نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

امتحان شهریور

  • امتحان شهریور
    امتحان نهایی هندسه شهریور 1402 رشته ریاضی

    امتحان نهایی هندسه شهریور 1402

    امتحان نهایی هندسه شهریور 1402 اولین امتحان دانش آموزان دوازدهم ریاضی بود که در روز 28 مرداد 1402 برای بچه های دوازدهم برگزار شد. سوالات نهایی هندسه شهریور 17 سوال داشت و نکته جالب اینکه سوالات هندسه هم دارای جای خالی بودند! شاید این یک مقدار زیاده روی در توجه به یادگیری تشریحی باشد! در برگه امتحان هندسه شهریور 1402…

    بیشتر بخوانید »