رشته انسانی

رشته ادبیات و علوم انسانی یکی از رشته های متوسطه دوم در شاخه نظری است. در کنکور ادبیات و علوم انسانی دروس تخصصی شامل ادبیات تخصصی ، فنون ادبی ، عربی تخصصی، ریاضی انسانی ، اقتصاد ، تاریخ ، جغرافیا ، جامعه شناسی ، فلسفه و منطق و روانشناسی است. دروس عمومی رشته انسانی با سایر رشته های نظری مشترک است. برای مشاوره تخصصی کنکور انسانی کرج با بهترین مشاور های کرج میتوانید با شماره 02633408944 تماس بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا