نحوه تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم

تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم

تماس با ما
3.1/5 - (8 امتیاز)

حوزه تصحیح اوراق امتحانی، مکانی است که برگه های امتحانی در آن محل جمع آوری می شود و سپس از دبیران مربوطه دعوت به عمل می آید که به تصحیح اوراق بپردازند. لازم به ذکر است که این مکان باید دارای امنیت بالایی باشد و افراد معتمدی در این مکان حضور دارند که به افزایش امنیت حوزه تصحیح کمک میکنند.

پس نگران تقلب  در حوزه های تصحیح اوراق نباشید زیرا یک سری افراد برای جلوگیری از این اتفاق در حوزه تصحیح اوراق حاضر می شوند. اما نحوه تصحیح برگه امتحان نهایی در حوزه های تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم چگونه است؟ مشاوره تحصیلی و کنکور آکو در کرج همراه شماست.

تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم

 تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم به چه صورت است؟

پیش از شروع تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم یک جلسه در حوزه تصحیح اوراق برگذار می شود که در این جلسه همه عوامل حوزه باید حضور داشته باشند که شرح وظایف افراد به آنها داده شود. پس هرکس به دقت میداند وظیفه مخصوص به خود چیست و در صورت دخالت کردن در کار دیگری تخلف محسوب میشود و جرایم و عواقب به همراه دارد. ولی هدف اصلی جلسه قبل از تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم برای مصححان این است که به آنها این اجازه داده می شود که در حین تصحیح برگه های امتحانی با یک دیگر تعامل داشته باشند.

تعامل مصححین بر اساس قوانین و ضوابط تقلب محصوب نمیشود و به طور کلی تقلب در حوزه های امتحانی در کمترین حالت ممکن خواهد بود.

برگه امتحانی را باید دو نفر صحیح کنند؛ اول اینکه هر دو مصحح، دبیر مربوطه همان درس است و دوم اینکه برای اینکه حق کسی ضایع نشود باید دو نفر اقدام به تصحیح برگه های امتحانی کنند. مصصحان بعد از اینکه نمره برگه امتحانی را دادند باید نام و نام خانوادگی خود را در اوراق بنویسد و نمره داده شده را با عدد و حروف هم یادداشت کند و در جای مورد نظر با امضاء قرار دهند.

تقلب در حوزه تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم

احتمال وقوع تقلب در حوزه تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم بسیار کم است. در حوزه امتحانی افرادی مستقر می شوند که کار آنها جلوگیری کردن از مواردی مانند تقلب و… است که به آنها ناظرین حوزه میگویند. این ناظرین در تمام مراحل از جمع آوری اوراق تا تصحیح اوراق و تحویل اوراق به آموزش و پروش مربوطه حضور دارند و با هوشیاری کامل برای جلوگیری از تقلب در حوزه تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم انجام وظیفه میکنند.

ناظرین حوزه معمولا افرادی جدی هستند و کوچک ترین تخلف احتمالی را پیگیری میکنند. و یا اگر موارد مشکوکی را مشاهده کردند سریعا به رییس حوزه گزارش می دهند تا موارد مشکوک در سریع ترین زمان پیگیری شود.

ناظر حوزه امتحانات نهایی بر نحوه نمره دهی و بارم بندی مصححین، میزان و نحوه تبادل نظر بین دبیران حین تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم و البته نگهداری از اوراق امتحانی تصحیح شده و نشده کنترل کامل دارند.

اعتراض به نحوه تصحیح برگه امتحان نهایی

نحوه نوشتن بارم ها توسط مصححین در زمان تصحیح اوراق امتحان نهایی

تصحیح کنندگان بعد از اینکه سوالات را تصحیح کردند و بارم هر سوال و هر شکل و هر فرمول را در برگه مشخص کردند، باید بارم سوالات را در سمت چپ برگه امتحانی ، خوش خط با عدد و حروف بنویسند، و بعد از اینکه تصحیح کامل انجام شد مجددا دبیر موظف است که بارم برگه امتحانی را دوباره جمع ببندد.

در آخر بعد از انجام تمام مراحل تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم ، مصحح باید نام و نام خانوادگی خود را خوش خط در سمت راست برگه امتحانی بنویسد و نمره نهایی را نیز با عدد و حروف وارد کند.

آیا مصححین می توانند به هر سوال هر بارمی که دوست دارند را بدهند؟ هر امتحانی یک کلید تصحیح دارد و تصحیح کنندگان بر اساس آن کلید باید بارم های سوالات را بدهند و در آن کلید ریز بارم ها داده شده است. مثلا در کلید مربوطه تعیین شده که برای هر فرمول هر شکل و… چه بارمی را دبیر باید در نظر بگیرد، پس مصحح به صورت دلبخواه نمیتواند بارم سوالی را افزایش یا کاهش دهد. پس نگران تقلب یا عدم رعایت عدالت توسط مصحح در هنگام تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم خودتان نباشید.

در شیوه نامه و قوانین حوزه تصحیح، نحوه تصحیح برگه امتحان نهایی مطابق با قوانین و راهنمای تصحیح است.

چگونه چند مصحح برگه را تصحیح میکنند؟

پیش ار هرچز برای اینکه تصحیح کنندگان شروع به تصحیح اوراق امتحانی کنند باید در نظر بگیرند که مصحح چندم هستند. زیرا مصحح اول موظف است که اوراق امتحانی را با خودکار قرمز تصحیح کند و مصصح دوم نیز موظف است که اوراق را با خودکار سبز تصحیح کند. در صورتی که مصحح سومی نیز وجود داشته باشد وی باید برگه امتحانی را یا با خودکار مشکی یا آبی تصحیح کند( رنگ خودکار مصحح سوم بر اساس اینکه دانش آموز با چه رنگی پاسخ داده است بین آببی و مشکی متفاوت است.)

اما گاهی دربین نمرات دو یا سه مصحح اختلاف وجود دارد. در این شرایط است که کار به شور و مشورت و تصحیح مجدد مشترک میکشد.

عدم انطباق نمرات دو مصحح در هنگام تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم

اگر نمره ای که توسط هر دو تصحیح کننده بدست می آید یکی بود بالتبع ان نمره ، نمره نهایی برگه امتحانی می باشد. اما اگر نمره متفاوت بود در این مرحله هر دو تصحیح کنند باهم شور میکنند و به توافق می رسند که چه نمره ایی را به عنوان نمره نهایی اعلام کنند.

پس از اعلام نمره نهایی که بعد از شور و مشورت بسیار صورت می گیرد هر دو تصحیح کنند باید نمره را بالای برگه نوشته و امضا کنند. ولی اگر هیچ کدام از مصححين قانع نشدند در اینجا شخص رییس حوزه تصمیم میگیرد که یک تصحیح کننده سوم را به حوزه تصحیح اوراق دعوت کند. که این فرد نیز دبیر همان درس مورد نظر است و مصحح سوم برگه را دوباره تصحیح  میکند و نمره ایی که وی اعلام میکند نمره نهایی برگه میباشد.

پس هر برگه باید توسط دو نفر دبیر متخصص درس مربوطه تصحیح شود و ناظرینی در حوزه هستند که باید بر این امر نظارت کنند. دبیران مربوطه باید هر برگه امتحانی را جدا و به طور کامل تصحیح کنند ولی در مناطقی خاص که تعداد دبیران کم است مصحح اول و دوم یک نفر است.

پیش از تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم

آیا پیش از تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم تبادل نظر بین دبیران اتفاق می افتد؟ در جلسه بین دبیران درس مورد نظر تبادل نظر درباره چگونگی تصحيح اوراق صورت میگیرد.

در حوزه تصحیح اوراق جاي مخصوصی برای قرار دادن برگه های امتحانی وجود دارد  که افراد باید برگه ها را بر اساس تصحیح شده، تصحیح اول ، تصحیح دوم وتصحیح نشده در جای مخصوص خود قرار دهند. ناظر حوزه نیز بر این موضوع نظارت خواهد داشت.

آیا دبیری که برگه های امتحانی را تصحیح می کند دبیر همان درس است؟ دبیر متخصص در همان درس مورد نظر برای تصحیح برگه های امتحانی به حوزه امتحانی دعوت می شود.

البته تصحیح هر دبیر یا دبیران ممکن است با اشکالاتی روبرو باشد. که این موضوع بعد از اعلام نتایج و براساس پیش بینی دانش آموز از میزان موفقیت خود در امتحان صورت میگیرد. بنابراین شرایط اعتراض به نمرات امتحان نهایی بعد از اعلام نتایج برقرار است.

تصحیح اوراق امتحانات نهایی دوازدهم

نحوه اعتراض به تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم

اگر پس از اعلام نمرات نهایی ، شما نسبت به نمره خود اعتراض داشتید می توانید در زمان اعلام شده اقدام به اعتراض بر روی نمره خود کنید.

پس از اعتراض شما مطابق آيين نامه هاي آموزشي در زمان تعیین شده از تصحیح کنندگان درخواست میشود که در زمان مقرر در حوزه ها حضور پیدا کنند تا به اعتراض برگه های امتحانی رسیدگی کنند.

مصححینی که در زمان اعتراض در حوزه تصحیح اوراق حاضر می شوند اولا دبیر مربوطه به همان درس هستند و دوما مصححین اول یا دوم و حتی سوم برگه امتحانی نیز نیستند.

اگر بعد از اعتراض اول فرد دوباره نسبت به نمره خود اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض کند؟ خیر. در صورت اعتراض مجدد از سوی دانش آموزان دیگر وارد نیست مگر با تشخيص كارشناس سنجش استان و آموزش پروش منطقه .

آکو بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در کرج

به عنوان بهترین مشاور کنکور در مرکز مشاوره تحصیلی آکو کرج ، لازم دیدیم درباره نحوه تصحیح برگه امتحان نهایی و قوانین و ضوابط تصحیح امتحانات نهایی دوازدهم توضیحات کاملی داده ایم.  برای اطلاعات بیشتر درباره امتحانات نهایی ، کلاس های کنکور آموزشگاه ، شرایط مشاوره تخصصی کنکور و … از طریق اینستاگرام مرکز کنکور آکو یا شماره های تماس داخل سایت با ما ارتباط برقرار کنید.

تماس با آکو

پریا واعظی

پریا واعظی هستم مشاوره تحصیلی و دانشجوی رشته بیوتکنولوژی هستم. اینجا سعی می کنم هر راهی که بلدم رو برای کمک به شما رفقا معرفی کنم

نوشته های مشابه

‫11 دیدگاه ها

 1. بله هیچوقت تقلب صورت نمیگیرد!!!!!!
  دقیقا مث قبلا!!!!!
  رو خود کنکور تقلب گسترده شده این به کنار!!!!

 2. قانون خوبیه ولی عمل نمیشه هم سر جلسه تقلب می کنن و هم موقع تصحیح بی عدالتی من جواب هام مثل پاسخ نامه بوده اموزش پرورش رفتم بهشون گفتم ولی فقط میگن امکان نداره بعد هم برگه رو می برن جایی که خدا بدونه اصلا نگاه نمی کنن فقط الکی میگن نگاه کردیم من بهشون گفتم مثل پاسخنامه هست شما می خوای کجاشو ایراد بگیری میگن ما از نظر خودمون تصحیح می کنیم

 3. متاسفانه بعد از تاثیر سوابق تحصیلی ۶۰ درصد
  آموزش پرورش باید دقت زیادی داشته باشد
  که تقلب و تبانی صورت نگیرید
  به نظر من خوبی کنکور این بود که به صورت ۴ جوابی بوده و دستگاه تنها از روی پاسخ نامه و نه روش حل و این داستان ها برای داوطلب امتیاز تعیین می کرد
  از آن جایی که دبیران محترم باتوجه به مشاهدات من اختلافات زیادی باهم در حل یک برگه دارند
  احتمال بروز مسائل برای دانش آموز بیچاره زیاد است
  امیدوارم دبیران ما را به فنا ندهند چون اوضاع اقتصادی ما هم خوب نیست
  من از خود مطمئن هستم اما از دبیران نه!! فقط خدا به داد من برسد چرا که ۰/۲۵ هم برای ۰/۲۵ است.
  فقط خدا به خیر کند امیدوارم بتوانم از به سلامت از روی این گودال ایجاد شده رد شوم باقی اش توکل بر خدا می‌توانم از پسش بر بیایم.

  1. فعلا که طرح اجرایی نشد ببینیم کی قرار تغییرات رو اعمال بکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا