نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

نمونه سوالات ادبیات دهم  رایگان

در این قسمت می توانید به راحتی نمونه سوالات تشریحی و گام به گام، نمونه سوالات سراسری و امتحانات نهایی را به رایگان دانلود کنید. در این صفحه نمونه سوالات ادبیات دهم رایگان قرار داده شده است . شما با کلیک روی هر درس می توانید 

درس 1
چشمه

درس 2
از آموختن، ننگ مدار

درس 3
پاسداری از حقیقت

درس 5
بیداد ظالمان

درس 6
مهر و وفا

درس 7
جمال و کمال

درس 8
سفر به بصره

فصل 9
کلاس نقاشی

درس 10
دریادلان صف‌شکن

درس 11
خاک آزادگان

فصل 12
رستم و اشکبوس

فصل13
گردآفرید

درس 14
طوطی و بقال

درس 16
خسرو

فصل 17
سپیده دم

فصل 18
عظمت نگاه