دو هفته مشاوره رایگان برای تمامی پایه ها!

ارسال مشخصات به 09025646234
کنکور سراسریمشاور من

فهرست رسمی کتب منابع کنکور 1400

منابع کنکور نظام جدید 1400 انسانی و ریاضی و تجربی

تماس با ما
به این نوشته امتیاز دهید

فهرست رسمی منابع کنکور 1400نظام جدید 3-3-6 شاید یکی از مهم ترین مطالبی باشد که یک داوطلب باید درباره ی کنکور سراسری و منابعش اطلاعات داشته باشد. در جداول زیر فهرست رسمی کتب آموزش و پرورش نشام داده شده است. ابتدا عنوان درسی در ستون اول، نام کتاب، کد کتاب، پایه تدریس، سال چاپ و در آخر ملاحظات قرار داده شده است. ضرایب دروس را در هر آزمون از اینجا ببینید. این فهرست دروس و منابع کنکور 1400نظام جدید برای داوطلبین 3-3-6 آماده شده است. مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو همراه داوطلبان کنکوری است.

کتاب های درسی منابع کنکور 1400نظام جدید

ابتدا در جدول اول تمامی دروس از ادبیات، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان انگلیسی برای هر سه رشته انسانی، ریاضی، و تجربی آورده شده است. در جدول دوم دروس مجموعه ریاضی، فیزیک وشیمی به ترتیب آورده شده است. در جدول بعد دروس مربوط به رشته تجربی، ریاضی،فیزیک، شیمی، زمین و زیست شناسی قرار گرفته اند و در جدول آخر نیز تمام دروس رشته انسانی قرار داده شده است. شما می توانید تمام کتب و منابع کنکور 1400نظام جدید را از پایگاه چاپ و نشر دانلود کنید.

منابع دروس عمومی کنکور 1400نظام جدید

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۷
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۸
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۹
عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۹
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۸
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۹
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۸
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۹
اصول عقاید (۱) ۱۱۰۲۲۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
اصول عقاید (۲) ۱۱۱۲۳۲ یازدهم ۹۸
اصول عقاید (۳) ۱۱۲۲۲۷ دوازدهم ۹۹
زبان انگلیسی زبان خارجی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۷
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۸
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۹

منابع دروس کنکور 1400 نظام جدید رشته ریاضی و فیزیک

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷
هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۷
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۸
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۸
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۸
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۹
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۹
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۹
فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۷
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۸
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۹
شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

منبع سوالات دروس تخصصی کنکور تجربی 1400

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
زمین شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۸
ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷
ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۸
ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۹
زیست شناسی زیست شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۷
زیست شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۸
زیست شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۹
فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۷
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۸
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۹
شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

دروس تخصصی کنکور انسانی 1400 نظام جدید

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۷
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۸
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۹
اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۷
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۹۷
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۹۸
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۹۹
زبان عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۷ دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۹
۵ تاریخ تاریخ (۱) ایران و جهان باستان ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۷
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۸
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۹۹
تاریخ اسلام (۱) ۱۱۰۲۳۳ دهم ۹۷ دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
تاریخ اسلام (۲) ۱۱۱۲۳۳ یازدهم ۹۸
تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی ۱۱۲۲۳۳ دوازدهم ۹۹
جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۷
جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه‌ای ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۸
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۹
علوم اجتماعی جامعه شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۷
جامعه شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۸
جامعه شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۹
فلسفه فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۸
فلسفه (۲) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۹
منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۷
روانشناسی روان‌شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۸

آکو مرکز مشاوره کنکور در کرج درباره شروع درس خواندن کنکوری میگوید

اگر به دنبال پیدا کردن منابع کنکور تجربی 1400 هستید احتمالا این روز ها تصمیم گرفته اید که در کنکور تجربی شرکت کنید و ما نیز میتوانیم با مشاوره تخصصی کنکور تجربی همراه موفقیتتان در این مسیر سخت باشیم. منابع کنکور ریاضی 1400نظام جدید نیز برای شما در این مقاله آمده است یعنی توانسته اید یک هدف را برای انتخاب مشاغل رشته ریاضی در آینده در نظر بگیرید. حتی اگر به دنبال شرایط و منابع کنکور انسانی 1400 نیز هستید به هرحال هدف گذاری و تلاش برای شما در اولویت بوده است.

منابع کنکور نظام جدید 1400 به اختصاص رشته های ریاضی و تجربی و انسانی در مرکز مشاوره کنکور در کرج

بنابراین با مرکز مشاوره کنکور در کرج تماس بگیرید و یا اینستاگرام مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو را دنبال کنید تا از آخرین شرایط آمادگی برای کنکور در سال های 1401 و 1402 مطلع شوید.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

طرح های مشاوره ای آنلاین