درباره من

مدرس فیزیک کنکور

 • رتبه ۳۶۷ کنکور سرارسری
 • کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک  از دانشگاه تهران
 • عضو  سازمان استعداد های درخشان کشوری
 • مدر س آموزشگاه ها و مدارس برتر: برهان، بعثت، علوی، مائده، بشری
 • مهر اول، شاهد، شیوه و…
 • استاد پروازی، همدان، اهواز، ارومیه و…
آدرس پستی:

عظیمیه کرج

اینستاگرام

physics.pakbaz

 

ایمیل:

omidpakbaz@akoedu.ir

تلگرام:

opakbaz

Phone:

09121030567

ماموریت و بیوگرافی

مدرس فیزیک کنکور

 • رتبه ۳۶۷ کنکور سرارسری
 • کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک  از دانشگاه تهران
 • عضو  سازمان استعداد های درخشان کشوری
 • مدر س آموزشگاه ها و مدارس برتر: برهان، بعثت، علوی، مائده، بشری
 • مهر اول، شاهد، شیوه و…
 • استاد پروازی، همدان، اهواز، ارومیه و…