جزوه فیزیک دوازدهم دینامیک

جزوه فیزیک دوازدهم دینامیک فیزیک فصل 2  دینامیک فصل پایه دوازدهم یکی از فصول مهم فیزیک کنکور می باشد. جزوه…

25,000 تومان

100 تست بخش 1 اقتصاد

100 تست بخش 1 اقتصاد 100 تست بخش 1 اقتصاد؛ دانلود 100 تست اقتصاد سال دهم با پاسخ تشریحی

رایگان!

فیزیک فصل حرکت شناسی

فیزیک فصل حرکت شناسی فیزیک فصل حرکت شناسی فصل پایه دوازدهم یکی از فصول مهم فیزیک کنکور می باشد. جزوه…

15,000 تومان

تست حسابان 1 فصل 3

تست حسابان 1 فصل 3 تست حسابان 1 فصل 3 تابع نمایی و لگاریتم

رایگان!

تست حسابان 1 فصل 2

تست حسابان 1 فصل 2 تست حسابان 1 فصل 2

رایگان!

تست حسابان 1 فصل 1

تست حسابان 1 فصل 1  

رایگان!

تست شیمی دهم فصل 3

تست شیمی دهم فصل 3 تست شیمی دهم فصل 3: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

فیزیک فصل 1 امید پاکباز چاپی

سرفصل دوره فیزیک فصل 1 امید پاکباز چاپی شامل: بار الکتریکی ‎-‎ پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی قانون کولن…

12,000 تومان

جزوه چاپی چگالی و فشار

جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز ؛ دانلود…

7,000 تومان

تست شیمی دهم فصل 2

تست شیمی دهم فصل 2 تست شیمی دهم فصل 2: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

تست شیمی دهم فصل 1

تست شیمی دهم فصل 1 تست شیمی دهم فصل 1: دانلود تست های سراسری شیمی دهم فصل 1؛ این تست…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 5 (ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 5 شامل مباحث: معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار تبادل انرژی انرژی درونی و قانون…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 4 (دما و گرما)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 4 شامل مباحث: دما و دماسنجی انبساط گرمایی گرما تغییر حالتهای ماده روشهای انتقال گرما…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 3 (کار و انرژی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 3 ضامل مباحث: انرژی جنبشی کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار و انرژی جنبشی…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 2 ( فشار)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 2 ضامل مباحث: حالت های ماده نیروهای بین ملکولی فشار در شاره ها شناوری شاره…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 1

دانلود تست فیزیک دهم فصل 1 ضامل مباحث: مفاهیم اندازه گیری، چگالی، تخمین و یکاها کمیت های اندازه گیری تبدیل…

رایگان!