نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

مشاور من

معرفی رشته تاریخ اسلامی در دانشگاه

رشته تاریخ اسلام در کنکور

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
1/5 - (3 امتیاز)

رشته تاریخ اسلامی در دانشگاه یکی از انتخاب رشته های اصلی داوطلبان کنکور انسانی است. هدف کلی رشته تاریخ اسلامی حاصل نمودن دانش آموختگانی متعهد به دین اسلام و تاریخ اسلام علی الخصوص به تاریخ انقلاب اسلامی ایران از آغاز تا به امروز است. همچنین درک صحیح نسبت به گذشته حال و اتفاقاتی که در آینده تاریخ اسلامی قرار است رخ دهد, یکی دیگر از اهداف دروس رشته تاریخ اسلام است.

از دانشجویان رشته تاریخ بیش از 70 درصد از طریق انتخاب رشته معارف وارد دانشگاه شده اند و جو دانشجویان عموما مذهبی است هرچند رشته تاریخ اسلام یک رشته شناور است که از همه گروه های آزمایشی و حتی بعضا بدون کنکور میتوان برای تحصیل آن اقدام کرد.

از دانشگاه های رشته تاریخ اسلام توقع میرود که متخصصینی در این رشته تربیت کنند تا دین اسلام و تاریخ دقیق اسلام را در میان مردم به طور دقیق و کامل گسترش دهند، قابل ذکر است رشته تاریخ اسلامی با رشته تاریخ و تمدن ملل به طور کامل مجزا و متفاوت می باشد .

با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور آکو همراه باشید تا بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور انسانی را برای انتخاب رشته تاریخ اسلامی در دانشگاه انجام دهید.

نحوه قبولی در رشته تاریخ اسلامی

رشته تاریخ اسلامی از رشته هایی است که برای تحصیل و انتخاب رشته تخصصی داوطلبان حتما باید داوطلبان در رشته انسانی یا معارف در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل باشند و بعد از کنکور سراسری و دریافت کارنامه, درصورت قبولی قادر به انتخاب رشته تاریخ اسلامی خواهند بود. البته برای داوطلبان سایر رشته ها نیز انتخاب این رشته در دانشگاه ها ممکن است اما دروس رشته تاریخ اسلام میتواند برای داوطلبان رشته ریاضی و تجربی که آشنایی کمتری با دروسی مثل عربی یا معارف دارند سخت تر باشد.

3 1

اگر به دنبال اطلاع از نحوه قبولی بدون کنکور در رشته تاریخ اسلام  هستید باید بدانید که بدون شرکت در کنکور سراسری و مجاز شدن قادر به ادامه تحصیل در رشته تاریخ اسلامی در دانشگاه های سراسری نخواهید بود و برای انتخاب رشته تاریخ در دانشگاه باید حتما دوره های روزانه و یا پردیس را مجاز شده باشید.

برای اشتغال به تحصیل در رشته تاریخ اسلام در دانشگاه های آزاد می توانید به صورت بدون کنکور و از طریق مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور آزاد اقدام نمایید.

دروس رشته تاریخ اسلامی در دانشگاه

رشته تاریخ اسلامی در مقطع کارشناسی ارائه میشود و مثل همه مقاطع لیسانس دیگر دارای 144 واحد در دانشگاه است. دروس تخصصی و پایه این رشته در دانشگاه به شرح زیر است:

  • دروس پایه  : ۲۸ واحد
  • دروس اختیاری : ۲۴ واحد
  • دروس اصلی : ۶۸ واحد

دروس پایه ۲۸ واحد است و در جدول زیر هر درس به همراه تعداد واحد آن آورده شده است.

نام درسواحد
قرائت متون تاریخی به زبان عربی۱2
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱2
قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی ۱2
قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی ۲2
قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی ۲2
روش تحقیق در تاریخ2
تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان2
گاهشماری و تقویم2
مبانی تاریخ اجتماعی ایران2
تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام2
مبانی جامعه شناسی2
کلیات جغرافیا ( با تکیه بر جغرافیای ایران )2
مبانی علم سیاست2
فلسفه تاریخ2

دروس اختیاری رشته تاریخ اسلام ۲۴ واحد است و در جدول زیر آمده اند.

نام درسواحد
ایران پیش از تاریخ2
سلسه های شرقی ایران قدیم2
تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا۲
شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام۲  
تاریخ تمدنهای مشرق زمین۲
ادیان ایران باستان۲
مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان۲
آشنایی با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام۲
شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران بعد از اسلام۲  
شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران پیش از اسلام۲
قیام کربلا۲
تاریخ گسترش اسلام در آفریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندس۲
تاریخ خلفای مصر و حمدانیان۲
مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران۲
روانشناسی اجتماعی۲
تاریخ های محلی۲
تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار۲
تاریخ دیپلماسی ایران۲
تاریخ عرفان و تصوب در ایران و اسلام۲
تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی۲
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران۲
تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه۲
تاریخ اندیشه ها و مکاتب سیاسی در غرب۲
تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه۲
تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه۲
تاریخ پیامبران۲  
تاریخ هنر و معماری اسلامی۲
جغرافیای انسانی۲
جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی۲
جامعه شناسی تاریخی۲
مبانی علم اقتصاد۲
فرهنگ و تمدن ایران دروه صفویه۲
تاریخ قاره آمریکا۲
تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری۲
تاریخ شبه  قاره هند۲
تاریخ آفریقا۲
اقتصاد سیاسی۲
قرائت متون به زبان عربی۲۲
قرائت متون تاریخی به فارسی ۲۲
تاریخ اسلام در ممالک قفقاز۲
تاریخ اسلام در آسیای میانه۲
ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران۲
تاریخ تمدنهای مشرق زمین۲
تاریخ روسیه  تا فروپاشی اتحاد شوروی۲
تاریخ چین و ژاپن۲
نهضت روحانیت در دو سده اخیر ایران۲
تاریخ نهضت ها و جنبش های اسلامی جهان در دو قرن اخیر۲
تاریخ عقاید اقتصادی۲
تاریخ نهضت فلسطین۲
قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران۲
مبانی کار آفرینی۲

دروس رشته تاریخ اسلام در کارشناسی به صورت تخصصی شامل ۶۸ واحد است.

واحدنام درس
2تاریخ یونان و روم
2تاریخ بیزانس
2اروپا در قرون وسطی
2 اروپا در قرن جدید
2 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول
2 اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
2 تاریخ  اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری قمری
2 تاریخ تحولات  جهان اسلام از سال۴۰ تا ۲۲۷ هجری قمری
2تحولات جهان اسلام از ۲۲۷ تا سقوط بغداد
2 تاریخ تشیع ۱ از آغاز تا قرن۵ هجری
2 تاریخ تشیع 2 از قرن ۵ تا قرن ۱۰هجری
2 تاریخ تحلیلی زندگی ائمه (ع)
2تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن ۷ هجری تا قرن ۱۰ هجری
2تاریخ عثمانی و ترکیه جدید
4تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان
2تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی
4تاریخ ایران در دوره ساسانیان
2 تاریخ تحولات سیاسی  ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان
2 تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان
2 تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان ، غزنویان
2تاریخ تحولات سیاسی  ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان
2تاریخ تحولات سیاسی  ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان
4 تحولات سیاسی ایران در دوره صفویان
2 تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانیان تا آغاز حکومت صفویان
2تحولات ایران در دروه افشاریان و زندیان
4تحولات  ایران از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
2انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض حکومت قاجاریه
4تاریخ تحولات  ایران از انقراض قاجاریه تا ۲۸ مرداد
2انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

دانشگاه ها و رتبه قبولی در رشته تاریخ اسلامی

اولا که بهترین دانشگاه های دارای رشته تاریخ اسلامی، جزو بهترین دانشگاه های ایران در  رشته انسانی هستند. مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبایی تهران بهترین دانشگاه های دارای رشته تاریخ اسلام هستند. اما بجز دانشگاه های گفته شده، دیگر دانشگاه ها نیز رشته تاریخ اسلام را به صورت تخصصی ارائه میدهند.

به هرحال همیشه گفته ایم که رشته و دانشگاه هردو اهمیت زیادی دارند و نمی توان یکی را به دیگری ترجیح داد. به همین دلیل است که انتخاب رشته تاریخ اسلام در دانشگاه میبایست به کمک مشاور انجام شود. در ادامه دانشگاه های ارائه دهنده رشته تاریخ اسلام را مشاهده می کنید.

نام دانشگاهنوع آزمونظرفیتشهرجنسیتنوع پذیرش
دانشگاه رازیروزانه15کرمانشاههردوبا آزمون
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامیغیر انتفاعی40تهرانهردوبدون آزمون
دانشگاه نیشابورروزانه18نیشابورهردوبدون آزمون
دانشگاه میبدروزانه26میبدهردوبدون آزمون
دانشگاه نیشابورشبانه3نیشابورهردوبدون آزمون
دانشگاه غیر انتفاعی امیرالمومنینغیر انتفاعی40اهوازهردوبدون آزمون

برای قبولی در بهترین دانشگاه های سراسری در رشته تاریخ داشتن رتبه خوب شرط مهمی است.  نمونه رتبه های قبولی در رشته تاریخ اسلام دانشگاه های تهران و سایر بهترین دانشگاه های ایران در زیر آمده است. البته بدانید که برای رشته تاریخ اسلامی در سایر دانشگاه ها میتوان روی رتبه های پایین تر هم حساب کرد به شرطی که انتخاب رشته درستی داشته باشید.

رتبه در منطقهرتبه کشوریمنطقهریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
79421172296531018
796717217314333426
669139202113323615
24505170804111111111

سایر دانشگاه های سراسری ارائه دهنده دروس رشته تاریخ اسلام در دانشگاه های سراسری به شرح زیر هستند:

پردیس های خودگردان دانشگاه های سراسری که میتوانید به صورت شهریه پرداز برای تحصیل در رشته تاریخ اسلام در آنها اقدام کنید عبارتند از پردیس امام سجاد بیرجند، پردیس امیرکبیر کرج، پردیس شهید چمران تهران؛ پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد، پردیس علامه طباطبایی خرم آباد، پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج، پردیس شهید باهنر بیرجند.

بازارکار و درآمد رشته تاریخ اسلامی در ایران

رشته تاریخ اسلامی در ایران رشته ای است که باید حتما با علاقه دنبال شود و فارغ التحصیلان این رشته بیشتر به عنوان دبیر تاریخ و در مقاطع بالاتر به عنوان استاد دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه انتخاب خواهند شد. البته فعالیت به عنوان محقق های تاریخی، تاریخ شناس و نویسنده های کتاب های تاریخی نیز ز بازار کار های بکر این رشته است.

ادامه تحصیل در حوزه های علمیه برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ اسلام یکی از رایج ترین اهداف دنبال شده توسط ایشان است و اگر برای رسیدن به درآمد بالا عجله ندارید، رشته تاریخ اسلام میتواند از نظر رشد تفکری کمک زیادی به علاقه مندان بکند.

1

درآمد در این رشته و میزان حقوق اگربه صورت معلم تاریخ مشغول به کار شوبد شبیه فرهنگیان خواهد بود و در غیر این صورت بسته به تلاش و زحمت شما و تخصص شما در این حوزه متفاوت است. مثلا یک مروج مذهبی که در سازمان های دولتی مشغول به کار است میتواند تا دوبرابر حقوق یک معلم را به صورت ماهیانه دریافت کند.

باید با حقیقت روبرو شویم و بدانیم که بازار کار رشته تاریخ اسلام در خارج از کشور به اندازه ایران متنوع نیست و نیاز مبرمی به شرایط ایده آل و آشنایی با محیط کار دارد. ولی به هرحال با توجه به تفاوت نرخ دلار، درآمد بهتری میتوان از مهاجرت به کشور های خارجی داشت!

انتخاب رشته تاریخ اسلامی در خارج از کشور

تحصیل در خارج از کشور به صورت بورسیه ی تحصیلی از دانشگاه یا به صورت اپلای امکان پذیر است. شاید تعجب کنید که کسی در خارج از کشور رشته تاریخ اسلام را ادامه دهد درحالی که میتوان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور با مهاجرت تحصیلی ادامه داد. اما به هرحال رشته تاریخ در خارج از کشور به صورت گرایش های متفاوت و گوناگون وجود دارد و گرایش تاریخ اسلامی در کشورهای اسلامی و کشورهای دارای مسلمانان خواهان و پذیرش دارد.

در خارج از کشور به دلیل بازارکار گسترده تر وفضای باز کاری رشته تاریخ اسلامی بازارکار و کشش بیشتری برای مانور اشتغال مرتبط خواهد داشت. مثلا در خارج از کشور، نیاز به مروج های دینی و سیاسی، تبلیغات اسلامی و فعالیت در سفارت ها وجود دارد این درحالی است که در ایران به عنوان یک کشور اسلامی که مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته است، این نوع فعالیت ها طرفدار آنچنانی ندارد.

لازم به ذکر است در هر جای دنیا موفقیت در یک رشته و یک کار و مهارت لازمه ی علم و دانش بالا و تلاش در جهت پیشبرد و پیشرفت حرفه ی مورد نظر میباشد.

گروه مشاوره انتخاب رشته کنکور آکو

مشاوره تحصیلی کنکور آکو با هدف کمک به داوطلبان کنکور به صورت تخصصی به تحلیل انتخاب رشته تاریخ اسلامی برای تحصیل در دانشگاه  پرداخت. مشاوره انتخاب رشته کنکور به صورت ویژه در مرکز مشاوره آکو انجام میشود و شما عزیزان میتوانید برای دریافت مشاوره بیشتر و مشاوره تحصیلی با شماره 02633408944 تماس بگیرید و یا از طریق اینستاگرام مرکز مشاوره کنکور آکو در کرج با مشاوران ما به طور مستقیم در ارتباط باشید.

آیا رشته تاریخ اسلام همان رشته تاریخ در دانشگاه است؟

خیر. رشته تاریخ اسلام درسی کاملا متفاوت با رشته تاریخ است ولی درس های مشترک هم میتوان در واحد های دانشگاهی آن پیدا کرد.

انتخاب رشته تاریخ اسلام در دانشگاه خوب است؟

رشته تاریخ اسلام در دانشگاه میتواند برای داوطلبان علاقه مند بسیار جذاب باشد اما درصورت عدم علاقه به این رشته ، انتخاب رشته تاریخ توصیه نمیشود.

بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور در کرج کجاست؟

مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور آکو اولین و تخصصی ترین مرکز مشاوره کنکور و انتخاب رشته و دانشگاه در کرج است.

مهشید صالحی نژاد

مهشید صالحی نژاد مدیر تیم تولید محتوای سایت مشاوره تحصیلی هستم. سعی می کنم بهترین و با کیفیت ترین محتوای آموزشی را در اختیار شما قرار دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن