مجتبی سادات رسول

مجتبی سادات رسول متولد 1369  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران در سال 1395هستم.

مجتبی سادات رسول متولد مهر 1369 و فارغ التحصل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگه تهران در 1395 می باشد. موضوع پایان نامه ایشان ” ارائه یک مدل جهت زمانبندی سبد پروژه ه ها در حالت چند کاربره بودن مهارت هایی منابع تجدیدپذیر” می باشد. از سال 1389 با شروع مقطع کارشناسی به صورت نیمه وقت وارد سیستم آموزشی گردید. این شروع با انتقال تجربیات به دانش آموزان دبیرستانی مقارن بود. در سالهای آینده با ادامه این روند و حضور در آموزشگاه ها و مدارس استان البرز  مانند: فرزانگان، شاهد، پرسا و … ادامه یافت.

سوابق حرفه ای:

کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی سد ازگله

مدیریت کارگاه سنگ های ساختمانی گروه آرتیا