تحلیل و برنامه ریزی دروسمشاور من

آنالیز شیمی کنکور 1400 همه رشته ها

تماس با ما
به این نوشته امتیاز دهید

به طور کلی نظرسنجی ها نشان میدهد که کمتر دانش آموزی با درس شیمی ارتباط مثبت برقرار میکند و بیش از 70 درصد داوطلبان کنکور میگویند که شیمی برایشان درس سختی است. اما این سختی دلیل نمیشود که نتوانیم به درصد خوبی در این درس برسیم. لازمه داشتن درصذ خوب در شیمی کنکور ، آنالیز و بررسی سوال های شیمی کنکور سالهای گذشته به ویژه کنکور سال 1400 است. تحلیل شیمی کنکور سالهای گذشته نشان داده است که سوالات شیمی کنکور 1400 یک تفاوت اساسی با سال های قبل داشتند و آن هم پیچیدگی بیشتر سوال ها و تمرکز بیشتر طراحان سوال روی بخش محاسباتی شیمی بوده است. در ادامه مقاله آنالیز شیمی کنکور 1400 مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو در کرج به تحلیل و بررسی بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی و ریاضی به تفکیک هر پایه و هر درس و آنالیز سوالات هر بخش میپردازیم.

آنالیز سوالات شیمی کنکور 1400 رشته تجربی و ریاضی

آنالیز شیمی کنکور 1400 همه رشته ها

به طور کلی درس شیمی برای داوطلبان رشته ریاضی و تجربی درس مهمی محسوب میشود. به ویژه داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته هایی مثل داروسازی یا مهندسی پزشکی در کنکور شرکت میکنند. شیمی در کنکور 35 سوال دارد و زمان پاسخگویی به تمامی سوالات شیمی کنکور 35 دقیقه است. و این یعنی 1 دقیقه برای هر سوال! بدون شک شما نمیتوانید همه سوال های محاسبه ای و پیچیده شیمی را در یک دقیقه حل کنید پس باید با توجه به بودجه بندی سوالات شیمی کنکور 1400 برای پاسخ صحیح و سریع به سوالهای چندبخش خاص برنامه ریزی کنید.

بهتر است که بودجه بندی سوالات شیمی کنکور را به تفکیک رشته ریاضی و تجربی تحلیل کنیم تا تکلیف هر داوطلب مشخص باشد.

تحلیل سوالات شیمی کنکور ریاضی سال 1400

در کنکور ریاضی 1400 از 35 سوال شیمی 9 سوال از شیمی پایه دهم بوده است. شاید برایتان جالب باشد که فصل 4 شیمی دهم در میان سوالات شیمی کنکور 1400 نقشی نداشته است. اما در عوض از فصل 3 این کتاب 4 سوال مطرح شده است. فصل های 2 و 1  نیز به ترتیب 3 و 2 سوال در کنکور داشته اند. آنالیز سوالات شیمی دهم کنکور 1400 نشان میدهد که این کتاب باوجودیکه چندان محاسبات سختی ندارد اما بخاطر تعداد بالای سوالات در کنکور میتواند تاثیر زیادی بر رتبه و تراز کنکور داشته باشد.

پایه یازدهم در سوالات شیمی کنکور 1400 بیشترین تعداد سوال مستقیم را داشته است. این درست برعکس درسهای دیگر پایه یازدهم است که معمولا کمتر سوال از آنها مطرح میشود. تعداد 11 سوال به صورت مستقیم از کتاب شیمی یازدهم در کنکور ریاضی 1400 آمده است. از این 11 سوال 4 سوال مربوط به فصل اول بوده و 4 سوال نیز از فصل دوم مطرح شده است. فصل 3 نیز 3 سوال را در شیمی کنکور 1400 ریاضی در بر گرفته است. جالب است بدانید فصل 4 شیمی یازدهم نیز هیچ سوال مستقیمی در کنکور ریاضی نداشته است.

پایه دوازدهم که سخت ترین و به زعم بسیاری از مشاورین و متخصصان کنکور مهم ترین پایه کنکور است ، 11 سوال را در شیمی کنکور ریاضی 1400 به خود اختصاص داده. این کتاب بیشتر از دو کتاب دیگر مورد توجه بوده است و از همه فصل ها تقریبا به صورت برابر سوال آمده است.فصل 1 و 2 و 4 شیمی دوازدهم در کنکور 1400 هرکدام 3 سوال داشته اند و فصل سوم این کتاب 2 سوال را به خود اختصاص داده است.

شاید بگویید خب اینها که روی هم شد 31 سوال ! بله چون 4 سوال به صورت ترکیبی از هر سه پایه مطرح شده است.

شیمی کنکور 1399 ریاضی

شیمی کنکور ریاضی 1400

شیمی کنکور ریاضی 1400 از نظر اکثر داوطلبان کنکور کمی سخت تر از حد انتظار بوده است. این درحالی است که اکثر داوطلبان کنکور تجربی در همین سال شیمی را بیش از حد انتظار سخت دانسته اند. حدود 60 درصد دانش آموزان سوالات شیمی کنکور ریاضی 1400 را در حد انتظار و چندتایی را سخت تر از حد انتظار دانسته اند. هرچند تنها 5 درصد این سوالها را ساده دانسته اند.

طبق آنالیز انجام شده روی سوالات شیمی کنکور ریاضی سال 1400 سوال های 224 ، 227 و 206 جزو سوالهای بسیار چالش برانگیز بوده اند. به طوری که حدود 90 درصد اساتید برتر تهران و شهرستان ها و حتی داوطلبین برتر در پاسخنامه پیشنهادی خود نتوانسته اند پاسخ صحیح به این سوالها بدهند.

تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی 1400

سوالات شیمی کنکور تجربی نیز مثل کنکور ریاضی 35 سوال دارد و از پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم مطرح میشود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید در شیمی کنکور 1400 رشته تجربی هیچ سوال ترکیبی از سه پایه مختلف مطرح نشده است و هر پایه به صورت مستقیم سوال داشته است.

آنالیز شیمی کنکور 1400 تجربی نشان داده است که تعداد 6 سوال از کتاب شیمی پایه دهم بوده است. از این 6 سوال فصل اول و دوم کتاب شیمی دهم هرکدام 3 سوال را به خود اختصاص دادند. فصل سوم شامل 2 سوال در شیمی کنکور 1400 تجربی بوده است و فصل 4 نقشی در سوالات کنکور نداشته است.

تحلیل سوالات شیمی یازدهم کنکور 1400 نشان داده است که جمعا 14 سوال از شیمی یازدهم مطرح شده است. از این 14 سوال تعداد 4 تست از فصل اول و 4 سوال نیز از فصل دوم مطرح شده است. فصل سوم 6 سوال داشته است و فصل 4 نقشی در آزمون شیمی کنکور 1400 تجربی نداشته است.

شیمی دوازدهم در کنکور تجربی 1400 به صورت مستقیم 13 سوال را به خود اختصاص داده است. فصل اول شیمی دوازدهم یعنی بخش مولکولها در خدمت تندرستی ، 3 سوال در کنکور داشته است. فصول دوم و سوم شیمی دوازدهم جمعا 8 سوال یعنی هرکدام 4 سوال را به خود اختصاص داده اند. آخرین فصل یعنی فصل “شیمی راهی به سوی آینده روشنتر” کم اهمیت ترین فصل در شیمی دوازدهم بوده است. این فصل 2 سوال در کنکور تجربی 1400 داشته است.

شیمی کنکور 1399 تجربی

شیمی کنکور تجربی 1400

آنالیز و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی 1400 توسط اساتید برتر استان تهران و شهرستان ها و داوطلبان برتر کنکور نشان داد که 5 سوال خیلی سخت در میان سوالات شیمی کنکور 1400 وجود داشته است. این سوال برای اساتید برتر و رتبه های برتر کنکور نیز چالش برانگیز بوده است. سوالات 247 ، 252 ، 261 ، 264 و 269 این سوالات بوده اند.

به طور کلی نظرسنجی و آنالیز اختصاصی سوالات شیمی کنکور تجربی سال 1400 نشان داد که از نظر 38 درصد داوطلبان شیمی کنکور 1400 سخت تر از حد انتظار بوده است. هرچند در این نظر سنجی حدود 55 درصد سطح سوالات را در حد انتظار یا کمی بالاتر از حد انتظار توصیف کرده اند، اما درصد دانش آموزانی که شیمی کنکور تجربی سال گذشته را آسان دانسته اند زیر 5 درصد بوده است!!

پس میتوان نتیجه گرفت به طور کلی شیمی کنکور تجربی 1400 سخت بوده است و باید برای کنکور سخت تر در سال 1401 آماده باشیم.

بودجه بندی شیمی کنکور در سال 1401

هرچند که همه آنالیز های درس شیمی و سوالات شیمی کنکور های سال های 1400 به قبل برای رسیدن به تحلیل درستی از بودجه بندی سوالات شیمی کنکور 1401 تنها حدس و گمانی است که ما مشاوران و متخصصان کنکور میزنیم و شاید 100 درصد درست نباشد. اما این اطمینان را به شما میدهیم که پیش بینی های ما حداقل 90 درصد مطابق با سوالهای کنکور خواهد بود.

اما پیش از اینکه پیش بینی ها و تحلیل های سوالات شیمی کنکور 1401 تجربی و ریاضی را بخوانید و مطابق با این بودجه بندی شروع به درس خواندن بکنید، چند موضوع را فراموش نکنید.

  • انتخاب بهترین منبع برای یادگیری و تست زنی شیمی کنکور ( اولین و معتبرترین منبع برای کنکور کتاب درسی است اما برای تست زنی میتوانید از کتاب های کمک درسی نیز استفاده کنید)
  • زمانبندی و برنامه ریزی دقیق برای خواندن و تست زنی همه مباحث شیمی کنکور متناسب با بودجه بندی
  • پیشروی مطابق برنامه ریزی و گزارش مداوم به مشاور جهت بررسی روند پیشرفت و پیشبینی قدم بعدی برای رتبه شدن
  • بدون شک سوالات محاسباتی شیمی در کنکور 1401 از 1400 هم بیشتر خواهد شد و سوالات پیچیده تر و تحلیلی تری را مشاهده خواهیم کرد پس بهتر است روش های حفظی را کنار گذاشته و برای همه درسها یادگیری عمیق مطالب را در اولویت قرار دهیم.

تحلیل بودجه بندی سوالات شیمی کنکور 1401

روش خواندن مفهومی شیمی برای کنکور 1401

پیش از هرچیز فراموش نکنید که همیشه کتاب درسی کاملترین و معتبرترین منبع برای درس خواندن است. خیلی از تست های کنکور به صورت مستقیم و بدون هیچ پیچیدگی از متن کتاب درسی مطرح میشوند. پس اگر کتاب را کاملا کنار بگذارید ، ضرر بزرگی کرده اید. اولین قدم برای یادگیری مفهومی و تحلیل شیمی برای کنکور سال 1400 یا 1401 یا هر سال دیگری ، خواندن دقیق کتاب درسی بعد از ندریس دبیر است.

اگر کلاس کنکور نمیروید یا فکر میکنید دبیر آنطور که باید نکات کنکوری را نمیگوید، بعد از کتاب درسی به سراغ کتاب های کمک درسی مثل کتاب های شیمی مبتکران بروید. اگر با درسنامه کتاب ارتباط برقرار نمیکنید میتوانید از ویدئو های آموزشی در اینترنت کمک بگیرید. یا حتی اگر بحث هزینه برایتان مطرح نیست ، معلم خصوصی بگیرید. بعد ازینکه مطلب کاملا برایتان ملموس شد نوبت به تست زدن میرسد.

روش تست زدن شیمی کنکور

تست های شیمی دو دسته دارند. دسته حفظیات که خب آسان تر هستند و درست حل کردن یا نرکدن آنها بستگی به میزان تحلیل و درک شما از درس شیمی و مبحث مورد نظر دارد. اما موضوع مسائل شیمی کاملا متفاوت خواهد بود و پیشنهاد میشود بعد از یادگیری کامل درس به سراغ تست زنی نروید.سوالهای محاسباتی شیمی معمولا دارای 2 روش برای حل کردن هستند.

اول راه حل تشریحی که در کتاب درسی آمده است و معمولا با استفاده از فرمول ها و قوانین شیمی انجام میشوند. روش دوم روش تستی است که در کلاس کنکور یاد داده اند  و یا کتاب ها و ویدئو های آموزشی برای حل کردن سریع تر تست ها آنها را آموزش داده اند. بدون شک برای حل کردن هر تست شیمی کنکور در یک دقیقه این روش ها موثر تر خواهند بود.

تحلیل سوالات شیمی کنکور 1400 و آنالیز کامل سوالات شیمی کنکور

اما پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا تست ها را بدون در نظر گرفتن زمان پاسخگویی از روش تشریحی و طولانی پاسخ دهید تا حسابی فرایند سوال دستتان بیاید و بتوانید راحت جواب بدست آمده را تحلیل کنید. پس از اینکه همه مدل سوالی را از روش تشریحی حل کردید ، حالا نوبت به تست زنی از روش محاسبات سریع شیمی و با در نظر گرفتن زمان میرسد.

مرکز مشاروه تحصیلی آکو درباره آنالیز شیمی کنکور 1400 و 1401 میگوید

سوالهای درس های تخصصی مثل شیمی در کنکور های ریاضی و تجربی 1400 به صورت چشم گیری مفهومی تر و تحلیل محور تر از سوالات شیمی کنکور سالهای گذشته بودند. این یعنی داوطلبان باید روش های حفظی و تکراری را کنار بگذارند و برای درصد های بالا و رتبه برتر شدن در کنکور از خلاقیت خود بهره ببرند. یک مشاور متخصص میتواند  خلاقیت درس خواندن و پاسخ دادن به تست ها را در دانش آموز تقویت کند. به علاوه با داشتن یک مشاور اعتماد بنفس بیشتری دارید و بی شک جلوتر از دیگر داوطلبان هستید. امیدواریم که توضیحات تیم مشاوره کنکور آکو درباره آنالیز شیمی کنکور سال 1400 و 1399 ریاضی و تجربی برایتان مفید بوده باشد. برای مشاوره تخصصی با ما در تماس باشید.

در هر شرایطی که هستی ما به تو کمک میکنیم مثل رستگار رحمانی از عید تا کنکور به رتبه تک رقمی کنکور سراسری تبدیل شوی.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا