درباره من

فارغ التحصیل مهندسی برق
سابقه تدریس : ۶ سال
تدریس در مدارس بصیرت..سما..علوی..برهان.
تدریس در اموزشگاه های خواجه نصیر شهر کاشان..نامجو پاکدشت..بصیرت..برهان..قلم چی فردیس..ادیبان..معلم اول و سلام کرج..
تالیف و ویراستاری کتابهای ریاضی تجربی و دیفرانسیل انتشارات علوی و انتشارات بیست..
تالیف و ویراستاری کتاب ریاضی دهم انتشارات بیست…طراح و ویراستاری ازمونهای واله..

آدرس پستی:

تهران

اینستاگرام
ایمیل:

imansarikhani@akoedu.ir

ماموریت و بیوگرافی

فارغ التحصیل مهندسی برق
سابقه تدریس : ۶ سال
تدریس در مدارس بصیرت..سما..علوی..برهان.
تدریس در اموزشگاه های خواجه نصیر شهر کاشان..نامجو پاکدشت..بصیرت..برهان..قلم چی فردیس..ادیبان..معلم اول و سلام کرج..
تالیف و ویراستاری کتابهای ریاضی تجربی و دیفرانسیل انتشارات علوی و انتشارات بیست..
تالیف و ویراستاری کتاب ریاضی دهم انتشارات بیست…طراح و ویراستاری ازمونهای واله..