Portfolio

شیمی

آزمون شیمی دهم فصل 1 جامع

 آزمون شیمی دهم فصل 1 جامع یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند به شما در ارزیابی خود…

بیشتر بخوانید »
شیمی

آزمون شیمی دهم فصل 1 از کشف ساختار اتم تا آخر

آزمون شیمی دهم فصل 1 از کشف ساختار اتم تا آخر یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند…

بیشتر بخوانید »
شیمی

آزمون شیمی دهم فصل 1 تا سر کشف ساختار اتم

آزمون شیمی دهم فصل 1 تا سر کشف ساختار اتم یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند به…

بیشتر بخوانید »
فیزیک

آزمون فیزیک دهم فصل 1 جامع

آزمون فیزیک دهم فصل 1 چگالی یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند به شما در ارزیابی خود…

بیشتر بخوانید »
فیزیک

آزمون فیزیک دهم فصل 1 چگالی

آزمون فیزیک دهم فصل 1 چگالی یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند به شما در ارزیابی خود…

بیشتر بخوانید »
فیزیک

آزمون فیزیک دهم فصل 1 اندازه گیری

آزمون فیزیک دهم فصل 1 اندازه گیری یک آزمون تستی 20 سواله است که می تواند به شما در ارزیابی…

بیشتر بخوانید »
زیست دهم فصل 1

آزمون زیست دهم فصل 1 جامع -ترکیبی

آزمون زیست دهم فصل 1 جامع -ترکیبی برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون…

بیشتر بخوانید »
زیست دهم فصل 1

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 3

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 3 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون…

بیشتر بخوانید »
زیست دهم فصل 1

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 2

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 2 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون…

بیشتر بخوانید »
زیست دهم فصل 1

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 1

آزمون زیست دهم فصل 1 گفتار 1 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون…

بیشتر بخوانید »
انگلیسی دهم

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 4

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 4 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون تستی…

بیشتر بخوانید »
انگلیسی دهم

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 3

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 3 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون تستی…

بیشتر بخوانید »
انگلیسی دهم

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 2

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 2 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون تستی…

بیشتر بخوانید »
انگلیسی دهم

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 1

آزمون زبان انگلیسی دهم درس 1 برای شروع آزمون دادن در درس زبان بد نیست. این آزمون یک آزمون تستی…

بیشتر بخوانید »
آزمون جامع عمومی

آزمون شبیه ساز کنکور 1400 تجربی عمومی

آزمون عمومی شبیه ساز کنکور تجربی 1400 آزمون شبیه ساز کنکور 1400 تجربی عمومی ! کنکور 1400 یک کنکور عادی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا