پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت خدمات مشاوره تحصیلی ( نه صرفا برنامه) 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

مشاور من

تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 ملغی شد؟

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
2.8/5 - (9 امتیاز)

رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 خبر داد. متاسفانه یا خوشبختانه دانش آموزان و داوطلبین کنکوری در هر رشته و مقطعی اسیر بازی های پایان ناپذیر مسئلین شده اند. هنوز خیلی از داوطلبین و خانواده ها از قوانین جدید سر در نیاورده اند که قانون جدیدی وارد کار می شود؟ مشاوره تحصیلی چند بار نظرش را عوض کند؟

کنکور در کرج
تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 ملغی شد؟ 3

طبق وعده، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو درکمیسیون آموزش و‌ تحقیقات مجلس مصوب شد بر اساس این طرح، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد کنکور ملغی و‌ تصمیم گیری درمورد تاثیر معدل و‌.. از سال ۱۴۰۳ به شورای سنجش و‌پذیرش محول خواهد شد. مجازات عدم اجرا نیز برای مجریان در نظر گرفته شد. این خبر را رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به خبرنگار تسنیم داده است.

به کدام ساز شما برقصیم؟

حالا این خبر جدید چیست؟

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت اصلاح قانون پذیرش دانشجو در دستور کار این کمیسیون قرار داشت! این طرح یک فوریتی در واقع تغییر مصبوه سال 1392 مجلس شورای اسلامی است که در این طرح می بایست سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو توسط  سنجش و پذیرش تعیین گردد.

البته قبل از بررسی کلی طرح باید بگویی که این طرح برای کنکوری های 1402 که در آستانه امتحانات نهایی 1402 و کنکور سراسری 1402 قرار دارند نیست و برای داوطلبین 1401 به بعد می باشد.

متن طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ماده 1به منظور برنامه‌ریزی، تصویب ضوابط، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
ب- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط به عنوان نماینده وی
پ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط به عنوان نماینده وی
ت- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
ث- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
ج- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور (دبیر شوراها)
چ- دبیر شوراهای آموزش و پرورش
تبصرهدبیرخانه شورا در سازمان سنجش و آموزش کشور مستقر و کلیه امور اجرائی و کارشناسی آن را پیگیری می‌کند.
ماده 2پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان براساس یکی از سه روش ذیل صورت می‌گیرد:
الف- سابقه تحصیلی: عبارت از نمرات دروسی است که داوطلب در دوره آموزش متوسطه کسب می‌کند و امتحانات آنها توسط وزرات آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری و قوانین شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.در واقع همان تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 است.
ب- سابقه تحصیلی و آزمون عمومی: آزمون عمومی عبارت از آزمون سراسری از دروس عمومی رشته‌های تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
پ- سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی: آزمون اختصاصی عبارت از آزمون سراسری از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
تبصره 1وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.
تبصره 2سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 3تبصره 3- تعیین نوع ورود به دانشگاهها براساس ظرفیت رشته‌ها و تقاضای داوطلبان با تصویب «شورا» به صورت سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره 4اصل بر سنجش داوطلبان براساس روشهای (الف) و (ب) می‌باشد. تأثیر سابقه تحصیلی باید روند تولیدی و صعودی داشته باشد و براساس پیشرفت‌ در ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی سالانه با تصویب «شورا» افزایش یابد.
تبصره 5وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سالانه پذیرش دانشجو در رشته محلها براساس روشهای (الف) و (ب) رشد حداقل ده درصدی (10%) داشته باشد به گونه‌ای که پس از پنج سال از تصویب این قانون پذیرش دانشجو صرفاً براساس روش (الف) صورت گیرد.
ماده 3– وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر است:
الف- برنامه‌ریزی‌، تصویب و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها
ب- تصویب عناوین، محتوی و ضوابط آزمونها
پ- تصویب ضوابط روش پذیرش دانشجو برای دانشگاهها مندرج در ماده (2)
ت- تصویب میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی آزمون اختصاصی در سنجش روشهای ماده (2)
ث- بررسی و تصمیم‌گیری در سایر امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو که از طرف سایر مراجع به «شورا» در چهارچوب این قانون ارجاع می‌شود.
ج- بررسی و تصویب ضوابط و سازماندهی اجرائی آزمونها
چ- بررسی، ارزشیابی و تصویب گزارش رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد هر یک از آزمونها حداکثر شش ماه پس از اعلام نتایج هر یک از آزمونها و ارسال آن به نهادهای تصمیم‌ساز
ح- تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد مرتبط به سنجش و پذیرش دانشجو در چهارچوب این قانون
تبصره«شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.
ماده 4پذیرش دانشجو برمبنای روشهای سنجش در ماده (2) انجام می‌پذیرد. دانشگاهها حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌نماید. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد.
ماده 5وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند مطالعات، طراحی و اقدامات لازم را در مورد تغییرات ضروری جهت تأمین اهداف این قانون به عمل آورند. نوع اقدامات، شیوه‌های ارزشیابی آن و زمان اجرائی شدن آنها مطابق با اسناد بالادستی از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «برنامه درس ملی» باید به تصویب «شورا» برسد.
ماده 6امتیازات و سهمیه‌ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده یا می‌رسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می‌گردد.
ماده 7داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری (فرماندهی کل قوا) می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌گردند.
ماده 8آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط «شورا» تهیه و به تصویب وزرای آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ماده 9از تاریخ تصویب این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 لغو می‌گردد.

اصلاح تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 امکان پذیر است؟

با توجه به این که خبر فوق تنها یک طرح است. امکان این وجود دارد که در مجلس مطرح و رای نیاورد و قوانین مصوب قبلی ادامه دار شوند، با این حال سازمان های ذیربط باید هرچه زودتر تصمیم خود را در ارتباط با مشخص کردن تکلیف دانش آموزان و داوطلبین کنکوری مشخص کنند. این دانش آموزان را با الفاظی مانند تاثیر قطعی معدل، حذف کنکور سراسری و …. سال هاست که مشغول کرده اید. امیدواریم زودتر به نتیجه ای درستی در این زمینه برسید و مشاورین کنکور، خانواده ها و داوطلبین عزیز حداقل تکلیف خود را بدانیم.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. خدا از سرتون نگذره با تصویب این قانون صرفا از آموزشگاههای کنکور حمایت کردید و ثابت شد که قدرت دست مافیای آموزشگاههای کنکوره.
    باید گریست میگه چون سطح آموزش برابر نیست تاثیر معدل ناعادلانه هست.
    ولی هرکی پول داشته بده آموزشگاه کنکور و ظرف مدت کوتاه کنکور رتبه بیاره عادلانه هست آره؟

  2. خدا از سرتون نگذره با تصویب این قانون صرفا از آموزشگاههای کنکور حمایت کردید و ثابت شد که قدرت دست مافیای آموزشگاههای کنکوره.
    باید گریست میگه چون سطح آموزش برابر نیست تاثیر معدل ناعادلانه هست.
    ولی هرکی پول داشته بده آموزشگاه کنکور و ظرف مدت کوتاه کنکور رتبه بیاره عادلانه هست آره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا