تحلیل فیزیک کنکور دی 1401 رشته تجربی و ریاضی

فیزیک کنکور دی 1401 به تفکیک رشته ریاضی و فیزیک و کنکور تجربی
3.3/5 - (3 امتیاز)

فیزیک درس مشترک رشته تجربی و ریاضی در کنکور سراسری است که در رشته ریاضی نسبت به رشته تجربی اهمیت بیشتری دارد ؛ فیزیک کنکور تیر 1401 در رشته تجربی 30 سوال و مدت زمان پاسخگویی 37 دقیقه داشت و سوالات فیزیک کنکور رشته ریاضی 45 سوال در مدت زمان 55 دقیقه بود.

در فیزیک کنکور تجربی دی 1401 تعداد سوالات فیزیک 30 سوال و در دفترچه دوم از شماره 46 تا 75 قرار گرفته بود. مدت زمان پاسخگویی به 30 سوال فیزیک کنکور تجربی دی 1401 به مدت 40 دقیقه در نظر گرفته شده بود و 35 سوال فیزیک در کنکور ریاضی دی 1401 در دفترچه دوم تخصصی سوالات شماره 41 تا 75 را به خود اختصاص داده بود. داوطلبان موظف بوده اند که این 35 سوال را در مدت زمان 45 دقیقه تکمیل کند.

اگر بخواهیم یک دید کلی درباره فیزیک کنکور دی 1401 به داوطلبان بدهیم، باید بگوییم که این درس تخصصی در کنکور دی ماه سطح نسبتا آسانی داشته است و بودجه بندی این درس در کنکور نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است که به طور کلی اتفاق خوبی است.

باتوجه به اهمیت درس فیزیک در امتحانات نهایی و کنکور هیچ داوطلبی با هدف موفقیت در کنکور نمیتواند درس فیزیک را کنار بگذارد. ارزش نمره فیزیک در نهایی 2 درصد و در کنکور سراسری 11.5 درصد است و جزء درس های رتبه ساز در کنکور است! همانطور که مهندس سهیل حاج کرم نیز در این باره میگوید رتبه برتر شدن یا نشدن را از نحوه خواندن صورت سوالات فیزیک در تست زنی میتوان تشخیص داد.

فیزیک کنکور دی 1401 را باهم بررسی کنیم

ضریب فیزیک در کنکور تجربی 7 و در کنکور ریاضی 9 است و سوالات این درس برای هر دو رشته تجربی و ریاضی استاندارد براورد شده است. باتوجه به سوالات فیزیک کنکور های1401 و کنکور 1400 که جزو دروس سخت و چالش برانگیز کنکور محسوب میشدند، فیزیک دی 1401 تنها 3 سوال چالشی و سخت داشت و بقیه سوالات به صورت تکراری از کنکور های سال های گذشته آمده است.

نوع فایلمبحثلینک دانلود
pdfسوالات فیزیک کنکور های 98 تا دی 1401دانلود سوالات فیزیک کنکور 4 سال اخیر همراه با پاسخ

در نظر سنجی درباره سطح سوالات فقط 12 درصد از داوطلبان رشته تجربی و 17 درصد داوطلبان رشته ریاضی این درس را سخت اعلام کرده اند.

از نظر تحلیلی نیز سوالات به همین صورت ارزیابی شده اند. طبق تحلیل های تخصصی فقط 15 درصد از سوالات فیزیک کنکور دی 1401 ساده ، 41 درصد از سوالات متوسط و 30 درصد از سوالات نسبتا سخت بوده است .خب این سوالات قابل پاسخگویی برای عموم داوطلبان 86 درصد از سوالات را تشکیل میداندن و تنها 14 درصد از سوالات سخت بوده است.

این یعنی داوطلبان کنکور تجربی و ریاضی با کمی آمادگی ذهنی و مدیریت صحیح زمان برای پاسخگویی به سوالات فیزیک میتوانستند فیزیک را 86 درصد بزند! این یعنی کاهش چندهزارتایی رتبه برای کنکور تجربی و حتی رتبه برتر شدن برای کنکور ریاضی!

سوالات درس فیزیک در کنکور ریاضی دی ماه ، ارزش هر تست 2.5 درصد و در کنکور تجربی ارزش هر تست 3.3 درصد بوده است. پس شما با پاسخ ندادن به چند سوال خیلی سخت فقط 10 یا 15 درصد را از دست میدهی! فرصت از این بهتر برای رتبه برتر شدن؟

تحلیل فیزیک کنکور تجربی دی 1401

همانطور که اشاره شد تعداد سوالات رشته تجربی در کنکور دی ماه 1401 و سال های گذشته ثابت و حتی سبک و سیاق سوالات نیز با سال های گذشته مشابه بود. در فیزیک کنکور تجربی دی 1401 تنهای 4 سوال سخت بود و در عوض دوبرابر همین تعداد تست آسان داشتیم. یعنی 8 سوال کاملا آسان و آبکی.

