نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

مجلس

  • خبر
    لغو مصوبه مجلس کنکور 1403 از طرف شورای نگهبان

    لغو مصوبه مجلس کنکور 1403

    اگر یک خبر خوب در این مدت درباره کنکور شنیده باشیم، همین لغو مصوبه مجلس کنکور 1403 است. بعد از اینکه مجلس طرح دو فوریتی بازگشت قوانین کنکور به قبل از 1402 را از طریق محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، به شورای نگهبان ارائه داد، بزرگترین نگرانی بچه ها بازگشت دروس عمومی به کنکور بود! از هفته گذشته که این طرح…

    بیشتر بخوانید »