پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت خدمات مشاوره تحصیلی ( نه صرفا برنامه) 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

مشاور منتحلیل و برنامه ریزی دروس

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
5/5 - (1 امتیاز)

می خواهیم به تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 بپردازیم تا شما دانش آموزان انسانی بتوانید با پاسخ نامه کلیدی سنجش که برایتان قرار می دهیم و تحلیل سوالات، عملکرد خودتون رو بررسی کنید. برای برنامه های بیشتر درباره موفقیت در کنکور 1403 می توانید از سایت مشاوره آکو بیشتر مطالعه کنید.

درس عربی برای بچه های انسانی زبان تخصصی است و نیازه که علاوه بر مطالعه تشریحی این درس برای امتحانات نهایی به صورت تستی هم این درس را مطالعه کنند. ضریب این درس در کنکور 5 و تاثیر امتحان نهایی عربی تخصصی انسانی 6.26 است. در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 ، 20 سوال طرح شده که 20 دقیقه هم زمان داشت را در اختیارتان می گذاریم. همچنین می توانید تحلیل اقتصاد 1402 هم مطالعه کنید.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402

سطح سوالات عربی انسانی 1402

برای تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 باید بگوییم سطح سوالات بسیار سخت و پیچیده نبود و می توان گفت سوالات آغازین که سوالات ترجمه را تشکیل می دهد سطح متوسط و گاه آسانی داشتند.

در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402، باید به این موضوع اشاره کنیم که بخش درک مطلب آمده در عربی کنکور 1402، بخشی است که ممکن است بسیاری از بچه ها تصمیم بگیرند به آن پاسخ ندهند و وقت خود را صرف سوالات دیگر کنند. همچنین راجع به تکنیک های تست زدن می توانید اطالاعات بیشتری کسب کنید.

برای پاسخ گویی به سوالات عربی کنکور 1402 بهتر بود بر نکات قواعد و مباحث مختلف قواعد تسلط داشته باشید، حتی سوالات ترجمه هم با نکات قواعد حل می شوند. البته معانی و لغات در سوالاتی مانند سوال 95 کنکور تیرماه انسانی 1402 که از مفهوم طرح شده بود، اهمیت دارد.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402

تحلیل سوال به سوال عربی کنکور 1402

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 18

تست 81:

همانطور که گفتیم در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402سوالات با تست های ترجمه شروع می شود. برای حل این تست باید به ن.ات قواعدی ترجمه درست مفرد و جمع و ترجمه ضمایر توجه کنید و با توجه به این نکات و حذف گزینه به پاسخ درست گزینه چهارم می رسید.

تست 82:

در این تست ترجمه هم در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 باید به نکات قواعدی توجه کنید و با استفاده از آن ایرادات گزینه ها را پیدا کنید و حذف گزینه کنید. نکات مربوط به ترجمه مضاف و مضاف الیه و ترجمه فعل به شکل درست، نه به صورت اسم یا مصدر، نکات مهم مربوط به این تست هستند. با این نکات به پاسخ درست گزینه دوم می رسید.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 19

تست 83:

برای این تست ترجمه به نوع ترجمه قد با افعال باید دقت کنید.

قد + ماضی = ماضی نقلی

قد + مضارع = به معنای گاهی و شاید

همچنین برای حل باید قواعد ترجمه درست صفت و موصوف و ضمایر رو هم بدانید.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 20

تست 84:

نکته ی قواعدی که این تست ترجمه به واسطه آن حل می شد، مربوط به ضمایر و نوع و زمان فعل هست. فعل “قد رَسَمَت” را باید بتوانید به درستی ترجمه کنید و گزینه چهارم را به عنوان گزینه درست پیدا کنید.

تست 85:

در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 برای این تست ترجمه بهتر است بر قواعد جمله وصفیه( فعلی که اسم نکره قبل خود را توضیح می دهد) مسلط باشید. و یا بهتر است این نکته را بدانید که اگر یک کلمه تکرار شود و دفعه اول به صورت نکره و دفعه دوم به صورت معرفه( با ال) بیاید، اسم دوم را در ترجمه با “این” و “آن” می آوریم. گزینه درست این تست گزینه سوم است.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 21

تست 86:

این تست ترجمه به صورت مشخص کردن گزینه صحیح است که گزینه درست گزینه اول است. با ترجمه درست اعداد در گزینه دوم، ترجمه درست لیتنی در گزینه سوم و ترجمه ضمیر در گزینه چهارم می توانید به پاسخ صحیح برسید.

تست 87:

در این تست باید به ترجمه فعل شرط و جواب شرط توجه کنید. فعل شرط را به صورت ساده و اخباری باید ترجمه کنید و جواب شرط را به شکل التزامی. به صورت سوال دقت کنید که خطا را در گزینه ها خواسته است و نه صحیح را. بنابراین گزینه دوم، گزینه درست است.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 22

تست 88:

این تست هم شکل دیگری از صورت سوال های ترجمه در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402  است.برای رسیدن به پاسخ درست به ترجمه شنا می کرد( ماضی استمراری)، دقت کنید. قد سبح ماضی نقلی است. همچنین حکایت می شود ترجمه درست یحکی است. بر این ساس گزینه درست تست 88 گزینه دوم است.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 23
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 24

تست 89:

این تست ها باید با توجه به متن داده شده و درک شما از متن پاسخ داده شود.پاسخ صحیح طبق پاسخنامه اعلام شده از سمت سازمان سنجش،گزینه چهارم است. اما بسیاری از استید در تحلیل خود پاسخ صحیح را گزینه اول اعلام کرده اند با این حال بر طبق نظر سنجش باید گزینه چهارم را پاسخ صحیح بگیریم.

تست 90:

پاسخ این تست مطابق سازمان سنجش گزینه سوم است و اساتید هم گزینه سوم را پاسخ صحیح این تست می دانند.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 25

تست 91:

در این تست ها در تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 همانطور که بالاتر هم گفتیم به صورت سوال دقت کنید و به خطا و صحیح صورت سوال توجه کنید. گزینه خطا و غلط در بین گزینه ها، گزینه اول است.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 26

تست 92:

این تست و تست بعدی از ما خطا در اعراب کلمات داده شده و تحلیل صرفی را می خواهد.پاسخ مد نظر گزینه دوم است. کلمه یَعرِفُ فعلی متعدی است و نه لازم.

تست 93:

گزینه خطا و پاسخ صحیح تست گزینه اول است. برای تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 نیاز است شما مشتقات را بلد باشید و بدانید کلمه جاهلی اسم فاعل است و اسم مبالغه نیست.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 27

تست 94:

ضبط حرکات نوع دیگری از سوال است که هر سال از آن تست مطرح می شود و می توانید با پاسخ دادن به این تست درصد آن را کسب کنید. برای مسلط شدن بر تست های ضبط حرکات باید بر حرکات باب ها و مشتقات تسلط پیدا کنید. پاسخ گزینه سوم است. شارِکتُ باید به شکل شارَکتُ بیاید چون وزن آن بر اساس فاعَلَ است.

تست 95:

این تست، تست مفهومی عربی کنکور 1402 بود و با توجه به معنای عبارت نزدیک ترین مفهوم به آن گزینه دوم است.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 28

تست 96:

اگز وزن افعَل یا افَّل پیش از اسمی بیاید که با ال شروع می شود یا پیش از “من” بیاید، قطعا اسم تفضیل داریم. در تست 96 در گزینه چهارم کلمه ما اسم تفضیل نیست بلکه فعل مضارع صیغه 13 است.

تست 97:

در این تست از ما فعلی را می خواهد که به دو صورت زمانی ترجمه شود. در گزینه اول، فعل تخرج، فعل شرط است و به دو زمان می توان آن را ترجمه کرد.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 29

تست 98:

مبحث عدد و معدود مربوط به این تست است و صحیح را در بین گزینه ها خواسته است. پاسخ صحیح گزینه چهارم است.

تست 99:

این تست کلمه ای را می خواهد که جمله قبل خود را رفع ابهام کند. کامه لکّن از حروف مشبهه بالفعل در گزینه اول این کار را انجام می دهد.

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402
تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 30

تست 100:

در گزینه سوم طَینا خبر اصبَح است و نمی تواند حال باید بنابراین پاسخ صحیح گزینه سوم است.

پاسخ کلیدی عربی کنکور 1402

در ادامه تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 پاسخ نامه کلیدی هم که سازمان سنجش اعلام کرده است برایتان قرار می دهیم.

گزینه صحیحشماره سوال
481
282
383
484
385
186
287
288
489
390
191
292
193
394
295
496
197
498
199
3100

مطالعه عربی برای کنکور

در ادامه تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 ،درس عربی همانطور که گفتیم برای بچه های انسانی در دو جنبه اهمیت دارد بنابراین برنامه ریزی، تست زدن و مطالعه تشریحی در این درس اهمیت بیشتری هم پیدا می کند. مشاور مناسب برای شما بسیار اهمیت دارد تا با مشاور خود بتوانید برای آزمون های آزمایشی، پیشرفت در درصد ها و نمرات عربی، و یاد گرفتن تمامی مباحث برنامه ریزی صحیحی داشته باشید و این درس را با ضریب 5 در کنکور و تاثیر 6.26 درصدی امتحان نهایی آن به خوبی پیش ببرید.

اگر می خواهید سال کنکور خود را با بهترین مشاور و مناسب ترین مشاور برای خود بگذانید، می توانید با گروه مشاوره آکو ،به واسطه شماره های زیر، ارتباط برقرار کنید و تلگرام مجموعه را بررسی کنید:

02633406346

02633406537

تحلیل عربی کنکور انسانی 1402 31

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا