نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

نهایی 1403

  • خبر
    تاثیر نمرات و ضرایب امتحانات نهایی تجربی کنکور 1403

    ضرایب امتحانات نهایی تجربی 1403

    همانطور که میدانید امتحانات نهایی رشته تجربی 1402-1403 قرار است برای سه سال دهم و یازدهم و دوازدهم برگزار شود و بچه ها از اولین سال متوسطه دوم باید خود را برای تاثیر معدل در کنکورشان آماده کنند! اما قبل از اینکه به بررسی میزان تاثیر امتحان نهایی در کنکور تجربی و ضرایب امتحانات نهایی 1403 رشته تجربی بهتر است…

    بیشتر بخوانید »