جزوه فیزیک دوازدهم دینامیک

جزوه فیزیک دوازدهم دینامیک فیزیک فصل 2  دینامیک فصل پایه دوازدهم یکی از فصول مهم فیزیک کنکور می باشد. جزوه…

۱۹
25,000 تومان

فیزیک فصل حرکت شناسی

فیزیک فصل حرکت شناسی فیزیک فصل حرکت شناسی فصل پایه دوازدهم یکی از فصول مهم فیزیک کنکور می باشد. جزوه…

۲۱
15,000 تومان

فیزیک فصل 1 امید پاکباز چاپی

سرفصل دوره فیزیک فصل 1 امید پاکباز چاپی شامل: بار الکتریکی ‎-‎ پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی قانون کولن…

۲۰
12,000 تومان

جزوه چاپی چگالی و فشار

جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز ؛ دانلود…

۱۵
7,000 تومان