پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت خدمات مشاوره تحصیلی ( نه صرفا برنامه) 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

مشاور منزبان تخصصی

مقایسه و ظرفیت رشته های زبان انگلیسی تخصصی در دانشگاه

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
به این نوشته امتیاز دهید

با توجه به اینکه گروه آزمایشی زبان انگلیسی در کنکور سراسری داوطلبان فراوانی دارد، در این مبحث به مقایسه رشته های زبان انگلیسی در دانشگاه می‌پردازیم. همانطور که می‌دانیم اغلب دانش‌آموزان زمان انتخاب رشته دانشگاهی با چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی روبرو هستند. از مهم‌ترین دغدغه‌های داوطلبان کنکور تخصصی زبان ،رشته انتخابی و آینده شغلی رشته موردنظر و میزان درآمد آن رشته است. داوطلبان کنکور تخصصی زبان انگلیسی برای انتخاب رشته دانشگاهی در رشته های زیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی، چند انتخاب دارند.

 • رشته مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی( دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه های وزارت علوم)
 • رشته زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

اما درآمد و شرایط شغلی و پذیرش دانشگاهی این رشته ها باهم چه تفاوت هایی دارد؟ کدام یک انتخاب بهتری برای علاقه مندان به این رشته دانشگاهی است؟ به علاوه عوامل دیگری از جمله میزان علاقه به رشته، داشتن آگاهی کافی راجع به آن و بررسی جوانب مختلف رشته دانشگاهی اهمیت زیادی دارند.

اگر برای انتخاب رشته خود، نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره و راهنمایی دارید، گروه مشاوره آکو با مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب رشته می تواند شما را در انتخاب بهترین تصمیم و الویت بندی برای انتخاب رشته راهنمایی کند. همچنین با مشاوره آکو می توانید از بهترین نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

رشته های کنکور زبان انگلیسی تخصصی در دانشگاه

برخی از داوطلبان کنکور علاوه‌بر گروه اصلی، در گروه آزمایشی زبان نیز به عنوان گروه آزمایشی دوم شرکت می‌کنند. به دلیل پرمتقاضی بودن این گروه آزمایشی، در ادامه مطلب به مقایسه رشته های کنکور زبان انگلیسی تخصصی در دانشگاه در ابعاد متفاوت می‌پردازیم. آکو ، اولین مرکز مشاوره کنکور زبان تخصصی در کرج همراه داوطلبان علاقه مند!

ظرفیت های رشته زبان انگلیسی در دانشگاه ها

هدف از قرار دادن ظرفیت های رشته های زبان انگلیسی با هر دانشگاهی که این رشته ها را ارائه می دهد، تصمیم گیری راحت تر و بالا رفتن اطلاعات شما در انتخاب رشته است. شما با آشنایی دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می دهند و ظرفیت ها و شانس قبولی در آن ها می توانید انتخاب رشته بهتری برای خود رقم بزنید.

ظرفیت های گرایش آموزش زبان انگلیسی

دانشگاهنوع رشتهظرفیتنوع آزمونجنسیتشهرتوضیحات
دانشگاه اصفهانروزانه20با آزمونهردواصفهان
دانشگاه شیرازروزانه10با آزمونهردوشیراز
دانشگاه شیرازشبانه5با آزمونهردوشیراز
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوینروزانه40با آزمونهردوقزوین
دانشگاه مازندران-بابلسرروزانه20با آزمونهردوبابلسر
دانشگاه شیرازروزانه2با آزمونهردوشیرازو.ش.
دانشگاه کاشانروزانه10با آزمونزنکاشانم.ت.
دانشگاه گلستان-گرگانروزانه28با آزمونهردوگرگان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریزروزانه35با آزمونهردوتبریز
دانشگاه مازندران-بابلسرشبانه10با آزمونهردوبابلسر
دانشگاه کاشانشبانه5با آزمونزنکاشان
دانگشاه نیشابورروزانه23با آزمونهردونیشابور
دانشگاه صنعتی شاهرودروزانه30با آزمونهردوشاهرود
دانشگاه رازی-کرمانشاهروزانه30با آزمونهردوکرمامشاه
دانشگاه شهرکردروزانه30با آزمونهردوشهرکرد
دانشگاه هرمزگان-بندرعباسروزانه25با آزمونهردوبندرعباس
دانشگاه ارومیهروزانه40با آزمونهردوارومیه
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیلروزانه25با آزمونهردواردبیل
دانشگاه یاسوجروزانه40با آزمونهردویاسوج
دانشگاه گنبدروزانه28با آزمونهردوگنبد
دانشگاه کردستان-سنندجروزانه40با آزمونهردوسنندج
دانشگاه سلمان فارسی-کازرونروزانه30با آزمونهردوکازرون
دانشگاه گلستان-گرگانشبانه7با آزمونهردوگرگان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریزشبانه10با آزمونهردوتبریز
دانشگاه مراغهروزانه35با آزمونهردومراغه
دانشگاه صنعتی شاهرودشبانه15با آزمونهردوشاهرود
دانشگاه هرمزگان-بندرعباسشبانه10با آزمونهردوبندرعباس
دانشگاه ارومیهشبانه5با آزمونهردوارومیه
دانشگاه یاسوجشبانه5با آزمونهردویاسوج
دانشگاه سلمان فارسی-کازرونشبانه10با آزمونهردوکازرون
دانشگاه مراغهشبانه5با آزمونهردومراغه
دانشگاه ارومیهروزانه2با آزمونهردوارومیهو.ش.
دانشگاه شهرکردروزانه2با آزمونهردوشهرکردو.ش.
دانشگاه هرمزگان-بندرعباسروزانه2با آزمونهردوبندرعباسو.ا.
دانشگاه هرمزگان-بندرعباسروزانه1با آزمونهردوبندرعباسو.ش.
دانشگاه هرمزگان-بندرعباسروزانه1با آزمونهردوبندرعباسو.ش.
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیلروزانه1با آزمونهردوبندرعباسو.ش.
دانشگاه یاسوجروزانه2با آزمونهردویاسوجو.ا.
دانشگاه یاسوجروزانه1با آزمونهردویاسوجو.ش.
دانشگاه کردستان-سنندجروزانه2با آزمونهردوسنندجو.ا.
دانشگاه پیام نور استان خوزستان-مرکز اهوازپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردواهواز
دانشگاه پیام نور استان فارس-واحد مرودشتپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردومرودشت
دانشگاه پیام نور استان یزد-واحد زارچپیام نور60با آزمون و بی‌آزمونهردوزارچ
دانشگاه بجنوردروزانه45با آزمون و بی‌آزمونهردوبجنورد
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجردروزانه41با آزمون و بی‌آزمونهردوبروجرد
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل تهران)غیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونزنتهران
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانروزانه35با آزمون و بی‌آزمونهردوزاهدان
دانشگاه نیشابورشبانه9با آزمون و بی‌آزمونهردونیشابور
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)بجنوردروزانه50با آزمون و بی‌آزمونزنبجنورد
مجتمع آموزش عالی گنابادروزانه29با آزمون و بی‌آزمونهردوگناباد
دانشگاه زابلروزانه30با آزمون و بی‌آزمونهردوزابل
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجردشبانه3با آزمون و بی‌آزمونهردوبروجرد
دانشگاه لرستان خرم آباد(محل تحصیل مرکز آموزش عالی پل‌دختر)ویژه پسرانروزانه25با آزمون و بی‌آزمونمردپل‌دختر
دانشگاه بجنوردشبانه15با آزمون و بی‌آزمونهردوبجنورد
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل واحد دماوند)غیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونمرددماوند
دانشگاه زابلشبانه15با آزمون و بی‌آزمونهردوزابل
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهرانغیرانتفاعی80با آزمون و بی‌آزمونهردوتهران
دانشگاه غیرانتفاعی سجاد-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهدغیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونمردمشهدش.خاص
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونزنمشهد
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهدغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهدغیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی سراج-تبریزغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی مفید-قمغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوقم
موسسه غیرانتفاعی رشدیه-تبریزغیرانتفاعی40با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
دانشگاه پیام نور استان قم-مرکز قمپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردوقم
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس-مشهدغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان-اصفهانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران-بابلغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوبابل
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان-اصفهانغیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیرازغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردوشیراز
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ملاردپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردوملارد
موسسه غیرانتفاعی عطار-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی پیشتازان-شیرازغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردوشیراز
موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوینغیرانتفاعی15با آزمون و بی‌آزمونهردوقزوین
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری-نورغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردونور
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر-یزدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردویزد
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیکغیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونهردوآبیک
موسسه غیرانتفاعی تابران-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوخوزستان
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قمغیرانتفاعی24با آزمون و بی‌آزمونمردقم
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قمغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونزنقم
موسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیهغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردوارومیه
دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین(محل تحصیل قم)غیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونهردوقم
موسسه غیرانتفاعی علم و فن-ارومیهغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردوارومیه
موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان-ارومیهغیرانتفاعی54با آزمون و بی‌آزمونهردوارومیه
موسسه غیرانتفاعی امین-فولادشهر اصفهانغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردوفولادشهر
موسسه غیرانتفاعی عقیق-شاهین شهر اصفهانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوشاهین شهر
موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوگرگان
موسسه غیرانتفاعی هدف-ساریغیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونهردوساری
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردویزد
موسسه غیرانتفاعی رحمان-رامسرغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردورامسر
موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآبادغیرانتفاعی40با آزمون و بی‌آزمونهردومحمودآباد
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجردروزانه2با آزمون و بی‌آزمونهردوبروجردو.ا.
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاهغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوکرمانشاه
موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابنغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوتنکابن
موسسهغیرانتفاعی شهید رضایی-کرمانشاهغیرانتفاعی40با آزمون و بی‌آزمونهردوکرمانشاه
موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمانغیرانتفاعی40با آزمون و بی‌آزمونهردوکرمان
موسسه غیرانتفاعی فروردین-قائمشهرغیرانتفاعی25با آزمون و بی‌آزمونهردوقائم شهر
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز کازرونپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردوکازرون
موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری-رفسنجانغیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونهردورفسنجان
موسسه غیرانتفاعی میعاد مهابادغیرانتفاعی22با آزمون و بی‌آزمونهردومهاباد
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز خرامهپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردوخرامه
دانشگاه پیام نور استان فارس-واحد نی‌ریزپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردونیریز
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان-مرکز نقدهپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردونقده
دانشگاه پیام نور استان یزد-مرکز رضوانشهر صدوقپیام نور60با آزمون و بی‌آزمونهردورضوانشهر
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربیپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردوپیرانشهر

ظرفیت های گرایش زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی

دانشگاهنوع رشتهظرفیتنوع آزمونجنسیتشهرتوضیحات
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قمغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوقم

ظرفیت گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاهنوع رشتهظرفیتنوع آزمونجنسیتشهرتوضیحات
دانشگاه تهرانروزانه20با آزمونهردوتهران
دانشگاه شهید بهشتیروزانه30با آزمونهردوتهران
دانشگاه علامه طباطباییروزانه20با آزمونهردوتهران
دانشگاه علامه طباطباییشبانه20با آزمونهردوتهران
دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهرانروزانه14با آزمونزنتهران
دانشگاه خوارزمی تهران(محل تحصیل کرج)روزانه25با آزمونهردوکرج
دانشگاه علامه طباطباییروزانه1با آزمونهردوتهرانو.ش.
دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهرانشبانه6با آزمونزنتهران
دانشگاه خوارزمی تهران(محل تحصیل کرج)شبانه5با آزمونهردوکرج
دانشگاه فردوسی مشهدروزانه30با آزمونهردومشهد
دانشگاه شیرازروزانه15با آزمونهردوشیراز
دانشگاه تبریزروزانه24با آزمونهردوتبریز
دانشگاه فردوسی مشهدشبانه15با آزمونهردومشهد
دانشگاه شیرازشبانه5با آزمونهردوشیراز
دانشگاه تبریزشبانه16با آزمونهردوتبریز
دانشگاه گیلان-رشتروزانه30با آزمونهردورشت
دانشگاه مازندران-بابلسرروزانه20با آزمونهردوبابلسر
دانشگاه کاشانروزانه13با آزمونهردوکاشان
دانشگاه شیرازروزانه2با آزمونهردوشیرازو.ش.
دانشگاه قمروزانه50با آزمونهردوقم
دانشگاه یزدروزانه35با آزمونهردویزد
دانشگاه شهید با هنر-کرمانروزانه20با آزمونهردوکرمان
دانشگاه اراکروزانه35با آزمونهردواراک
دانشگاه زنجانروزانه38با آزمونهردوزنجان
دانشگاه گلستان-گرگانروزانه28با آزمونهردوگرگان
دانشگاه گیلان-رشتشبانه30با آزمونهردورشت
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریزروزانه35با آزمونهردوتبریز
دانشگاه مازندران-بابلسرشبانه10با آزمونهردوبابلسر
دانشگاه کاشانشبانه5با آزمونهردوکاشان
دانشگاه شهید چمران-اهوازروزانه25با آزمونهردواهواز
دانشگاه سمنانروزانه25با آزمونهردوسمنان
دانشگاه خلیج فارس-بوشهرروزانه40با آزمونهردوبوشهر
دانشگاه ارومیهروزانه37با آزمونهردوارومیه
دانشگاه نیشابورروزانه21با آزمونهردونیشابور
دانشگاه رازی-کرمانشاهروزانه30با آزمونهردوکرمانشاه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوارروزانه40با آزمونهردوسبزوار
دانشگاه شهید باهنر-کرمانشبانه20با آزمونهردوکرمان
دانشگاه لرستان خرم‌آبادروزانه30با آزمونهردوخرم‎‌‌آباد
دانشگاه کردستان سنندجروزانه40با آزمونهردوسنندج
دانشگاه ملایرروزانه40با آزمونهردوملایر
دانشگاه ایلامروزانه35با آزمونهردواسلام
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجانروزانه40با آزمونهردورفسنجان
دانشگاه گلستان-گرگانشبانه7با آزمونهردوگرگان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریزشبانه10با آزمونهردوتبریز
دانشگاه سمنانشبانه10با آزمونهردوسمنان
دانشگاه ارومیهشبانه8با آزمونهردوارومیه
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوارشبانه5با آزمونهردوسبزوار
دانشگاه شهید با هنر-کرمانروزانه2با آزمونهردوکرمانو.ش.
دانشگاه شهید با هنر-کرمانروزانه1با آزمونهردوکرمانو.ش.
دانشگاه جیرفتروزانه20با آزمونهردوجیرفت
دانشگاه خلیج فارس-بوشهرروزانه2با آزمونهردوبوشهرو.ا.
دانشگاه ارومیهروزانه2با آزمونهردوارومیهو.ش.
دانشگاه رازی-کرمانشاهروزانه2با آزمونهردوکرمانشاهو.ا.
دانشگاه ولی عصر(ج)-رفسنجانروزانه2با آزمونهردورفسنجانو.ش.
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوبپیام نور50با آزمونهردوتهران
دانشگاه صنعتی شاهرودروزانه30با آزمون و بی‌آزمونهردوشاهرود
دانشگاه گنبدروزانه35با آزمون و بی‌آزمونهردوگنبد
دانشگاه بیرجندروزانه40با آزمون و بی‌آزمونهردوبیرجند
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصبل تهران)غیرانتفاعی55با آزمون و بی‌آزمونزنتهران
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانروزانه35با آزمون و بی‌آزمونهردوزاهدان
دانشگاه یزد( محل تحصیل شهرستان مهریز)شبانه35با آزمون و بی‌آزمونهردومهریز
دانشگاه نیشابورشبانه9با آزمون و بی‌آزمونهردونیشابور
دانشگاه صنعتی شاهرودشبانه20با آزمون و بی‌آزمونهردوشاهرود
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنوردروزانه50با آزمون و بی‌آزمونزنبجنورد
مجتمع آموزشی عالی گنابادروزانه29با آزمون و بی‌آزمونهردوگناباد
دانشگاه بیرجندشبانه10با آزمون و بی‌آزمونهردوبیرجند
دانشگاه لرستان خرم‌آباد(محل تحصیل آموزش عالی کوهدشت)-ویژه خواهرانروزانه35با آزمون و بی‌آزمونزنخرم‌آباد
دانشگاه ایلامشبانه8با آزمون و بی‌آزمونهردوایلام
دانشگاه ولایت-ایرانشهرروزانه25با آزمون و بی‌آزمونهردوایرانشهر
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل واحد دماوند)غیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونمرددماوند
دانشگاه ولایت-ایرانشهرشبانه5با آزمون و بی‌آزمونهردوایرانشهر
دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهانپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهدپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز شیرازپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوشیراز
دانشگاه پیام نور استا آذربایجان شرقی-مرکز تبریزپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد اسلامشهرپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردواسلامشهر
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهانغیرانتفاعی20با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد

ظرفیت رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها

دانشگاهنوع رشتهظرفیتنوع آزمونجنسیتشهرتوضیحات
دانشگاه علامه طباطباییروزانه15با آزمونهردوتهران 
دانشگاه علامه طباطباییشبانه10با آزمونهردوتهران 
دانشگاه علامه طباطباییروزانه1با آزمونهردوتهرانو.ش.
دانشگاه اصفهانروزانه30با آزمونهردواصفهان 
دانشگاه اصفهانروزانه1با آزمونهردواصفهانب.دانش*ش.خاص
دانشگاه اصفهانشبانه10با آزمونهردواصفهان 
دانشگاه کاشانروزانه13با آزمونهردوکاشان 
دانشگاه شهید باهنر-کرمانروزانه20با آزمونهردوکرمان 
دانشگاه بوعلی سینا-همدانروزانه35با آزمونهردوهمدان 
دانشگاه ضرت معصومه(س)-ویژه خواهران-قمروزانه20با آزمونزنقم 
دانشگاه مازندران بابلسر(محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)روزانه35با آزمونهردونوشهر 
دانشگاه شهید چمران-اهوازروزانه30با آزمونهردواهواز 
دانشگاه زنجانروزانه38با آزمونهردوزنجان 
دانشگاه اراکروزانه40با آزمونهردواراک 
دانشگاه کاشانشبانه6با آزمونهردوکاشان 
دانشگاه شهرکردروزانه30با آزمونهردوشهرکرد 
دانشگاه شهید باهنر-کرمانشبانه20با آزمونهردوکرمان 
دانشگاه دامغانروزانه50با آزمونهردودامغان 
دانشگاه جهرمروزانه28با آزمونهردوجهرم 
دانشگاه بیرجندروزانه40با آزمونهردوبیرجند 
دانشگاه مازندران بابلسر(محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)شبانه20با آزمونهردونوشهر 
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجانروزانه35با آزمونهردورفسنجان 
دانشگاه شهید باهنر-کرمانروزانه2با آزمونهردوکرمانو.ش.
دانشگاه شهید باهنر-کرمانروزانه1با آزمونهردوکرمانو.ش.
دانشگاه دامغانشبانه6با آزمونهردودامغان 
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل تهران)غیرانتفاعی60با آزمونزنتهران 
دانشگاه شهید چمران-اهوازروزانه1با آزمونهردواهوازو.ا.
دانشگاه شهرکردروزانه2با آزمونهردوشهرکردو.ا.
دانشگاه شهرکردروزانه1با آزمونهردوشهرکردو.ش.
دانشگاه جهرمروزانه1با آزمونهردوجهرمو.ا.
دانشگاه جهرمروزانه2با آزمونهردو جهرمو.ا.
دانشگاه جهرمروزانه1با آزمونهردو جهرمو.ش.
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجانروزانه2با آزمونهردورفسنجان و.ش.
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجانروزانه1با آزمونهردورفسنجان  و.ش.
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوبپیام نور50با آزمونهردوتهران 
دانشگاه پیام نور استان البرز-مرکز کرجپیام نور50با آزمونهردوکرج 
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ریپیام نور50با آزمونهردوری 
دانشگاه غیرانتفاعی مفید-قمغیرانتفاعی44با آزمونهردوقم 
دانشگاه مراغهروزانه46با آزمون و بی‌آزمونهردومراغه 
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه30با آزمون و بی‌آزمون چابهار 
مجتمع آموزش عالی بمروزانه42با آزمون و بی‌آزمونهردوبم 
دانشگاه بیرجندشبانه10با آزمون و بی‌آزمونهردوبیرجند 
مرکز آموزش عالی کاشمر روزانه 33  با آزمون و بی‌آزمون هردو کاشمر  
موسسه غیرانتفاعی کار(محل تحصیل واحد قزوین)غیرانتفاعی35با آزمون و بی‌آزمونهردوقزوین
دانشگاه زابلروزانه 30با آزمون و بی‌آزمونهردوزابل
دانشکاه ولایت-ایرانشهرروزانه 25با آزمون و بی‌آزمونهردوایرانشهر
دانشگاه مراغهشبانه4با آزمون و بی‌آزمونهردومراغه
مجتمع آموزش عالی بمشبانه10با آزمون و بی‌آزمونهردوبم
مرکز آموزش عالی کاشمر شبانه2با آزمون و بی‌آزمونهردوکاشمر 
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل واحد دماوند)غیرانتفاعی45با آزمون و بی‌آزمونمردکاشمر 
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجانروزانه40با آزمون و بی‌آزمونزنرفسنجانم.ت.
دانشگاه زابلشبانه15با آزمون و بی‌آزمونهردوزابل
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهرانغیرانتفاعی70با آزمون و بی‌آزمونهردوتهران
دانشکاه ولایت-ایرانشهرشبانه5با آزمون و بی‌آزمونهردوایرانشهر
دانشگاه زابلپردیس20با آزمون و بی‌آزمونهردوزابلم.پ.
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان شبانه  10با آزمون و بی‌آزمون  زن رفسنجان م.ت. 
 دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهانپیام نور 50 با آزمون و بی‌آزمونهردو اصفهان  
  دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهدپیام نور 50 با آزمون و بی‌آزمون هردو مشهد 
 دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز لواساناتپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردولواسانات
 دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز شیرازپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوشیراز
 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-مرکز تبریزپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
 دانشگاه پیام نور استان اصفهان-واحد خوراسگانپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوخوراسگان
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهدغیرانتفاعی40با آزمون و بی‌آزمونمردمشهدش.خاص
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونزنمشهدش.خاص
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان تهران واحد اسلامشهرپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردواسلامشهر
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهانغیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونهردواصفهان
دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهریارپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوشهریار
موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهدغیرانتفاعی30با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهدغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان قم-مرکز قمپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوقم
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)-تبریزغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس-مشهدغیرانتفاعی15با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
موسسه غیرانتفاعی ربع رشید-تبریزغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوتبریز
موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهدغیرانتفاعی55با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان گیلان-مرکز رشتپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردورشت
دانشگاه پیام نور استان قزوین-مرکز قزوینپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوقزوین
دانشگاه پیام نور استان یزد-مرکز یزدپیام نور20با آزمون و بی‌آزمونهردویزد
موسسه غیرانتفاعی پیشتازان-شیرازغیرانتفاعی60با آزمون و بی‌آزمونهردوشیراز
دانشگاه پیام نور استان مازندران-مرکز ساریپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوساری
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری-نورغیرانتفاعی50با آزمون و بی‌آزمونهردونور
دانشگاه پیام نور استان همدان-مرکز همدانپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوهمدان
دانشگاه پیام نور استان مازندران-مرکز بابلپیام نور50با آزمون و بی‌آزمونهردوبابل
 دانشگاه پیام نور استان مرکزی-مرکز اراک پیام نور 50  با آزمون و بی‌آزمون هردواراک  
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکز ارومیهپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردوارومیه
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز پرندپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردوپرند
دانشگاه پیام نور استان خوزستان-مرکز اهوازپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردواهواز
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیکغیرانتفاعی50 با آزمون و بی‌آزمونهردوآبیک
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز دماوندپیام نور40 با آزمون و بی‌آزمونهردودماوند
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز شهر جدید پردیسپیام نور40 با آزمون و بی‌آزمونهردوشهر جدید پردیس
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه-مرکز کرمانشاهپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردوکرمانشاه
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز حسن آبادپیام نور30 با آزمون و بی‌آزمونهردوحسن آباد
دانشگاه پیام نور استان مازندران-مرکز رامسرپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردورامسر
موسسه غیرانتفاعی تابران-مشهدغیرانتفاعی60 با آزمون و بی‌آزمونهردومشهد
دانشگاه پیام نور استان سمنان-مرکز سمنانپیام نور20 با آزمون و بی‌آزمونهردوسمنان
دانشگاه پیام نور استان کرمان-مرکز کرمانپیام نور50 با آزمون و بی‌آزمونهردوکرمان

گرایش های کنکور رشته زبان انگلیسی

به منظور مقایسه رشته های تخصصی زبان انگلیسی در کنکور لازم است ابتدا نسبت به هر رشته شناخت کافی پیدا کرد و متناسب با آن به مقایسه و انتخاب پرداخت. مشاوره تخصصی کنکور زبان آکو با اطلاعات کامل درباره منابع عمومی و تخصصی کنکور زبان انگلیسی ، بودجه بندی دروس و شناخت دانشگاه ها و رشته های دانشگاهی کنکور زبان میتواند علاوه بر مشاوره قبولی در کنکور  زبان تخصصی برای انتخاب رشته کنکور نیز شما را همراهی کند.

زبان و ادبیات انگلیسی از رشته های تخصصی زبان

دروس رشته زبان و ادبیات انگلیسی غالبا به بررسی موضوعات ادبی و آثار فاخر زبان انگلیسی می‌پردازند. دانشجویانی که در این رشته تحصیل می‌کنند توانایی نقد و بررسی رمان، شعر، نمایشنامه و متون ادبی را کسب می‌کنند. همچنین آثار ادبی جهان را از دوره‌های قدیم تا به امروز تحلیل و بررسی می‌نمایند.

خوشبختانه در ایران تا مقطع دکتری می‌توان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی و گرایش‌های متفاوت آن به ادامه تحصیل پرداخت. دانشجویان این رشته باید قادر باشند به راحتی درباره موضوعات ادبی و تحلیل آن‌ها مطالبی را در کلاس درس بیان کنند.

رشته زبان و ادبیات انگلیسی کنکور تخصصی زبان در دانشگاه

رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه

دانشجویانی که در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه تحصیل می‌کنند، غالبا با فنون تدریس آشنا می‌شوند. در این رشته موانع یادگیری زبان به خوبی بررسی می‌شوند و به شناخت چالش‌های پیش رو در یادگیری زبان انگلیسی می‌پردازند. در این رشته درواقع به نوعی از علم روانشناسی برای آموزش بهتر بهره می‌برند.

به این صورت که با شناخت شخصیت‌های افراد، به بررسی نوع روش یادگیری زبان انگلیسی و ارائه راه‌حل برای چالش‌های آموزش زبان می‌پردازند. افرادی که وارد رشته آموزش زبان انگلیسی می‌شوند، باید صبور و منعطف باشند و برای آموزش به همه گروه‌های سنی از آمادگی کافی برخوردار باشند. بعد از فارغ التحصیلی از رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه میتوانید وارد آموزشگاه ها ، مدارس غیر انتفاعی و یا حتی آموزش پرورش ، از طریق آزمون استخدامی شوید. یا در صورت قبولی برای تحصیل زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان، بعد از فارغ التحصیلی مشغول به تدریس شوید.

بیشتر بخوانید: قبولی در دانشگاه تربیت معلم

رشته مترجمی زبان انگلیسی در کنکور زبان

رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه  تاکید فراوانی بر یادگیری مهارت های زبانی دارد. دانشجویان در این رشته به آموزش اصول و فنون ترجمه می‌پردازند. به این ترتیب آن‌ها قادر هستند انواع متون با موضوعات متفاوت را ترجمه کنند و آن را با بهترین نگارش به زبان فارسی بنویسند.

امکان تحصیل تا مقطع دکتری در رشته مترجمی وجود دارد و دارای بازار کار نسبتا خوبی است. از آنجا که برقراری ارتباط بین مردم کشورهای مختلف نیاز به یک زبان مشترک دارد، رشته مترجمی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا بدون حضور مترجم نمی‌توان هیچگونه ارتباطی با سایر کشورها برقرار کرد.

بیشتر بخوانید: بازار کار و درآمد رشته های تخصصی زبان

رشته مترجمی زبان انگلیسی در کنکور تخصصی زبان

شرایط تحصیل در رشته های زبان انگلیسی در دانشگاه

افرادی که قصد ادامه تحصیل در رشته های زبان انگلیسی تخصصی را در دانشگاه دارند، باید به منظور انتخاب یکی از رشته های مربوط به زبان انگلیسی، اطلاعات و آگاهی مورد نیاز را درباره این رشته ها داشته باشند. همچنین برای آشنایی بیشتر با دانشگاه ها، ظرفیت های این رشته ها را هم برایتان قرار می دهیم.

در صورتی که هدف دانش‌آموز، انتخاب شغل متناسب و کسب درآمد در این رشته باشد، لازم است حتما تحصیل در این رشته را در دانشگاه ادامه دهد. به این ترتیب برای موفقیت در کنکور زبان تخصصی باید دارای سطح بالایی در زبان انگلیسی باشد تا حین تحصیل به مشکل برنخورد. زمانی که سطح زبان انگلیسی محصل قابل قبول باشد، می‌تواند در کنکور موفق‌تر ظاهر شود و رتبه بالایی کسب کند و امکان قبولی در دانشگاه‌های معتبر بالا می‌رود.

البته اگر علاقه مند به رشته های تخصصی زبان انگلیسی باشید ، میتوانید  با مشاوره تخصصی کنکور زبان خودتان را به سطح مورد نظر برسانید.

مشاوره مطالعه و بودجه بندی کنکور زبان تخصصی

زمان کلی که برای پاسخ‌دهی به سوالات زبان در نظر گرفته‌اند، ۱۸۰ دقیقه است و تعداد سوالات ۱۷۰ سوال طراحی شده است. در این کنکور دو دفترچه اعم از عمومی و تخصصی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. دفترچه اول شامل سوالات عمومی است که ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد. سوالات به شکل زیر طراحی شده‌اند:

 • ادبیات ۲۵ سوال
 • عربی ۲۵ سوال
 • دین و زندگی ۲۵ سوال
 • زبان عمومی ۲۵ سوال

اما دفترچه دوم شامل ۷۰ سوال تخصصی است که به زبان انگلیسی طراحی شده است. زمان پاسخ‌دهی به سوالات زبان تخصصی ۱۰۵ دقیقه در نظر گرفته شده است.

ضرایب دروس در رشته های زیرگروه ۱ کنکور زبان 

سه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی جزو زیرگروه ۱ به شمار می‌روند. در کنکور سراسری، رشته‌های زبان در قالب یک آزمون مشترک برگزار می‌شوند و دارای دروس مشترک با ضرایب مشترکی هستند که از این قرارند:

 • زبان و ادبیات فارسی ضریب ۴
 • زبان عربی ضریب ۲
 • دین و زندگی ضریب ۳
 • زبان خارجی عمومی ضریب ۲
 • زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۴

درصدهای موردنیاز برای قبولی در رشته زبان انگلیسی

با توجه به تقاضای زیادی که برای رشته‌های زبان انگلیسی وجود دارد، به مقایسه رشته های زیرگروه یک کنکور زبان پرداختیم. براساس مطالبی که بیان شد، تفاوتی در نوع سوالات کنکور برای ۳ رشته ادبیات انگلیسی، آموزش زبان و مترجمی وجود ندارد.

همچنین ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان آزمون برای همه داوطلبان گروه زبان یکسان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مهم‌ترین عامل قبولی در رشته‌های زبان، رتبه کسب‌ شده توسط داوطلبان است. همانطور که می‌دانیم برای کسب رتبه بالاتر، باید درصدهای بالایی نیز کسب کرد.

مشاوره تخصصی کنکور زبان انگلیسی و درصدهای لازم برای قبولی رشته های زیرگروه یک در دانشگاه

افرادی که قصد دارند در یکی از گرایش‌های رشته زبان انگلیسی ادامه تحصیل دهند، برای قبولی در دانشگاه‌های تراز بالا لازم است دروس عمومی را حدودا ۶۵ درصد و زبان تخصصی را نیز ۶۵ درصد پاسخ داده باشند. در غیر اینصورت باید قید دانشگاه‌های مطرح را بزنند و در یکی از دانشگاه‌های معمولی ادامه تحصیل دهند.

همچنین برای انتخاب رشته در گروه زبان خارجی، داوطلبان باید به علائق فردی، توانایی‌ها و هدف خود توجه کنند و مطابق با آن به انتخاب یکی از گرایش‌های زبان انگلیسی بپردازند. در این مسیر می‌توانند از راهنمایی‌های مشاوران مجرب نیز بهره‌مند شوند. مرکز مشاوره تخصصی کنکور زبان آکو همراه شما از دهم تا انتخاب رشته.

نقش مشاور در قبولی در رشته های زبان انگلیسی دانشگاه

یکی از مسائلی که همواره داوطلبان کنکور با آن روبرو هستند، عدم آگاهی کافی از نوع مطالعه، برنامه‌ریزی و انتخاب رشته است. اغلب داوطلبان کنکور اطلاعات کافی از نوع انتخاب رشته و درصدهای تعیین شده برای قبولی ندارند. بنابراین می‌توانند از مشاوران مجرب و متعهد در این مسیر کمک بگیرند.

مشاور در طی سالی که داوطلب برای کنکور مطالعه می‌کند، می‌تواند برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای مطالعه او انجام دهد تا داوطلب از وقت خود نهایت استفاده را ببرد. همچنین مشاور به کلیه قوانینی که ممکن است به صورت سالیانه در کنکور تغییر کند، آگاه است و داوطلب را راهنمایی می‌کند.

علاوه‌براین، یکی از مراحل مهم در کنکور که نقش بسزایی در موفقیت فرد دارد، نوع انتخاب رشته است. ممکن است داوطلب با وجود اینکه رتبه بالایی در کنکور کسب کرده باشد اما انتخاب رشته نادرست و غیراصولی انجام بدهد. بنابراین در دانشگاه‌های مطرح پذیرفته نمی‌شود.

نقش مشاور در این مرحله کاملا خودنمایی می‌کند. به این ترتیب مشاور با تجربه و تخصص زیادی که دارد، می‌تواند در این پروسه به داوطلب کمک کند. غالبا مشاور خود نیز یکی از رتبه‌های برتر کنکور سالیان گذشته است. بنابراین به نحوه انتخاب رشته و تلاش در جهت قبولی در دانشگاه‌های تراز اول کاملا آشناست.

مشاوره تخصصی کنکور زبان در کرج

مرکز مشاوره تخصصی کنکور زبان انگلیسی آکو

در این مبحث به مقایسه رشته های تخصصی کنکور زبان در دانشگاه از جمله رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، رشته آموزش زبان و مترجمی زبان انگلیسی پرداختیم. با توجه به مطالبی که ذکر شد، تفاوتی در نوع برگزاری و سوالات کنکور برای هر رشته زبان وجود ندارد. بلکه انتخاب رشته اصولی و صحیح است که تعیین‌کننده نوع رشته و دانشگاه پذیرفته ‌شده است.

مشاوره تحصیلی و کنکور زبان انگلیسی آکو به عنوان یکی از معتبرترین مراکز مشاوره فعالیت می‌کند. در این مرکز از متخصصان و رتبه‌های برتر کنکور سالیان گذشته به عنوان مشاوران کنکور استفاده می‌کنند. مشاوران مجرب در این مرکز آماده ارائه هرگونه خدمتی به داوطلبان کنکور هستند و آن‌ها را در طول مسیر تا قبولی همراهی خواهند کرد.

مهشید صالحی نژاد

مهشید صالحی نژاد مدیر تیم تولید محتوای سایت مشاوره تحصیلی هستم. سعی می کنم بهترین و با کیفیت ترین محتوای آموزشی را در اختیار شما قرار دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا