نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

نهایی جامعه شناسی

  • امتحان نهایی
    امتحان نهایی جامعه شناسی شهریور 1402

    امتحان نهایی جامعه شناسی شهریور 1402

    امتحان نهایی جامعه شناسی شهریور 1402 سومین امتحان نهایی رشته انسانی در شهریور 1402 بود که همزمان با امتحان نهایی فیزیک رشته های تجربی و ریاضی در تاریخ 31 مرداد 1402 برگزار شد. اگر بخواهیم ترتیب سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی شهریور1402 را مشخص کنیم به ترتیب زیر خواهد بود: صحیح و غلط جای خالی چهارگزینه ای جدول انتخاب کلمه…

    بیشتر بخوانید »