درباره من

دبير برگزيده كشور در سال(٩٤،٩٥،٩٦)در آزمونهاي آزمايشي مرات،قلمچي،گزينه٢ و…
 دبير شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، بندرعباس، اهواز، زاهدان
 مدرس دبیرستانهای دانش.زینب.بنیان،نشانه مهر.دانش مفید.علامه.مهرنامی.اگاهی.علوی و …..

آدرس پستی:

تهران

اینستاگرام
ایمیل:

majidnajjar@akoedu.ir

تلگرام:
Phone:

09127954530

ماموریت و بیوگرافی

دبير برگزيده كشور در سال(٩٤،٩٥،٩٦)در آزمونهاي آزمايشي مرات،قلمچي،گزينه٢ و…
 دبير شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، بندرعباس، اهواز، زاهدان
 مدرس دبیرستانهای دانش.زینب.بنیان،نشانه مهر.دانش مفید.علامه.مهرنامی.اگاهی.علوی و …..