نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

آموزش ادبیات

  • ویدئوها
    تست 145 کنکور 1401 انسانی درس ادبیات تخصصی انسانی

    تست 145 کنکور 1401 انسانی

    تست 145 کنکور 1401 انسانی از درس ادبیات تخصصی مطرح شده است. در ویدئو حل تست 145 ادبیات تخصصی کنکور 1401 به بررسی گزینه درست و معرفی جناس مجاز و لف و نشر و استعاره و ابهام به صورت تخصصی پرداخته شده است. مشاوره تحصیلی کنکور انسانی 1402 برای مشاهده حل ویدئویی همه تست های سراسری کانال پرسش و پاسخ…

    بیشتر بخوانید »