انتخاب رشته نهم

انتخاب رشته نهم شاید چندان پر اهمیت به نظر نرسد ، اما میتواند تا کنکور و دانشگاه شما را تحت تاثیر قرار دهد. درست است که هرموقع بخواهید امکان تغییر رشته و حتی شرکت در کنکور رشته های دیگر را دارید اما آیا به عواقب و شرایط سخت تغییر رشته فکر کرده اید؟ به هزینه هایی که باید برای رساندن خودتان به داوطلبان کنکور رشته مورد نظرتان انجام دهید فکر کرده اید؟
پس بهتر است پیش از انتخاب رشته نهم ، کاملا به خودشناسی رسیده باشید و بتوانید تصمیم بگیرید که کدام شغل برایتان مناسب تر است. با مرکز مشاوره تخصصی تحصیلی کنکور همه چیز را درباره انتخاب رشته نهم بدانید و تصمیم درست را با توجه به شرایطتان بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره تحصیلی آکو برای اطلاع از آخرین اخبار اعلانات رافعال کنید
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها