعه کردن درست و خواندن مشخص می شود

خواندن بخش کوچکی از مطالعه کردن و درس خواندن می باشد

فرق زیادی بین خواندن حروف و کلمات با مطالعه کردن حروف و کلمات در متن وجود دارد. مثلا  زمانی که از روی متنی میخوانیم واز آن گذر می کنیم ممکن است که مطلب را با دقت نخوانده و آن را جدی دنبال نکنیم و هدفی مانند ارزشیابی و فهم دقیق آن را داشته باشیم، اما زمانی که مطلبی را به قصد یادگیری با تمرکز و هدفمند می خوانیم آن را به خاطر می سپاریم در واقع ما داریم مطالعه درست می کنیم.

خواندن به معنی مشاهده کردن است اما مطالعه کردن مثل درس خواندن همراه با تمرکز و هدف و یادگیری صحیح همراه است.

در خواندن ما مطالب را به قصد لذت، سرگرمی و بدون به خاطر سپردن به حافظه انجام می دهیم  اما  مطالعه کردن صحیح و درست را را برای هدف به خاطر سپردن ،کسب دانش و مهارت و درک مطلب انجام می دهیم.

خواندن با مشاهده (دیدن)همراه است. مطالعه کردن همراه با دقت و تمرکز به قصد به خاطر آوردن (به یادآوری)است. خواندن به دقت و درگیری کمتری با متن می پردازد. مطالعه با هدف یادگیری عمیق تاکید دارد و یادگیرنده را از یادگیری سطحی و شتابزده باز می دارد.

فرق مطالعه کردن و درس خواندن صحیح با خواندن صرف

معنی درست مطالعه کردن در فارسی

تعریف صحیح مطالعه کردن در فرهنگ فارسی نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و تأمل و تفکر و اندیشه میباشد. خواندن به دقت. فرهنگستان ایران بجای این کلمه «بررسی » را پذیرفته است.

مطالعه(فرهنگ واژه‌های فارسی سره): خواندن، بررسی، پژوهش، خوانش مطالعه(مترادف و متضاد زبان فارسی): خواندن، قرائت، بررسی، پژوهش، تتبع، تحقیق، در است مطالعه(فرهنگ فارسی هوشیار): نگریستن بهر چیزی برای واقف شدن به آن و تامل و اندیشه و فکر

تعریف صحیح مطالعه کردن در مشاوره کنکور

تعریف صحیح مطالعه کردن و درس خواندن درست ، درک و فهم آنچه که منظور نویسنده بوده است که دارای هفت سطح می باشد. این هفت سطح در کتاب های روانشناسی و مشاوره ای که موجود است به شرح زیر است:

 • تشخیص (توانایی ما برای خواندن و سواد اولیه)
 • جذب (فرایند فیزیکی)
 • درک مطلب(ارتباط بین خوانده ها و دانسته ها)
 • دانش (ارتباط بین دانسته های قبلی با اطلاعات جدید)
 • حفظ و به یادسپاری(ذخیره اولیه ی اطلاعات)
 • فراخوانی (پیدا کردن اطلاعات به خاطر سپرده شده)
 • کاربرد(استفاده کردن از آنچه آموخته ایم)

روش های درس خواندن و مطالعه کردن صحیح برای یادگیری

پیش از هرچیزی بهترین روش درس خواندن و مطالعه کردن خلاصه برداری است. قدم بعدی برای مطالعه کردن درست، خط کشیدن زیر مسائل مهم و استفاده از کلمات کلیدی هنگام درس خواندن و مطالعه است. تصویرسازی نیز میتواند در مرحله دوم درس خواندن روشی درست برای به خاطر سپردن مطالب باشد. مراحلی که برای دوره کردن مطالب بعد از مطالعه صحیح شامل سوال از خود، توضیح دادن و مرور مطالب برای خود، از خود امتحان گرفتن و تمرین لایه ای است. فراموش نکنید که مطالعه پراکنده در زمان های مختلف میتواند شما رابرای آمادگی کنکور بسیار کمک کند.

یاد گرفتن مهارت های درست مطالعه کردن

برای پیشرفت در مهارت های درک مطلب و نقد و بررسی دروس برای آماده شدن برای امتحانات و راهبردهای آزمون می باشد که شامل:

 •   هدف گذاری
 •   برنامه ریزی
 •   مدیریت زمان
 •   افزایش انگیزه
 •   یادگیری فعال
 •   یادداشت برداری

یکی از شرایط اصلی و لازم برای مطالعه و درس خواندن درست، تمرکز حواس می باشد که کیفیت مطالعه و یادگیری را افزایش داده و باعث پیشرفت میشود.

درس خواندن درست و مطالعه صحیح مطالب و تفاوت آن با روخوانی معمولی

فرق مطالعه کردن و خواندن صرف چیست؟

خواندن ترجمه مستقیم و رمزگشایی از نماد های نوشتاری می باشد،مهارتی است که به وسیله ی آن می توان از مطالب نوشتاری اطلاع کسب کرد و خواننده می تواند به پیام  درون نوشته موجود پی ببرد .

خواندن از دو فرایند مرتبط با یکدیگر تشکیل می شود

 • شناخت کلمه
 • فهم و درک آن کلمه

یادگیری مهارت خواندن یک هدف مهم آموزشی و لازم برای تمامی سنین افراد در جامعه محسوب می شود. درواقع هدف از یادگیری الفبا و نوشتار زبان، خواندن است. این درحالی است که برای مطالعه بجز دانستن زبان نوشتاری ، نیاز به فرایند های ذهنی و درک مطلب نیز هست.

خواندن ، تکمیل کننده مطالعه صحیح است

معنی صحیح و درست و دقیق مطالعه کردن یعنی اندیشیدن و با دقت و توجه نظر مطلبی را خواندن و فهمیدن است. به همین دلیل است که مطالعه همراه با اندیشیدن، تفکر، دقت، فهم و آگاهی همراه است.

هدف و قصد ما در مطالعه این است که  متن را برای فهم و پی بردن به آن و تفکر عمیق درباره موضوع بررسی کنیم. این یعنی درس خواندن درست که به ما کمک میکند مطالب را بعد از مدتی نیز به طور کامل به یاد بیاوریم. اما خواندن به معنی نگاه کردن به نوشته ای و تلفظ آن بدون تفکر است ما مطالعه را به قصد افزایش کیفیت و یادگیری در فهم مطالب انجام میدهیم اما در خواندن اینگونه عمل نمی کنیم.

خواندن کاری است که هر لحظه اتفاق می افتد و نتیجه آن سطحی و گذرا می باشد اما در مطالعه فهم عمیق و یادگیری است که حاصل می شود.

فرق مطالعه کردن و خواندن

در مطالعه فرد هدفی را دنبال می کند می خواند سوال مطرح می کند نکات مهم را مشخص می کند دوباره می خواند مطالب مهم را خارج میکند  و به بحث دربارهی آن می پردازد برای سوالات به وجود آمده خود پاسخ و دلیلی می یابد و در آخر به درکی از مطلب  و هدف خود از مطالعه مطلب مورد نظر می رسد اما در خواندن که روزانه بارها برای همه ی ما ها اتفاق می افتد بدون سوال و جوابی و گذرا و سطحی می باشد و ما درکی از متن پیدا نمی کنیم و نتیجه ی خاصی هم در پی دارد.

فرق مطالعه کردن و خواندن

 •   مطالعه یعنی درک مطلب
 •   مطالعه یعنی همراه با هدف یادگیری
 •   مطالعه یعنی اندیشیدن
 • مطالعه یعنی دقت و توجه به متن
 •   مطالعه یعنی تفکر عمیق
 •   مطالعه یعنی آگاهی ارزشیابی و فهم
 •   مطالعه یعنی آگاهی
 •   خواندن یعنی مشاهده کردن
 •   خواندن یعنی بدون به خاطرسپاری متن
 •   خواندن یعنی تلفظ بدون تفکر
 •   خواندن یعنی   مهارت خواندن نوشته ها
 •   خواندن یعنی اطلاعات سطحی

مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو درباره مطالعه کردن و درس خواندن درست میگوید

خواندن هم جزئی از مطالعه کردن صحیح می باشد اما جزئی کوچک محسوب می شود. ما روزانه از مهارت خواندن برای زندگی روزمره خود استفاده می کنیم پس خواندن مهارت اولیه و لازم برای مطالعه می باشد، خواندن را برای کارهای ساده و یافتن خبر و اطلاعات گذرا و روزانه خود استفاده می کنیم اما زمانی که امتحان، آزمون و …داریم نیاز به یادگیری بیشتر عمیق تر و مفهومی تری داریم تا منظور نویسنده متن را درک کرده و از آن بهره بجوییم آن زمان است که ما سراغ مطالعه رفته با استفاده از این مهارت پیشرفت چشمگیر داشته و به هدف خود می رسیم.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
فهرست