طرح های مشاوره تحصیلی آنلاین سالانه

طرح اقتصادی

مناسب برای همه
400 هزار تومان ماهانه
 • برنامه ریزی شخصی هفتگی
 • چک برنامه یک روز در میان
 • تماس پیگیری ماهانه
 • آزمون تستی 2 بار در ماه
 • تماس با اولیا ماهانه
 • ثبت و تحلیل گزارشات

طرح VIP

پیشنهاد آکو
700 هزار تومان ماهانه
 • برنامه ریزی شخصی هفتگی
 • چک برنامه روزانه
 • تماس هفتگی
 • آزمون تستی هفتگی
 • تماس با اولیا هفتگی
 • ثبت و تحلیل گزارشات

طرح الماس

فقط مهندس حاج کرم
3 میلیون تومان ماهانه
 • برنامه ریزی شخصی روزانه
 • پیگیری روزانه
 • آزمون تستی نامحدود
 • آزمون تشریحی
 • تماس با اولیا متغیر
 • تماس با روانشناس ماهانه
 • آزمون شخصیت شناسی
 • ثبت و تحلیل گزارشات