مابقی سوالات یعنی حدود 18 سوال متوسط در فیزیک کنکور دی 1401 تجربی به چشم خورد که باتوجه به تکراری بودن نوع سوالات با سال های گذشته برای داوطلبانی که کنکور های گذشته را تحلیل و بررسی کرده بودند خیلی زمان بر نبود.

در فیزیک کنکور تجربی دی 1401 حذفیات کنکور همان حذفیات بودند و طراحان سوال از بخش های ممنوعه کرونایی یا بخش های حذف شده از کتاب درسی سوالی مطرح نکرده بودند. نکته مهم اینکه در فیزیک کنکور دی 1401 تجربی تعداد سوالات از قسمت تمرین و متن کتاب درسی افزایش یافته است.

سوال های 49 ،57 ،62 ، 63 ،64 ،65 ،61 ،71، و 74 همگی سوالات مستقیمی از متون و تمرینات کتاب درسی بودند و از حق نگذریم رسیدن به درصد 40 در فیزیک کنکور دی 1401 تجربی کار آسانی بود. از 29 سوال دیگری که در فیزیک کنکور تجربی مطرح شد 4 سوال مفهومی و فقط 1 سوال حفظی بود و مابقی سوالات محاسباتی بود.

مهمترین نکته ای که در حل سوالات فیزیک کنکور تجربی دی 1401 مطرح بود سرعت و داشتن دقت کافی در پاسخگویی بود. گویی طراحان سوال امسال به خلاقیت در پاسخگویی به سوالات اهمیت نمیدهند.

بودجه بندی فیزیک کنکور دی 1401 تجربی

از مبحث خازن و اندازه گیری در کنکور دی ماه سوالی مطرح نشد است ؛ از مباحث نوسان و موج ، مغناطیس و القای الکترو مغناطیس و ویژگی های فیزیکی مواد سوالات بیشتری و از مباحث الکتریسیته ساکن ، جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم سوالات کمتری مطرح شده است ؛

در کنکور تجربی هر سال تعداد زیادی از سوالات شامل شکل است اما در کنکور دی ماه 20 درصد از این تعداد کاهش یافته است و تنها در 41 درصد از سوالات از شکل ها استفاده شده است .

تحلیل سوالات فیزیک کنکور تجربی دی 1401

مقایسه فیزیک کنکور دی 1401 با سال های گذشته

گفتیم که فیزیک کنکور دی 1401 سوالات کاملا مشابه با سال های گذشته داشته است به گونه ای که حتی میتوان گفت کدام سوال مشابه کدام سوال بوده است. البته آزمون فیزیک دی 1401 کمی سخت تر از فیزیک تیر 1401 و در سطح کنکور 1400 بود.

باوجود تمام شباهت هایی که فیزیک کنکور دی 1401 با فیزیک کنکور تجربی سال های گذتشته داشت، دو نکته جدید در این آزمون مشهود بود. این دو نکته را در ادامه تشریح کرده ایم:

  • افزایش تعداد سوالات چند موردی که نیاز به تسلط بیشتر و دانستن تکنیک های رد گزینه دارد.
  • تعداد سوالات پر محاسبه که زمان بیشتری برای حل کردن نیاز دارند. این تست ها لزوما سخت نیستند اما سر و کله زدن با اعداد غیر رند یا جواب های خیلی نزدیک به هم میتواند برای داوطلبان چالش برانگیز باشد. عدد هایی مثل 6.272 یا 3.264 عدد های غیر عادی در درس فیزیک هستند که در فیزیک کنکور دی 1401 شاهد آنها بودیم.

باتوجه به تغییراتی که در کنکور دیدیم و سطح سوالات فیزیک کنکور تجربی دی 1401 پیشنهاد هایی برای داوطلبان کنکور تیر داریم که احتمالا برای موفقیت در آمزون فیزیک این رشته به کمک شما خواهد آمد.

فیزیک کنکور 1402

تحلیل فیزیک کنکور ریاضی دی 1401

 تعداد سوالات فیزیک کنکور ریاضی دی 1401 نسبت به کنکور گذشته از 45 تا به 35 تا کاهش یافته است و سطح سوالات نیز نسبتا آسان تر اما مفهومی محاسباتی تر شده بود. سوالات فیزیک کنکور دی 1401 ریاضی سطح متوسطی داشته و 15 سوال کاملا آسان در این آزمون دیده میشد.

14 سوال متوسط در میان تمام سوالات فیزیک کنکور ریاضی دی 1401 دیده شد و از کل 35 سوال فیزیک کنکور دی فقط 6 سوال در دسته بندی سوالات دشوار قرار گرفت. این یعنی کسب درصد حداقل 40 درصد فقط با پاسخ به سوالات ساده فیزیک کنکور مثل آب خوردن بود.

نکته جالبی که در سوالات فیزیک کنکور ریاضی دی ماه 1401 دیده شد، طرح دو سوم سوالات سخت یعنی 4 سوال از 6 سوال از فیزیک پایه دوازدهم بود! این موضوع اهمیت ترم اول دوازدهم و امتحانات نهایی را برای داوطلبان دانش آموز چند برابر میکند.

چون اگر دانش آموزان بتوانند حرکت شناسی دوازدهم را به خوبی یاد بگیرند و با تمرین های پر تکرار در زمان امتحانات نهایی به تسلط کافی بر این موضوع برسند، تعداد سوالات تراز آوری که میتوانند پاسخ دهند را برای کنکور افزایش داده اند.

از طرف دیگر بررسی بودجه بندی سوالات نیز میتواند به داشتن مطالعه هدفمند کمک میکند و میتواند برای کنکور تیر 1402 به ما سرنخ های مشخصی بدهد! دانستن میزان طرح سوالات از پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم برای مطالعه به ویژه برای شروع کنکور از بهمن یا شروع کنکور از عید نوروز میتواند معجزه کند!

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور 1402 ریاضی

باید اشاره کرد که برخی از سوالات کاملا محدود به کتاب درسی نبود و تا حدودی فراتر از کتاب درسی بوده است و تمرینات کتاب بود. هرچند که حذفیات کنکور هنوز هم خط قرمز طراحان سوال بوده است.

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی دی 1401

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور دی 1401 رشته ریاضی اهمیت بخش حرکت شناسی و موج دوازدهم را بیش از پیش مشخص کرد. البته برخی از دانش آموزان به اشتباه خیال میکنند که چون سوالات پایه دهم از همه کمتر بوده است میتوان آن را برای مطالعه های لحظه آخری و دوران جمع بندی نادیده گرفت.

اما حقیقت این است که فیزیک دهم 22درصد از سوالات فیزیک کنکور ریاضی دی 1401 را تشکیل میدهد ولی از این 8 سوال فیزیک دهم فقط دو سوال سخت و محاسباتی وجود داشت و 6 سوال دیگر همگی ساده و حفظی یا دو موردی بوده است این یعنی احتمال زیاد اگر متن کتاب را هم خوانده باشید به 6 سوال از 8 سوال فیزیک دهم پاسخ درست خواهید داد.

درباره فیزیک یازدهم نیز همین شرایط وجود دارد. فقط 30 درصد از کل سوالات فیزیک کنکور 1402 مرحله اول رشته ریاضی از پایه یازدهم بود یعنی 10 سوال و باتوجه به سختی و پراکندگی مباحث بسیاری از داوطلبان آن را جدی نمیگیرند. اما نکته طلایی درباره فیزیک یازدهم را من به عنوان مشاور کنکور به شما میگویم:

از کل 10 سوال فیزیک یازدهم که در کنکور مطرح شد، 6 سوال کاملا ساده بود و حتی دانش آموزانی که فیزیک یازدهم را سطحی و با جزوه های شب امتحانی فیزیک یازدهم هم مطالعه کرده بودند میتوانستند آن ها را پاسخ دهند. پس حذف چنین مبحث ساده و درصد آوری بجز در شرایط خاص تحصیلی عقلانی به نظر نمی آید.

مقایسه فیزیک کنکور 1402 مرحله اول رشته ریاضی با سال های گذشته

اولین نکته اینکه باوجود تخصصی بودن درس فیزیک برای بچه های ریاضی، این درس با کاهش تعداد سوالات در کنکور دی 1401 مواجه بود. تغییرات شدید بودجه بندی سوالات مبحثی نیز در فیزیک کنکور دی 1401 نسبت به کنکور های تیر 1401 یا 1400 مشهود بود.

یعنی از مباحثی که همیشه در تست ها سوال مطرح میشد، امسال سوالی دیده نشد و در عوض سوالات مستقیم از متن کتاب درسی افزایش یافته بود. مثلا سال های گذسته مباحثی چون صوت، تکانه، خازن، آینه ها ، آسانسور، رابطه ریدربرگ و الگو های اتمی بی شک بخش قابل توجهی از سوالات را تشکیل میدادند، درحالی که در سوالات فیزیک کنکور دی 1401 اثری از این مباحث در سوالات نبود.

به هرحال باتوجه به بررسی های دقیقی که بر آزمون فیزیک کنکور ریاضی دی 1401 انجام دادیم و بودجه بندی سوالات، پیشنهاد میکنیم برای فیزیک کنکور دی 1401 دهم و یازدهم را برای بالا بردن درصد و دوازدهم را برای بالا بردن تراز و پاسخگویی به سوالات سخت تر در نظر داشته باشید.

برای دریافت اولین جلسه مشاوره کنکور ریاضی و فیزیک با شماره 02633408944 تماس بگیرید و یا از طریق کانال تلگرام تیم مشاوره تحصیلی آکو سوالات مشاوره ای خود را بپرسید و یک برنامه ریزی دقیق برای کنکور تیر 1402 داشته باشیم.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *