نمونه سوالات امتحان نهایی تشریحی تالیفی

تماس با ما
به این نوشته امتیاز دهید

در پست تیم مشاوره تحصیلی آکو یک سری نمونه سوالات امتحان نهایی تشریحی تالیفی مناسب برای امتحان نهایی آماده کرده است. این سوالات بر مبنای سوالات امتحان نهایی طراحی شده اند. تمامی این نمونه سوالات توسط مشاورین ما انتخاب شده اند. این نمونه سوالات همگی به همراه پاسخ تشریحی هستند. شما می توانید به راحتی و بدون هیچ درد سری به طور مستقیم این سوالات را دانلود کنید.

این نمونه سوالات از دروس ادبیات، عربی، دینی، زبان، فیزیک، شیمی، زیست و ریاضی طراحی شده اند. کتاب های درسی را می توانید از سایت چاپ و نشر دانلود کنید.

نام درسنمونه سوالات امتحانات نهایی
مبحثجامع نهایی
پایه دوازدهم ریاضی و دوازدهم تجربی
نوع سوالاتتشریحی
حجم حدود 100مگابایت
قیمت رایگان
لینک دانلود نمونه سوال ادبیات نهاییدانلود نمونه سوالات ادبیات
لینک دانلود 2 نمونه سوال عربی نهاییدانلود نمونه سوالات عربی
لینک دانلود 3 نمونه سوالات دینی نهاییدانلود نمونه سوالات دینی
لینک دانلود 4 نمونه سوالات زبان نهاییدانلود نمونه سوالات زبان
لینک دانلود 5 نمونه سوالات ریاضی نهاییدانلود نمونه سوالات تشریحی تابع
دانلود نمونه سوالات مثلثات
دانلود نمونه سوالات حد
دانلود نمونه سوالات مشتق
دانلود نمونه سوالات کاربرد مشتق
دانلود نمونه سوالات هندسه
دانلود نمونه سوالات احتمال
لینک دانلود 6 شیمی نهاییدانلود نمونه سوالات تشریحی فصل 1
دانلود نمونه سوالات تشریحی فصل 2
دانلود نمونه سوالات تشریحی فصل 3
دانلود نمونه سوالات تشریحی فصل 4
لینک دانلود 7 زیست 3 نهاییدانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 1
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 2
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 3
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 4
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 5
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 6
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 7
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی زیست فصل 8
لینک دانلود 8 فیزیک 3 نهایی دانلود نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک فصل 1
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک فصل 2
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک فصل 3
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک فصل 4
لینک دانلود 9 ریاضیات گسستهدانلود نمونه سوال امتحان نهایی گسسته فصل 1
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی گسسته فصل 2
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی گسسته فصل 3
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی جامع
لینک دانلود 10 هندسه 3 نهایی دانلود نمونه سوال امتحان نهایی هندسه فصل 1
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی هندسه فصل 2
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی هندسه فصل 3
دانلود نمونه سوال امتحان نهایی جامع
دکمه بازگشت به بالا