پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت برنامه ی 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی ریاضی دهم انسانی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی تاریخ یازدهم انسانی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون فیزیک شبه نهایی یازدهم رشته ریاضی

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی فیزیک دهم تجربی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

آزمون شبه نهایی زیست شناسی یازدهم تجربی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

آزمون شبه نهایی شیمی دهم رشته ریاضی 1403

نمونه سوال تشریحی فارسی دوازدهم

نمونه سوال تشریحی درس هجدهم فارسی دوازدهم

نمونه سوال تشریحی فارسی دوازدهم

نمونه سوال تشریحی درس هفدهم فارسی دوازدهم

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی ریاضی دهم انسانی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی تاریخ یازدهم انسانی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون فیزیک شبه نهایی یازدهم رشته ریاضی

دانلود نمونه سوال

دانلود آزمون شبه نهایی فیزیک دهم تجربی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

آزمون شبه نهایی زیست شناسی یازدهم تجربی فروردین 1403

دانلود نمونه سوال

آزمون شبه نهایی شیمی دهم رشته ریاضی 1403

دکمه بازگشت به بالا