پایه دوازدهم

چه کسی میتواند از اهمیت پایه دوازدهم و سال آخر دبیرستان برای کنکور چشم بپوشد. اما حقیقت امر این است که خیلی ها پایه دوازدهم را شل میگیرند و برنامه ریزی برای درس خواندن را به سال بعد موکول میکنند. این درحالی است که تحقیقات نشان داده است یک سال دوری از درس و تست زنی و درس خواندن جدی ، میتواند اراده داوطلب را برای سال بعد نیز سست کند. پس اگر در پایه دوازدهم هستید، باید به کمک یک مشاور متخصص کنکور وارد بازی خطرناک و سرنوشت ساز کنکور شوید.

دکمه بازگشت به بالا