مشاور منکنکور سراسری

فهرست رسمی کتب منابع کنکور ۱۴۰۰

منابع کنکور نظام جدید 1400 انسانی و ریاضی و تجربی

تماس با ما تماس با ما آکو
به این نوشته امتیاز دهید

فهرست رسمی منابع کنکور ۱۴۰۰نظام جدید ۳-۳-۶ شاید یکی از مهم ترین مطالبی باشد که یک داوطلب باید درباره ی کنکور سراسری و منابعش اطلاعات داشته باشد. در جداول زیر فهرست رسمی کتب آموزش و پرورش نشام داده شده است. ابتدا عنوان درسی در ستون اول، نام کتاب، کد کتاب، پایه تدریس، سال چاپ و در آخر ملاحظات قرار داده شده است. ضرایب دروس را در هر آزمون از اینجا ببینید. این فهرست دروس و منابع کنکور ۱۴۰۰نظام جدید برای داوطلبین ۳-۳-۶ آماده شده است. مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو همراه داوطلبان کنکوری است.

کتاب های درسی منابع کنکور ۱۴۰۰نظام جدید

ابتدا در جدول اول تمامی دروس از ادبیات، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان انگلیسی برای هر سه رشته انسانی، ریاضی، و تجربی آورده شده است. در جدول دوم دروس مجموعه ریاضی، فیزیک وشیمی به ترتیب آورده شده است. در جدول بعد دروس مربوط به رشته تجربی، ریاضی،فیزیک، شیمی، زمین و زیست شناسی قرار گرفته اند و در جدول آخر نیز تمام دروس رشته انسانی قرار داده شده است. شما می توانید تمام کتب و منابع کنکور ۱۴۰۰نظام جدید را از پایگاه چاپ و نشر دانلود کنید.

منابع دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰نظام جدید

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۷
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۸
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۹
عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۹
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۸
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۹
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۸
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۹
اصول عقاید (۱) ۱۱۰۲۲۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
اصول عقاید (۲) ۱۱۱۲۳۲ یازدهم ۹۸
اصول عقاید (۳) ۱۱۲۲۲۷ دوازدهم ۹۹
زبان انگلیسی زبان خارجی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۷
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۸
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۹

منابع دروس کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید رشته ریاضی و فیزیک

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷
هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۷
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۸
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۸
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۸
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۹
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۹
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۹
فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۷
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۸
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۹
شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

منبع سوالات دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
زمین شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۸
ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷
ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۸
ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۹
زیست شناسی زیست شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۷
زیست شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۸
زیست شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۹
فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۷
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۸
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۹
شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۰ نظام جدید

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۷
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۸
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۹
اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۷
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۹۷
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۹۸
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۹۹
زبان عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۹
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۷ دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۹
۵ تاریخ تاریخ (۱) ایران و جهان باستان ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۷
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۸
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۹۹
تاریخ اسلام (۱) ۱۱۰۲۳۳ دهم ۹۷ دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
تاریخ اسلام (۲) ۱۱۱۲۳۳ یازدهم ۹۸
تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی ۱۱۲۲۳۳ دوازدهم ۹۹
جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۷
جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه‌ای ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۸
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۹
علوم اجتماعی جامعه شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۷
جامعه شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۸
جامعه شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۹
فلسفه فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۸
فلسفه (۲) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۹
منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۷
روانشناسی روان‌شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۸

آکو مرکز مشاوره کنکور در کرج درباره شروع درس خواندن کنکوری میگوید

اگر به دنبال پیدا کردن منابع کنکور تجربی ۱۴۰۰ هستید احتمالا این روز ها تصمیم گرفته اید که در کنکور تجربی شرکت کنید و ما نیز میتوانیم با مشاوره تخصصی کنکور تجربی همراه موفقیتتان در این مسیر سخت باشیم. منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۰نظام جدید نیز برای شما در این مقاله آمده است یعنی توانسته اید یک هدف را برای انتخاب مشاغل رشته ریاضی در آینده در نظر بگیرید. حتی اگر به دنبال شرایط و منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰ نیز هستید به هرحال هدف گذاری و تلاش برای شما در اولویت بوده است.

نوشته های مشابه

منابع کنکور نظام جدید 1400 به اختصاص رشته های ریاضی و تجربی و انسانی در مرکز مشاوره کنکور در کرج

بنابراین با مرکز مشاوره کنکور در کرج تماس بگیرید و یا اینستاگرام مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو را دنبال کنید تا از آخرین شرایط آمادگی برای کنکور در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطلع شوید.

نمایش بیشتر

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا