پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت برنامه ی 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

تحلیل و برنامه ریزی دروس

تحلیل فنون کنکور 1402

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
4.6/5 - (11 امتیاز)

   با توجه به تعداد سوالات فنون کنکور 1402 و این موضوع که این درس مباحث مختلفی رو در بر میگیره، تحلیل درس فنون برای دانش اموزان اهمیت بیشتری پیدا می کند.روش های مختلف و تکنیک های متفاوتی رو دانش اموزان برای پاسخ دادن به این درس انتخاب می کنند بنابراین تحلیل این درس از این نظر پر اهمیت می شود تا بچه ها متوجه شوند روشی که پیش گرفته اند تا چه اندازه مفید بوده و عملکرد خودشون رو برسی کنند.

همچنین در کنکور تیرماه 1402درس فنون در بین دروس از بالاترین ضریب برخوردار بود و دانش اموزانی که در طول سال مطالعه ی دقیق تر و تست های بیشتری کار کرده اند،تاثیر این درس را در سرنوشت کنکور خود متوجه شده اند. در ادامه با شما هستیم با تحلیل فنون کنکور انسانی.

سطح سوالات فنون کنکور 1402 انسانی و تعداد سوالات

در کنکور تیر ماه 1402در درس فنون از بخش تاریخ ادبیات 8 سوال طرح شده است که سطح آن ها متوسط بود و دانش اموزانی که مطالعه ی خوبی در بخش تاریخ ادبیات داشته اند می توانستند به 4 یا 5 سوال آن به راحتی پاسخ بدهند.

در بخش آرایه های فنون کنکور انسانی هم مانند تاریخ ادبیات 8 سوال طرح شده بود.فنون کنکور 1402 شامل 6 سوال است که پاسخ گویی به سه سوال آن به راحتی ممکن بود. 6 سوال طرح شده در بخش قرابت معنایی برای بچه ها قابل حل بود و مانند بحث عروض می توانستید به 3 سوال آن پاسخ دهید.

 سطح سوالات فنون کنکور 1402 در تاریخ ادبیات

   اصولا دانش اموزان دربین سوالات فنون کنکور 1402 نسبت به تاریخ ادبیات سال یازدهم فنون و تست های آن نگرانی بیشتری دارند، سبک هندی و سبک شناسی اشعار و متون سبک هندی در سال یازدهم امده است و با توجه به پیچیدگی بیشتر آن، مطالعه ی عمیق تر و دقیق تری برای پاسخ گویی نیازمند است.

همچنین آزمون های بیشتر و ارزیابی مفید تر می تواند تاریخ ادبیات را در ذهن شما ثبت کند.

در طرف مقابل چون دانش اموزان در سال اخر خود با امتحانات نهایی هم روبه رو هستند.در بخش تاریخ ادبیات سال دوازدهم خود که شامل ادبیات معاصر است، عملکرد بهتری دارند که در فنون کنکور 1402سوالات متناسبی از این بخش طرح شده بود که همانطور که بالاتر به آن اشاره کردیم روش حذف گزینه می توانست به خوبی به شما در حل این سوالات کمک کند.

در بخش تاریخ ادبیات درس فنون کنکور 1402 به دلیل گستردگی مطالب و فراوانی عناوین و اسامی، خلاصه نویسی می تواند روشی بسیار مفید برای داشتن عملکردی بهتر و سرعتی بالاتر در تست ها باشد.

آرایه های فنون کنکور تیرماه 1402 در چه سطح قرار داشت؟

  ابیاتی که در سوالات ارایه فنون کنکور 1402 آمده بود، بیت هایی بودند که نیازمند دقت بودند و بیت های تکراری نبودند که بچه ها بتوانند تنها با نگاه کردن تمامی آرایه های آنان را به یاد بیاورند، با این حال در حدی دشوار نبودند که بگوییم تست های غیر قابل حلی بوده اند.

در بخش آرایه ها بهتر است به سبکی که آرایه ها را یاد گرفته اید و به نحوی که در آزمون ها و تمرین های خود، تست های آرایه را حل می کرده اید توجه کنید تا بتوانید نتیجه ای بهتری بگیرید، با این حال در این بخش هم مانند تاریخ ادبیات حذف گزینه می تواند مفید باشد.

نکته ای که می تواند کمک کننده باشد این است که برای خودتان آرایه ها را دسته بندی کنید و با توجه به الویتتان در حل تستهای ارایه، سوالات را پاسخ دهید، اصولا آرایه هایی که با تکنیک حل می شوند و یا آسان تر هستند مانند تشبیه، ایهام و یا لف و نشر می توانند الویت خوبی باشند تا در تست ها ابتدا آن ها را حل کنید و با توجه به سوال حذف گزینه کنید یا به گزینه ی درست تر نزدیک شوید.

حل تست های بیشتر در آرایه بهترین تمرین برای بهتر و بهتر شدن در این مبحث است.می تونید تست های بیشتری از درس سوم فنون دوازدهم حل کنید.

  به عنوان مثال عنوان یکی از تست های فنون کنکور تیرماه 1402 به این شکل بوده است:

آرایه های بیت زیر کدامند؟

و شما باید با توجه به بیت داده شده و گزینه ها که در هر کدام چهار آرایه وجود دارد، گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید، با توجه به توضیحات قدم اول می تواند انتخاب آرایه ای برای برررسی باشد که در دو گزینه آمده است مانند ایهام تناسب و با توجه به آن شما می توانید آن دو گزینه را حذف کنید و یا به جواب نزدیک تر شوید.

تست 32 کنکور انسانی
تست آرایه
تست فنون کنکور 1402

دو تست سرنوشت ساز قافیه در تحلیل فنون کنکور 1402

  در بخش فنون کنکور 1402از بخش قافیه دو تست داشتیم که سبک یکی از آن ها کمی متفاوت بود. شما می توانید به ازای هر تست درستی که در این درس میزنید 3/33 در کنکور انسانی درصد کسب کنید بنابراین با درست زدن تنها دو تست قافیه شما تقریبا 7 درصد را به راحتی گرفته اید. بیشتر بچه ها تمامی تلاش خود را می کنند تا امتیاز این بخش را از آن خود کنند.

تست فنون 1402
تست37 کنکور انسانی
تست 38 کنکور انسانی
تست قافیه

  اما برسیم به سوال متفاوت قافیه فنون کنکور 1402 که از دانش اموزان،قافیه ای رو می خواست که وجه شبه باشد و در واقع ترکیبی از آرایه و قافیه بود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب
بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب

   واژه های قافیه در این بیت آب و خواب هستند،از نظر آرایه چشم مشبه این تشبیه است و لعل شیرین مشبه به آن که وجه شبه این دو مورد آب و به همین ترتیب تشبیه دیگری در مصرع دوم داریم و بخت شاعر به چشم خسرو تشبیه شده است و وجه شبه آن در خواب بودن و واژه ی خواب است.

  و اما سوال دیگری که در تحلیل فنون کنکور 1402 در بخش قافیه بررسی می کنیم،با توجه به اینکه عنوان تست تکراری است انتظار می رود دانش اموزان به درستی به آن پاسخ داده باشند: پیدا کردن قافیه ی غلط و نادرست

پاسخ تست 37 گزینه ی 4 است:

کنی ناخوش به ما به ما بر زندگانی

اگر از ما دمی دوری گزینی

که باید زندگانی و گزینی رو واژه های قافیه بگیریم اما حروف مشترکی بین آن ها نیست.

عروض و قافیه در فنون کنکور 1402

سوالات وزن و عروض در فنون کنکور و به طور کلی تحلیل فنون کنکور نیازمند این است که شما از پایه ی دهم به خوبی با هجا ها،صامت ها و مصوت ها آشنایی پیدا کنید تا در ادامه بتوانید وزن واژه ها را به خوبی یاد بگیرید و در سال دوازدهم که با اختیارات شاعری آشنا می شوید به تست ها بتوانید با مهارت کافی پاسخ بدهید.

زیرا در سال دوازدهم هنگامی که شما یا اختیارات شاعری زبانی و وزنی مواجه می شوید نیازمند این هستید که وزن های همسان و ناهمسان را به خوبی با هجاهای آن ها درک کرده باشید.

بررسی تست به تست عروض و قافیه فنون کنکور انسانی 1402

تست 39:

این تست، جزو سوالات راحتی است که دانش اموزان می توانستند در فنون کنکور انسانی پاسخ دهند، در گزینه ی اول قسمت پایانی وزن اشتباه است و بهجای وزن واژه ی “فعل” باید وزن واژه ی “فع” را داشته باشیم.

در گزینه ی دوم هم در بخش انتهایی وزن دچار مشکل می شویم و یک وزن واژه ی “لن” کم داریم و وزن درست گزینه باید به صورت “فاعلاتن فع لن فعلاتن فع لن” باشد.

گزینه ی سوم هم غلط است و اشتباه آن در نوشتن مستفعل به جای مستفعلن است.

و اما گزینه ی 4 گزینه ی صحیح است و وزن “گونه ی شب شسته بود از گریه ی مهتاب” برابر است با “فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فع”

تست40:

در این تست ابتدا باید وزن درست بیت داده شده را پیدا کنیم

”ای سنگ فرش راه که شب های بی سحر

تک بوسه های پای مرا نوش کرده ای”

وزن این بیت “مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل” هست که شکل دیگر آن برابر است با ” مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن ” و تنها گزینه ای که با آن مطابقت دارد گزینه ی 3 است:

” امشب به پارسایی خود دل نهاده ام

ای آفتاب وسوسه در من غروب کن”

تست41:

دراین تست شما باید بحر های معرفی شده در کتاب را بلد باشید و بدانید که بحر رمل و رجز به کدام وزن واژه اشاره دارد، بحر های کتاب شامل بحر رمل برابر وزن فاعلاتن، بر رجز برابر وزن مستفعلن، بحر هزج برابر وزن مفاعیلن و بحر متقارب برابر وزن فعولن است بنابراین باید در این تست به ترتیب اوزان فاعلاتن و مستفعلن رو پیدا کنیم.

 • الف:ساقیا کمتر می امشب از کرم دادی مرا
 • بحر رمل مثمن مذوف
 • ب:هیچ از تو حاصلم نیست دردا که عین خار است
 • وزن دوری:مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن
 • یا مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن
 • ج: زلفت از هر حلقه می بندد اسیری
 • بحر رمل مسدس
 • د: باده در ده چند از این باد غرور
 • بحر رمل مسدس مذوف
 • ه:عمری است تا من در طلب هر روز گامی می زنم
 • بحر رجز مثمن

با توجه به وزن ابیات داده شده گزینه ی 4 صحیح است.

تست42:

در فنون کنکور تیر 1402 برای تست باید بدانیم اوزان دوری یا متناوب چه وزن هایی هستن و بدانیم که بحر هزج مسدس محذوف برابر است با وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

پاسخ گزینه ی 2 است و طبق آن:

دلم رفت وندیدم روی دلدار:هزج مسدس مذوف

از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد:وزن دوری

راحت که شد مکرر دلکوب تر ز رنج است:وزن دوری

چه ره بود این که زد در پرده مطرب:هزج مسدس مذوف

تست43:

این سوال از ما سه نوع اختیار وزنی می خواهد و با توجه به نوع گزینه ها این سوال را به راحتی می توان با حذف گزینه حل کرد پس به بررسی بیت الف میپردازیم تا ببینیم پاسخ درست گزینه ی 2 و4 است و یا باید این دو گزینه را حذف کنیم،

در بیت الف ما سه نوع اختیار وزنی متفاوت پیدا نمی کنیم بنابراین گزینه های 2 و 4 حذف است.

پاسخ صحیح گزینه ی 1 است، در بیت ” ب” اختیارات فاعلاتن به جای فعلاتن،بلند بودن هجای پایانی و ابدال رو میبینیم

و در بیت ” د” اختیارات بلند بودن هجای پایانی،ابدال و فاعلاتن به جای فعلاتن وجود دارد.

تست 44:

در این سوال به صورت اختصاصی اختیار شاعری وزنی قلب را بررسی میکنیم

قلب در لغت به معنی دگرگونی و جا به جا شدن است و در اینجا هنگامی اختیار شاعری قلب داریم که جای هجای کوتاه با بلند جابه جا شود

پاسخ صحیح گزینه ی 3 است که در رکن دوم و سوم و چهارم مصراع اول از اختیار شاعری قلب استفاده شده است.

تست ترکیبی و سخت فنون در کنکور انسانی 1402

در تحلیل فنون کنکور تیر 1402 این تست در رده بندی تست های سخت فنون قرار دارد به علت اینکه ترکیبی از مباحث وزن، قافیه و مفهوم است و تستی است که شاید خیلی از بچه ها ترجیح دهند وقت خودشون رو صرف بررسی گزینه های آن نکنند، طبق کلید اعلام شده توسط سازمان سنجش،پاسخ گزینه ی 2 است.

قرابت معنایی، بخش نهایی فنون کنکور 1402

قرابت معنایی سوالات نهایی علوم و فنون ادبی را در کنکور انسانی تشکیل می دهد و شما با معنا و مفهوم اشعار و متون سر و کار دارید.

عناوین این بخش از سوالات فنون کنکور 1402 به شکل های گوناگونی مانند تطبیق یکدیگر است و در یکی از سوالات امسال از مفهوم ارتباط تصویری هم استفاده شده است.

درحل تست های قرابت معنایی اگر معنای واژه های تک به تک هر بیت را نمی دانید،بهتر است به معنای کلی ابیات خواسته شده توجه کنید.

اهمیت علوم و فنون ادبی در کنکور انسانی 1402

در کنکور انسانی سال 1402 ضریب این درس 8 بود و از بالاترین ضریب را در بین دروس انسانی برخوردار بود و همچنین جزو دروس تخصصی انسانی است که با توجه به تاثیر 40 درصدی نمرات نهایی دانش اموزان در سرنوشتشان در کنکور 1402جزو 14 درصد تاثیر نمرات نهایی دروس تخصصی است و باید به امتحان نهایی آن هم توجه کنند.

اگر در نحوه ی مطالعه مباحث درس علوم و فنون ادبی احساس سردرگمی می کنید و به دنبال بهترین روش برای مطالعه فنون کنکور هستید تا بتوانید بهترین عملکرد خود را در این درس داشته باشید،بهتر است از یک مشاور خوب کمک بگیرید تا بتوانید بهترین راهنمایی را در این درس داشته باشید.

اگر تحلیل فنون کنکور 1402 با مشاور تخصصی کنکور انسانی مورد استفاده شما بوده است، گروه آموزشی آکو می تواند با مشاوران با تجربه و حرفه ای خود به شما کمک کند تا در سال کنکور بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید و به بهترین نحو ممکن کنکور و امتحانات نهایی خود را بگذرانید.

تلگرام تیم مشاوره تحصیلی آکو

در صورت تمایل برای مشاوره با گروه آموزشی آکو می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

33406346

33406537

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا