پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت خدمات مشاوره تحصیلی ( نه صرفا برنامه) 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

مشاور من

تاثیر معدل بر کنکور با دیپلم های متفاوت ۱۴۰۱

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
۵/۵ - (۱ امتیاز)

این بار می رسیم به تاثیر معدل بر کنکور با دیپلم های متفاوت در کنکور سراسری که شاید چالش بسیاری از داوطلبین باشد. کنکور ۱۴۰۱ آخرین کنکور با تاثیر مثبت معدل است. در این مقاله که توسط بهترین مشاورین انتخاب رشته آماده شده است با توج به دفترچه آزمون سراسری سعی کردیم تا حالت ها ی مختلف اعمال سوابق تحصیلی با دیپلم های متفاوت را به طور کامل بسط و شرح دهیم. در واقع در این مقاله به ریز میزان تاثیر سوابق تحصیل (معدل) روی کنکور سراسری را بررسی می کنیم

میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی

حالت های مخالف برای دانش آموزان نظام جدید ۳-۳-۶

در ادامه مقاله تاثیر معدل بر کنکور با دیپلم های متفاوت ۱۴۰۱ برای یک دانش آموز نظام جدید ممکن است ۲ حالت مختلف رخ دهد که حالت های مختلف آن به شرح ذیل می باشد:

  • سوابق تحصیلی دیپلم در هیچ کدام از زیرگروه ها تاثیری ندارد.
  • سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیرگروه دارای تاثیر مثبت است ولی در سایر زیرگروه ها فاقد تاثیر مثبت است.

میزان درصد تاثیر در کنکور ریاضی با دیپلم های تجربی، انسانی و علوم و معارف

در جدول زیر محاسبات بر مبنای تاثیر معدل دیپلم در کنکور ۱۴۰۱ که به میزان ۴۰ درصد می باشد. هانطور که می بینید اگر شما در رشته ی ریاضی کنکور می دهید می توانید از تمام ۴۰ درصد بهره ببرید. رشته ریاضی دارای ۳ زیرگروه است. محاسبات دقیق و بر مبنای دفترچه نیست.

رشته زیرگروه ۱ زیرگروه ۲ زیرگروه ۳
ریاضی۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد
تجربی۳۲.۲۲ درصد۳۲.۸ درصد۳۳.۸ درصد
انسانی ۱۵.۱۷ درصد۱۴.۰۶ درصد۱۵.۵۲ درصد
علوم و معارف ۱۵.۱۷ درصد۱۴.۰۶ درصد۱۵.۵۲ درصد

به چند مثال از جدول زیر توجه کنید:

  • اگر در رشته ی تجربی تحصیلی می کنید و می خواهید در رشته ریاضی شرکت کنید ماکزیمم تاثیر معدل شما روی هر زیرگروه به ترتیب در زیرگروه یک ۳۲.۲۲ درصد، ۳۲.۸ درصد و در زیرگروه سه ۳۳.۸ درصد تاثیر مثبت خواهد داشت.
  • اگر رشته ی انسانی هستید و می خواهید در کنکور ریاضی شرکت کنید معدل شما بین ۱۴ تا ۱۵ درصد در زیرگروه های رشته ی ریاضی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور تجربی با دیپلم های ریاضی ، انسانی و علوم و معارف اسلامی

در جدول زیر به بررسی نمایش میزان درصد تاثیر مثبت معدل در رشته ی تجربی، در کنکور ۱۴۰۱ که ماکزیمم ۴۰ درصد است خواهیم پرداخت. کنکور تجربی دارای ۵ زیرگروه متفاوت است، محاسبات دقیق و بر مبنای دفترچه نیست.

رشته زیرگروه ۱ زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴ زیرگروه ۵
ریاضی۲۹.۰۹ درصد۳۰.۴ درصد۳۳.۶۸ درصد۳۴.۵۴ درصد۳۳.۶۸ درصد
تجربی۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد
انسانی ۱۲.۷۳ درصد۱۲.۴ درصد۱۶.۳۲درصد۱۵.۴۵درصد ۱۶.۳۲ درصد
علوم و معارف ۱۲.۷۳ درصد۱۲.۴ درصد۱۶.۳۲درصد۱۵.۴۵درصد ۱۶.۳۲ درصد

این جدول نشان دهنده ی این استکه شما اگر با دیپلم تجربی در کنکور تجربی شرکت کنید از ماکزیمم تاثیر ۴۰ درصدی در کنکور ۱۴۰۱ بهرهمند خواهید شد. اگز با دیپلم انسانی نظام جدید در کنکور تجربی شرکت کنید. تاثیر معدل شما در زیرگروه پر متقاضی یک ۱۲.۷۳ درصد خواهد بود.

میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور انسانی با دیپلم های ریاضی ، تجربی و معارف اسلامی

در این جدول میزان تاثیر معدل داوطلبین در رشته های مختلف را در کنکور انسانی بررسی خواهیم کرد. در کنکور ۱۴۰۱ میزان ماکزیمم تاثیر معدل بر کنکور سراسری مثبت و ۴۰ درصد خواهد بود.

رشته زیرگروه ۱ زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴ زیرگروه ۵
ریاضی۱۳.۷۷ درصد۲۴.۳۷ درصد۲۴.۲۱درصد۱۹.۳۳ درصد۲۲.۲۴ درصد
تجربی۱۳.۷۷ درصد۲۴.۳۷ درصد۲۴.۲۱ درصد۱۹.۳۳ درصد۲۲.۲۴ درصد
انسانی ۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد ۴۰ درصد
علوم و معارف ۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد۴۰ درصد ۴۰ درصد

میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور هنر با دیپلم های ریاضی ، تجربی، انسانی و معارف اسلامی

در آزمون سراسری ۱۴۰۱ که میزان تاثیر معدل به صورت مثبت و ۴۰ درصد است. داوطلبین رشته های مختلف که به صورت شناور در کنکور هنر شرکت می کنند از میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی متفاوتی بهره مند خواهند شد.

رشته زیرگروه ۱ زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴ زیرگروه ۵
ریاضی۱۱.۲ درصد۱۴.۲۵ درصد۱۲.۷۳ درصد۱۱.۲ درصد۲۲.۲۴ درصد
تجربی۱۱.۲ درصد۱۴.۲۵ درصد۱۲.۷۳ درصد۱۱.۲ درصد۲۲.۲۴ درصد
انسانی ۹.۶ درصد۱۰ درصد۱۰.۹۰ درصد۹.۶ درصد ۱۰.۲۱ درصد
علوم و معارف ۹.۶ درصد۴۰ درصد۱۰.۹۰ درصد۹.۶ درصد ۱۰.۲۱ درصد

میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور زبان با دیپلم های ریاضی ، تجربی، انسانی و معارف اسلامی

در زیرگروه های کنکور زبان انگلیسی که قبلا بصورت مفصل درباره آن ها توضیح دادیم ۴ زیر گروه وجود دارد. در این زیرگروه ها سه دسته رشته مختلف وجود دارد که تمامی رشته های شاخه نظری در زیرگروه ۴ از ۴۰ درصد تاثیر معدل مثبت بهره مند هستند.

رشته زیرگروه ۱ زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴
ریاضی۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد ۴۰ درصد
تجربی۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۴۰ درصد
انسانی ۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۴۰ درصد
علوم و معارف ۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۱۹.۱۳ درصد۴۰ درصد

میزان تأثیر نمرات دروس موثر دیپلم نظام آموزشی ۳- ۳- ۶ با تأثیر مثبت و حداکثر ۴۰ % است بطوری که اگر نوع دیپلم متقاضی با گروه آزمایشی وی یکسان باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر ۴۰ % خواهد بود. اما اگر نوع دیپلم متقاضی با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد یا نمرات تمام دروس لازم سوابق تحصیلی موجود نباشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وی بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای ۴۰ % جایگزین می شود.

منبع دفترچه کنکور سراسری

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره تحصیلی کنکور زبان از صفر تا صد