100 تست بخش 1 اقتصاد

100 تست بخش 1 اقتصاد 100 تست بخش 1 اقتصاد؛ دانلود 100 تست اقتصاد سال دهم با پاسخ تشریحی

رایگان!

تست شیمی دهم فصل 3

تست شیمی دهم فصل 3 تست شیمی دهم فصل 3: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

جزوه زبان جامع استاد نجار

جزوه زبان جامع استاد نجار خرید جزوه جامع کنکور استاد نجار 150 صفحه با سیم و طلق و فنر دارای…

48,000 تومان

تست شیمی دهم فصل 2

تست شیمی دهم فصل 2 تست شیمی دهم فصل 2: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

تست شیمی دهم فصل 1

تست شیمی دهم فصل 1 تست شیمی دهم فصل 1: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 7 گیاهی

تست زیست دهم فصل 7 گیاهی تست زیست دهم فصل7 گیاهی به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم و…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 4 قلب

تست زیست دهم فصل 4 قلب تست زیست دهم فصل 4 قلب به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 6 گیاهی

تست زیست دهم فصل 6 گیاهی تست زیست دهم فصل 6 گیاهی به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 5 کلیه

دفع مواد و تنظیم اسمزی تست زیست دهم فصل 5 کلیه به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم و…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 3 تنفس

دانلود تست زیست دهم فصل 3 تنفس به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم و کنکوری، این تست ها…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 2 گوارش

دانلود تست زیست دهم فصل 2 گوارش به همراه پاسخ تشریحی برای دانش آموزان دهم و کنکوری، این تست ها…

رایگان!

تست زیست دهم فصل 1

دانلود تست زیست دهم فصل 1 برای دانش آموزان دهم و کنکوری، این تست ها از فصل 1 دهم؛ زیست…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 5 (ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 5 شامل مباحث: معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار تبادل انرژی انرژی درونی و قانون…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 4 (دما و گرما)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 4 شامل مباحث: دما و دماسنجی انبساط گرمایی گرما تغییر حالتهای ماده روشهای انتقال گرما…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 3 (کار و انرژی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 3 ضامل مباحث: انرژی جنبشی کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار و انرژی جنبشی…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 2 ( فشار)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 2 ضامل مباحث: حالت های ماده نیروهای بین ملکولی فشار در شاره ها شناوری شاره…

رایگان!