دو هفته مشاوره رایگان برای تمامی پایه ها!

ارسال مشخصات به 09025646234

نمونه سوالات امتحان نهایی 1400

به این نوشته امتیاز دهید

نمونه سوالات امتحان نهایی 1400 دوازدهم برای دانش آموزان پایه دوازدهم میتواند مثل چتر نجات باشد. امتحان های نهایی ، امتحانات سراسری هستند که به صورت همزمان برای تمامی دانش آموزان گایه دوازدهم در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار میشوند. اهمیت برگزاری این امتحان ها، تاثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور و انتخاب رشته است. به همین دلیل است که جریمه تقلب در امتحانات نهایی بسیار شدید است. علاوه بر نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات نهایی، نحوه تصحیح اوراق امتحانات نهایی نیز متفاوت از امتحان های دیگر خواهد بود.

نمونه سوالات امتحان نهایی 1400
نمونه سوالات امتحان نهایی 1400 2

سطح سوالات نهایی حدود متوسط تا سخت براورد میشود اما اضطراب ، مهمترین نکته ای است که باعث عدم کسب نمره خوب در امتحانات میشود. بنابراین حل کردن نمونه سوالات امتحان نهایی پیش از برگزاری امتحان میتواند بسیار موثر واقع شود. در وبسایت مشاوره کنکور آکو علاوه بر ثبت نام کلاس های تقویتی میتوانید، با دانلود و مرور نمونه سوالات امتحان نهایی ، وضعیت درسی خود را شب امتحان تغییر دهید.

دانلود نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم انسانی ، نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم ریاضی و نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم تجربی در سایت آکو. مارا در اینستاگرام دنبال کنید.

نمونه سوالات امتحان نهایی 1400 رشته ریاضی

درس هاخردادشهریوردی
تعلیمات دینی 3نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400
هندسه 3  نمونه سوالات هندسه 3 سال 1400  نمونه سوالات هندسه 3 سال 1400  نمونه سوالات هندسه 3 سال 1400
شیمی 3  نمونه سوالات شیمی 3سال 1400  نمونه سوالات شیمی 3سال 1400  نمونه سوالات شیمی 3سال 1400
سلامت و بهداشت  نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400  نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400  نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400
حسابان 2  نمونه سوالات حسابان 2 سال 1400  نمونه سوالات حسابان 2 سال 1400  نمونه سوالات حسابان 2 سال 1400
فیزیک 3  نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400  نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400  نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400
عربی، زبان قرآن 3  نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400  نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400  نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400
علوم اجتماعی نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400 نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400 نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400
فارسی 3 نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400 نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400 نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400
زبان خارجی 3  نمونه سوال زبان خارجی 3 سال 1400 نمونه سوال زبان خارجی 3 سال 1400  نمونه سوال زبان خارجی 3 سال 1400
ریاضیات گسسته نمونه سوال ریاضیات گسسته سال 1400  نمونه سوال ریاضیات گسسته سال 1400  نمونه سوال ریاضیات گسسته سال 1400

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی 1400 رشته تجربی

درس هاخردادشهریوردی
تعلیمات دینی 3نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400
ریاضی 3نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400
شیمی 3نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400
سلامت و بهداشتنمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400
زیست شناسی 3نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400
فیزیک 3نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400
عربی، زبان قرآن 3نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400
علوم اجتماعینمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400
فارسی 3نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400
زبان خارجی 3نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400
درس هاخردادشهریوردی
تعلیمات دینی 3نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی سال 1400
ریاضی 3نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400نمونه سوالات ریاضی 3 سال 1400
شیمی 3نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400نمونه سوالات شیمی 3 سال 1400
سلامت و بهداشتنمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400
زیست شناسی 3نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400نمونه سوالات زیست شناسی  3 سال 1400
فیزیک 3نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400نمونه سوالات فیزیک 3 سال 1400
عربی، زبان قرآن 3نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 سال 1400
علوم اجتماعینمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400نمونه سوالات علوم اجتماعی سال 1400
فارسی 3نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات  فارسی 3 سال 1400
زبان خارجی 3نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی سال 1400

نمونه سوالات امتحان نهایی 1400 رشته انسانی

دروسخردادشهریوردی
تعلیمات دینی 3نمونه سوالات تعلیمات دینی  3 سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی  3 سال 1400نمونه سوالات تعلیمات دینی  3 سال 1400
تاریخ 3نمونه سوالات تاریخ 3 سال 1400نمونه سوالات تاریخ 3 سال 1400نمونه سوالات تاریخ 3 سال 1400
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)نمونه سوالات عربی 3 (زبان تخصصی رشته) سال 1400نمونه سوالات عربی 3 (زبان تخصصی رشته) سال 1400نمونه سوالات عربی 3 (زبان تخصصی رشته) سال 1400
سلامت و بهداشتنمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400نمونه سوالات سلامت و بهداشت سال 1400
فلسفه 2نمونه سوالات فلسفه 2 سال 1400نمونه سوالات فلسفه 2 سال 1400نمونه سوالات فلسفه 2 سال 1400
ریاضی و آمار 3نمونه سوالات ریاضی و آمار 3 سال  1400نمونه سوالات ریاضی و آمار 3 سال 1400نمونه سوالات ریاضی و آمار 3 سال 1400
علوم و فنون ادبی 3نمونه سوالات علوم و فنون ادبی 3 سال 1400نمونه سوالات علوم و فنون ادبی 3 سال 1400نمونه سوالات علوم و فنون ادبی 3 سال 1400
جامعه شناسی 3نمونه سوالات جامعه شناسی 3 سال 1400نمونه سوالات جامعه شناسی 3 سال 1400نمونه سوالات جامعه شناسی 3 سال 1400
فارسی 3نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400نمونه سوالات فارسی 3 سال 1400
زبان خارجی 3نمونه سوالات زبان خارجی 3 سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی 3 سال 1400نمونه سوالات زبان خارجی 3 سال 1400
جغرافیا 3نمونه سوالات جغرافیا 3 سال 1400نمونه سوالات جغرافیا 3 سال 1400نمونه سوالات جغرافیا 3 سال 1400

همچنین نمونه سوالات امتحان نهایی 1401 را بینید.

طرح های مشاوره ا ی آنلاین
مشخصات
اطلاعات
نام درس:
پایه :
رشته:
نوع سوالات:
تعداد سوالات :
مرجع سوالات:
طراح:
تلگرام
فیسبوک
واتساپ
دکمه بازگشت به بالا

طرح های مشاوره ای آنلاین

حذفیات امتحانات نهایی 1403 مشاوره تحصیلی کنکور زبان از صفر تا صد