گاج

آزمون های آزمایشی گروه آموزشی جوکار یا همان گاج را همه داوطلبان کنکور میشناسند. آزمون های آزمایشی گاج نسبت به آزمون های قلم چی سوال های استاندارد تری دارد و این یکی از مزایای آزمون های آزمایشی گاج است اما کم بودن تعداد داوطلبان نسبت به شرکت کنندگان سایر آزمون های آزمایشی مطرح سنجش و قلمچی ، یکی از معایب آزمون های گاج است. شرکت در آزمون های آزمایشی گاج مستلزم پرداخت هزینه است اما در مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو، دفترچه سوال و پاسخ آزمون های آزمایشی گاج را میتوانید به صورت رایگان ، روز بعد از برگزاری آزمون دانلود کنید.

دکمه بازگشت به بالا

طرح های مشاوره ای آنلاین