تست جامعه شناسی 1 فصل 2

به این نوشته امتیاز دهید

تست جامعه شناسی 1 فصل 2 برای دانش آموزان رشته انسانی میباشد و شما میتوانید با حل این تست ها تسلط خود را نسبت به درس به چالش بکشید همچنین این تست ها به شما کمک میکند تا شما گام های مثبتی به سمت کنکور و امتحان نهایی خود بردارید. شما میتوانید با دنبال کردن پیج اینستاگرام تیم مشاوره تحصیلی اکو و کانال تلگرام تیم مشاوره تحصیلی اکو در ارتباط باشید و تست های بیشتری را در اختیار خود داشته باشید.

دانلود تست جامعه شناسی دهم فصل 2

تست جامعه شناسی 1 فصل 2 دارای پاسخنامه تشریحی و کلیدی میباشد و شما میتوانید بعد از حل تست جامعه شناسی 1 فصل 2 به پاسخنامه کلیدی مراجعه کنید و درصد خود را حساب کنید این کار به شما کمک میکند تا شما بفهمید چقدر نسبت به دس تسلط داشتید همچنین شما میتوانید بعد از حل تست جامعه شناسی 1 فصل 2 به پاسخنامه تشریحی مراجعه کنید و با خوانش مطالب آن ایرادات خود را برطرف کنید.

برای دریافت لینک تست جامعه شناسی 1 فصل 2 به جدول پایین صفحه مراجعه کنید.

جامعه شناسی دهم فصل 2

در این بخش توضیحاتی مربوط به جامعه شناسی دهم فصل 2 را به شما عزیزان میدهیم.

  • کنش اجتماعی: کنشی انسانی که دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهد.
  • کنش های بیرونی وکنش های درونی: نشستن،راه رفتن،غذاخوردن کنش هایی بیرونی هستند.فکرکردن،غصه خوردن،پشیمان شدن،امیدوارشدن کنش هایی درونی هستند.
  • کنش های فردی و اجتماعی: قدم زدن،مسواک زدن،فکرکردن کنش هایی فردی هستند.سالم کردن،تدریس کردن،پاسخ دادن کنش هایی اجتماعی هستند.
  • پدیده های طبیعی: پدیده های طبیعی توسط انسان خلق نمی شوندونتیجه کنش انسان نیستند.جنبه عینی وبیرونی دارند وخارج ازذهنیت انسان نیزبه صورت مستقل وجوددارند.
  • پدیده های اجتماعی: 1.پدیده های اجتماعی معنادار،هدف مند،آگاهانه وارادی هستند 2.پدیده های اجتماعی مستقل ازپدیدآورندگان خودهستند 3.پدیده های اجتماعی فرصت ساز ومحدودیت سازهستند.
  • ارتباط کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی وارزش های اجتماعی: وقتی کنشی ازحالت فردی به اجتماعی تبدیل می شودنیازمندهنجاروارزش اجتماعی می شود.بدون ارزش اجتماعی هنجاروکنش اجتماعی به وجودنمی آید. اگرهدفی مطلوب است بایدبرای رسیدن به آن شیوه هایی)هنجارهایی(تعریف شودواین شیوه ها باید قابلیت اجرا)کنش اجتماعی(داشته باشند.مثال برای کالس درس جامعه شناسی عالوه برارزش آموزش مفاهیم اجتماعی،ارزش تنوع وشادابی راهم اضافه می کنیم بنابراین الزام است که ازجای برخیزیم وبارعایت فاصله نسبی  بایکدیگرحرکات کششی ونرمشی راانجام دهیم تا انبساط خاطر وشادابی درفضای کلاس ایجادشود.
  • نقش اجتماعی: عنوان وبرچسبی است که درموقعیت وجایگاه های اجتماعی برافرادنهاده می شودوبرای آنهامجموعه ای ازوظایف وحقوق اجتماعی رابه وجودمی آورد.مانند: نقش فرزند،پدر،مادر،معلم،پلیس و… 
  • جامعه پذیری: فرایند ومراحلی که فردبرای مشارکت درزندگی اجتماعی طی می کندوبا نقش ها،ارزش ها،هنجارها وعقاید  و…جامعه آشنامی شود.)فرایندی که هویت اجتماعی فردرامی سازد.(مثال درخانواده ازطریق تعامل با اطرافیان با نقش  فرزندی وشهروندی ومسلمانی و…آشنامی شویم.یادرمدرسه برای نقش پذیری های اقتصادی وسیاسی وآموزشی وخانوادگی و…آشنا می شویم.
  • کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فردرابرای انطباق باانتظارات وپذیرش فرهنگ جامعه آماده می سازد.(اقداماتی که ماراواداربه رعایت فرهنگ ومقررات اجتماعی می کند.)مثال برای درس خوان ترشدن  دانش آموزمعلم بانمره یاجایزه اوراتشویق می کندویااوموردمواخذه قرارمی دهد.
  • ارزش های اجتماعی: پدیده های مطلوب وخواستنی که موردپذیرش افرادجامعه اند واعضای جامعه می خواهندبه آنهادست یابند.)گرایش نسبت به آنهادارند.(مانندتعلیم وتربیت  ،موفقیت،اخالص،سخاوت،سعادت،هنجارهای اجتماعی:شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که موردقبول افرادجامعه اندوراه های رسیدن به ارزش های اجتماعی محسوب می شوند.

تیم مشاوره تحصیلی اکو

تیم مشاوره مهندس حاج کرم به شما کمک میکنند تا شما در این درس و دروس دیگر تسلط کافی را پیدا کنید. شما میتوانید هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری با تیم مشاوره تحصیلی اکو در ارتباط باشید و با برنامه های درسی که به شما عزیزان میدهند آینده خود را بسازید.

تحلیل کنکور انسانی 1401 و سوالات آن به صورت تخصصی درکنار بودجه بندی کنکور انسانی 1401 و مشاوره تحصیلی کنکور انسانی 1402 با یک جلسه مشاوره رایگان | 02633408944
مشخصات
اطلاعات
نام درس:
جامعه شناسی فصل 2
پایه :
دهم
رشته:
انسانی
نوع سوالات:
تستی
تعداد سوالات :
300
مرجع سوالات:
تیم مشاوره تحصیلی اکو
طراح:
تالیفی و سراسری
مشاوره تحصیلی کنکور

بانک جزوات رایگان!

جزوات آموزشی، درس به درس و جمع بندی بصورت رایگان دانلود کنید!

بانک نمونه سوالات رایگان!

نمونه سوالات تستی و تشریحی با منابع مختلف را بصورت مستقیم از سایت ما دانلود کنید.

سامانه آزمون!

سامانه آزمون با قابلیت خرید بانک سوالات و طراحی وساخت آزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا