نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

اقتصاد

 

درس اقتصاد یکی از دروس مهم رشته انسانی است که در پایه دهم جزو کتاب های درسی دهم انسانی قرار میگیرد. درس اقتصاد یکی از تک کتاب های کنکور انسانی است که 15 سوال در کنکور دارد و در دفترچه دوم کنکور انسانی به عنوان آخرین درس سوال از آن مطرح میشود.

شاید بتوان تاحدی اقتصاد را از نظر اهمیت در حد زمین شناسی کنکور تجربی دانست و بیشتر بچه ها به علت تعداد کم سوالات ترجیح میدهند وقت آنرا برای دروسی مانند عربی یا فلسفه و منطق بگذارند. اما باتوجه به سوالات آسانی که در اقتصاد مشاهده میکنیم و تراز بالایی که پاسخ دادن به این سوالات برای شما در پی دارد، پیشنهاد میکنیم که این کار را نکنید که به نفعتان نیست!

به علت همین اهمیت اقتصاد در تراز کنکور و نهایی بودن امتحان اقتصاد و ضریب دروس کنکور 1402 تصمیم گرفتیم، علاوه بر تحلیل سوالات اقتصاد کنکور و ارائه نمونه سوالات مربوطه در حل کردن تست به تست سوالات اقتصاد هم در وبسایت تخصصی تیم مشاوره تحصیلی آکو حرفی برای گفتن داریم.