نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

تحلیل و برنامه ریزی دروسمشاور من

ریاضی کنکور

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
4.6/5 - (9 امتیاز)

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی فصل‌هایی ریاضی کنکور و مباحثشان بپردازیم، پیش‌نیازهای هر فصل نحوه­ی طرح تست و تعدادشان در کنکور بپردازیم.

ریاضی کنکور

فصل اول: مجموعه‌ها

از فصل مجموعه‌ها تابه‌حال تست مستقیمی برای کنکور نظام جدید مطرح نشده، اما یادگیری این فصل برای خیلی از فصل‌ها موردنیاز هست و در واقع جزو پایه و اساس ریاضی محسوب می‌شود و قبل از مطالعه­ی هر فصلی باید در این فصل به تسلط رسید.

پیش‌نیاز برای اکثر فصل‌های می‌باشد (مخصوصاً فصل الگو و دنباله).

سرفصل این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
  پایه دهم، فصل اول، گفتار اول   0  0بخش اول: مفهوم مجموعه و جبر و مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
پایه دهم، فصل اول، گفتار دوم 00بخش دوم: متمم مجموعه
  00مجموع

فصل دوم: الگو و دنباله

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل اول، گفتار سوم _1بخش اول: الگو و مفهوم دنباله
پایه دهم، فصل اول، گفتار چهارم   1_بخش دوم: دنباله حسابی و ویژگی‌های آن
پایه دهم، فصل اول، گفتار چهارم __بخش سوم: دنباله هندسی و ویژگی‌های آن
  11مجموع

پیش‌نیازها: مجموعه‌ها (فصل اول)

فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت جبری

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل سوم، گفتار اول و دوم __بخش اول: ریشه وتوان
پایه دهم، فصل سوم، گفتار سوم 1_بخش دوم: توان‌های گویا
پایه دهم، فصل سوم، گفتار چهارم   __بخش سوم: عبارت‌های جبری
  1_مجموع

بخش سوم این فصل یعنی عبارت‌های جبری از پایه‌ها و اساس ریاضی محسوب می‌شود.

مطلب راحت و ساده‌ای است و قبل از شروع هر فصلی این بخش باید عالی مطالعه شود چون در اکثر فصل‌های پیش‌نیاز است.

پیش‌نیاز: برای بخش سه (عبارت‌های جبری) همان‌طور که گفتیم جزو پایه و اساس ریاضی هست و پیش‌نیاز مباحث زیادی هست.

بخش 1 و 2 هم پیش‌نیاز فصل 8(تابع‌نمایی و لگاریتمی) است

فصل چهارم: معادله درجه‌دو

فصل چهارم، معادله درجه‌دو فصل پر اهمیتی است و در خیلی ازفصل‌های رد پایان را می‌بینید،

جزِئیات این فصل را باید خیلی با دقت یاد بگیرید.

این فصل مطالب پیوسته‌ای دارد، یعنی ابتدا باید روی مطالب یک بخش به تسلط کافی برسید.

و بعد به سراغ قسمت‌های دیگر بروید، و هرکجا با مشکلی مواجه شدید،

باید از بخش‌های قبل دنبال راه‌حل آن باشید.

ترکیبی با: معادله و نامعادله، حد، مشتق

 وعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل چهارم، گفتار اول     _  _بخش اول: معادلات درجه اول و دوم و روش‌های حل این معادلات
پایه دهم، فصل چهارم، گفتار دوم پایه یازدهم، فصل اول گفتار دوم   1  _بخش دوم: تابع درجه‌دو و ویژگی‌های آن
پایه یازدهم، فصل اول، گفتار دوم   1    _بخش سوم: روابط بین ریشه‌های معادله درجه‌دو
پایه یازدهم، فصل اول گفتار دوم   _  _بخش چهارم: تشکیل معادله درجه‌دو
پایه یازدهم، فصل اول گفتار دوم   _  1بخش پنجم: کاربردهای معادله درجه‌دو
  21مجموع

فصل چهارم: معادله نامعادله

این فصل خیلی شبیه به فصل معادله درجه‌دو است، و پایه و اساس ریاضی محسوب می‌شود. در واقع در بیشتر فصل‌های با حل کردن معادله و نامعادله که روش حل آن‌ها را در دو فصل گذشته یاد گرفتید مواجه می‌شوید

پیش‌نیاز برای: تابع، حد، مشتق

ترکیبی با: تابع، حد، مشتق، معادله درجه‌دو (نحوه ترکیب معادله و نامعادله با سایر فصل‌های دقیقاً مثل فصل معادله درجه‌دو هست)

سرفصل‌های این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه یازدهم، فصل اول گفتار سوم     _  1بخش اول: معادلات گنگ و گویا
پایه دهم، فصل چهارم گفتار سوم 11بخش دوم: حل نامعادلات
  11مجموع

فصل پنجم: هندسه تحلیلی

فصل بسیار راحتی است و اصلاً دردسر ندارد چون به پیش‌نیاز احتیاج ندارد و نکته ترکیبی هم ندارد که لازم به تست‌زنی جدا داشته باشد.

اگر این فصل را کامل مطالعه کنید، به‌راحتی می‌توانید یک تست احتمالی این فصل را بزنید.

پیش‌نیازها: _

پیش‌نیاز برای: _

ترکیبی با: _

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
    0  0بخش اول: دستگاه مختصات و ویژگی آن
    0  0بخش دوم: معادله خط و اوضاع نسبی دو خط
    1  0بخش سوم: فاصله نقطه از خط
  10مجموع

فصل ششم: تابع

این فصل بسیار فصل مهمی است، و می‌توان گفت از مهم‌ترین فصل‌هایی ریاضی دبیرستان محسوب می‌شود و در هر سه‌پایه به طور گسترده وجود دارد.

تابع در واقع روشی برای بیان مباحث مختلف ریاضی است.

و در خیلی از سرفصل‌های ما تابع را می‌بینیم مثل: تابع درجه‌دو، توابع مثلثاتی، مشتق یا قوانین تابع …

اگر به دفترچه سؤالات کنکور نگاه کنید می‌بینید که کلمه تابع چند بار تکرار شده و از اهمیت این مبحث مطلع می‌شوید.

تعداد زیادی از بچه‌ها به‌خاطر حجم زیاد این فصل آن را حذف می‌کنند ولی کاره اشتباهی است چون با حذف تابع خیلی از فصل‌هایی دیگر هم حذف می‌شوند.

این فصل به شدت پیوسته است و حتماً باید روی مطالب یک بخش به تسلط کامل برسید و بعد به سراغ بخش‌های دیگر بروید و اگر به مشکلی برخوردید، باید برگردید به ریشهٔ قضیه، حتی شاید لازم باشد به فصل‌هایی دیگر سری بزنید

پیش‌نیازهای تابع: معادله درجه‌دو

تابع پیش‌نیاز برای: حد، مشتق، کاربرد مشتق

ترکیبی با: حد، مشتق، کاربرد مشتق، معادله درجه‌دو، توابع نمایی و لگاریتمی، مثلثات

سرفصل‌های این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل پنجم گفتار اول و سوم ترکیبی با سایر بخش‌هاترکیبی با سایر بخش‌هابخش اول: مفهوم تابع و آشنایی با خواص آن
پایه دهم، فصل پنجم گفتار دوم 1 تست ترکیبی با سایر بخش‌ها1 تست ترکیبی با سایر بخش‌هابخش دوم: دامنه و برد، تساوی دو تابع
پایه یازدهم، فصل سوم گفتار اول ترکیبی با سایر بخش‌ها_بخش سوم: تابع جز صحیح
پایه یازدهم، فصل سوم گفتار دوم ترکیبی با سایر بخش‌ها و بخش پنجمترکیبی با سایر بخش‌ها و بخش پنجمبخش چهارم: تابع یک به یک
پایه یازدهم، فصل سوم گفتار دوم پایه دوازدهم، فصل اول گفتار سوم   2  1بخش پنجم: وارون یک تابع
پایه یازدهم، فصل سوم گفتار سوم   1  0بخش ششم: عملیات جبری روی تابع
پایه دوازدهم، فصل اول گفتار دوم 11بخش هفتم: ترکیب توابع
ترکیبی   1  _بخش هشتم: رسم نمودار توابع و انتقال آن‌ها  
پایه دوازدهم، فصل اول گفتار اول _1بخش نهم: توابع صعودی و نزولی
  53مجموع

فصل هفتم: توابع نمایی و لگاریتمی

این فصل خیلی چالشی است، زیرا بسیار مطالب جدیدی دارد.

اما وقتی برای این فصل زمان بگزارید و تمرین کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید

چون با وجود حجم کم آن معمولاً دو الی سه تست در کنکور دارد.

این فصل نه‌تنها در درس ریاضی بلکه در مسائل شیمی و صوت فیزیک هم کاربرد دارد.

پیش‌نیازها: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

پیش‌نیاز برای: اسید و باز شیمی، صوت فیزیک

ترکیبی با: _

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه یازدهم، فصل پنجم گفتار اول   1  _بخش اول: تابع‌نمایی و ویژگی‌های آن
پایه یازدهم، فصل پنجم گفتار دوم   _  1بخش دوم: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن
پایه یازدهم، فصل پنجم گفتار دوم   2  _بخش سوم: قوانین و ویژگی‌های لگاریتم  
پایه یازدهم، فصل پنجم گفتار سوم   _  _بخش چهارم: معادلات و نامعادلات نمایی
پایه یازدهم، فصل پنجم گفتار سوم   1  1بخش پنجم: معادلات و نامعادلات لگاریتمی
  32مجموع

فصل هشتم: هندسه

از تحلیلی‌ترین فصل‌هایی ریاضی دبیرستان است،

حتی اگر تعداد زیادی تست بزنید و تحلیل کنید، امکان آن وجود دارد باز به مشکل برخورد کنید و با ایده‌ای جدید مواجه شوید!

پس باید تست زیاد کار کنید و ذهن خودتان را آماده کنید که ممکنه با سؤالات جدیدی روبه‌رو شوید

پیش‌نیازها: _

پیش‌نیاز برای: _

ترکیبی با: _

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه یازدهم، فصل دوم   _  _بخش اول: مقدمات ترسیم هندسی و استدلال
پایه یازدهم، فصل دوم گفتار دوم   1  1بخش دوم: نسبت، تناسب و تالس
پایه یازدهم، فصل دوم گفتار سوم 12 ترکیبی با تالسبخش سوم: تشابه
  23مجموع

فصل نهم: مثلثات

فصل‌های مثلثات و تابع را در هر سه‌پایه دبیرستان با حجم خیلی زیاد داریم.

همین قضیه مهم بودن این فصل و تعداد زیاد تست آن در کنکور را تأیید می‌کند.

مثلثات فصل پیوسته‌ای هست و باید پله‌پله جلو رفت زیرا اگر در یک مبحث به مشکل برخورد کنید، به‌احتمال زیاد در مباحث بعدی هم به مشکل خواهید خورد.

پیش‌نیازهای مثلثات: معادله و نامعادله، تابع

مثلثات پیش‌نیاز برای: قسمت‌هایی از فصل 3 فیزیک دوازدهم (نوسان و موج)

ترکیبی با: تابع و هندسه

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل دوم، گفتار اول و دوم پایه یازدهم، فصل چهارم، گفتار اول ترکیبی با سایر بخش‌هاترکیبی با سایر بخش‌هابخش اول: شناخت دایره و نسبت‌های مثلثاتی
پایه دهم، فصل دوم، گفتار سوم پایه یازدهم، فصل چهارم گفتار دوم   1  1بخش دوم: رابطه بین نسبت‌های مثلثاتی
پایه دوازدهم فصل دوم گفتار دوم   _  1بخش سوم: نسبت‌های مثلثاتی 2 آلفا
پایه دوازدهم فصل دوم گفتار اول   1  _بخش چهارم: دوره تناوب توابع مثلثاتی
پایه یازدهم، فصل چهارم گفتار سوم پایه دوازدهم، فصل دوم، گفتار دوم 11بخش پنجم: توابع مثلثاتی
ترکیبی 11بخش ششم: معادلات مثلثاتی
  44مجموع

فصل دهم: حد

این فصل به علت تعداد تست زیاد آن در کنکور، بسیار کلیدی است.

این فصل نسبتاً کم‌حجم است، اما تعداد تست زیادی دارد.

حد، برای فصل بعدی یعنی مشتق بسیار پیش‌نیاز است.

درواقع بدون یادگیری حد یادگیری مشتق امکان‌پذیر نیست.

زیرا مشتق یک مدل از حد است و همین‌گونه مشتق هم پیش‌نیاز کاربرد مشتق است.

پس نتیجه می‌گیریم این فصل‌های کاملاً به هم مرتبط است.

با اینکه فصل خیلی مهم و بد تستی هست، اما اگر با تیپ بندی مسائل آن آشنا بشوید به‌راحتی از پس سؤالات بر میایید.

پیش‌نیازهای حد: تابع

حد پیش‌نیاز برای: مشتق، کاربرد مشتق

ترکیبی با: مشتق

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دوازدهم، فصل سوم گفتار اول 1_بخش اول: بخش‌پذیری
پایه یازدهم، فصل ششم گفتار اول __بخش دوم: فرایندهای حدی
پایه یازدهم، فصل ششم گفتار دهم _1بخش سوم: محاسبه حد توابع
پایه دوازدهم، فصل سوم گفتار دوم 11بخش چهارم: حد نامتناهی
پایه دوازدهم، فصل سوم گفتار سوم 11بخش پنجم: حد در بی‌نهایت
پایه یازدهم، فصل ششم گفتار سوم _1بخش ششم: پیوستگی
  34مجموع

فصل یازدهم: مشتق

مشتق، فصل خیلی مهم کاربردی است و باید این فصل را در اولویت مطالعه خود قرار دهید.

و هرچقدر در آن مسلط باشید ضرری نمی‌کنید. زیرا فصل پر تستی است و پیش‌نیاز بسیاری از مباحث است.

همان‌طور که در فصل قبل گفتیم رابطه تنگاتنگی با حد دارد یعنی شما برای یادگیری مشتق به حد نیاز دارید و زمانی که مشتق را یاد گرفتید، می‌توانید از مشتق برای مسائل حد نیز استفاده کنید. برای فصل کاربرد مشتق هم قطعاً باید مشتق را بلد باشید

عجیب‌ترین مورد این است که حتی برای حرکت‌شناسی فیزیک هم از مشتق می‌توان استفاده کرد.

پس با یادگیری یک‌فصل از ریاضی هم می‌توان تعداد تست زیادی از ریاضی را یاد گرفت، هم فصل حرکت‌شناسی با آن حجم و سختی را آسان کرد.

این فصل بسیار پیوسته است، تا زمانی که در یک مبحث به تسلط نرسیدید به سراغ مبحث دیگر نباید بروید زیرا برای مبحث بعد یعنی کاربرد مشتق هم به مشکل خواهید خورد.

پیش‌نیازها: تابع، حد

پیش‌نیاز برای: کاربرد مشتق، حد، مبحث رفع ابهام، حرکت‌شناسی فیزیک

ترکیبی با: کاربرد مشتق

سرفصل‌های این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دوازدهم، فصل چهارم گفتار اول   1_  بخش اول: مفهوم مشتق
پایه دوازدهم، فصل چهارم گفتار اول ترکیبی با سایر قسمت‌هاترکیبی با سایر تست‌هابخش دوم: قواعد مشتق‌گیری
پایه دوازدهم، فصل چهارم گفتار اول _  _بخش سوم: معادله خط مماس بر منحنی
پایه دوازدهم، فصل چهارم گفتار دوم   2  1بخش چهارم: مشتق‌پذیری پیوستگی
ترکیبی __بخش پنجم: رابطه بین f,f”
ترکیبی __بخش ششم: مشتق تابع مرکب
ترکیبی با حد ترکیبی با حدترکیبی با حدبخش هفتم: قاعده هوپیتال
پایه دوازدهم، فصل چهارم گفتار سوم   _  1بخش هشتم: آهنگ تغییر متوسط و لحظه‌ای
  23مجموع

فصل دوازدهم: کاربرد مشتق

توضیحات این فصل همانند مشتق است.

پیش‌نیازها: تابع، حد، مشتق

پیش‌نیاز برای: _

ترکیبی با: مشتق

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
ترکیبی   _  _بخش اول: توابع یک نوا و اکیداً یکنوا
پایه دوازدهم، فصل پنجم گفتار اول   1  1بخش دوم: اکسترمم های تابع
پایه دوازدهم، فصل پنجم گفتار دوم   _  1بخش سوم: بهینه‌سازی
  12مجموع

فصل سیزدهم: هندسه (مقاطع مخروطی)

این فصل حفظی محسوب می‌شود و همین نکته به‌راحتی این مبحث اشاره می‌کند

و همچنین هیچ پیش‌نیازی ندارد،

زیرا با حفظ کردن چند تا فرمول و آشنایی با تیپ بندی سؤال‌ها می‌توان به تست‌ها پاسخ

داد

فقط تعداد تست کم این مبحث را در آمار بالا جدی نگیرید! زیرا تعداد تست احتمالی آن زیاد است

پیش‌نیازها: _

پیش‌نیاز برای: _

ترکیبی با: _

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دوازدهم، فصل ششم گفتار اول   1  0بخش اول: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
پایه دوازدهم، فصل ششم گفتار دوم __بخش دوم: دایره
  10مجموع

فصل چهاردهم: شمارش بدون شمردن

برای درک این فصل باید بسیار از آن تست بزنید، چون ایده‌های سؤالات آن متنوع است

پس با تیپ بندی مختلف سؤالات آشنا شوید، و راه‌حل آن‌ها را به‌خاطر بسپارید.

اما ذهن خود را آماده تست‌های جدید نیز کنید زیرا با چند سکه و تاس سؤالات متنوعی می‌توان ساخت.

و در آخر این فصل ارتباط نزدیکی با فصل احتمال دارد، زیرا اگر این فصل را خوب یاد نگرفته باشید، نمی‌توانید به سراغ مبحث احتمال بروید.

پیش‌نیازها: _

پیش‌نیاز برای: احتمال

ترکیبی با: احتمال

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل ششم گفتار اول ترکیبیترکیبیبخش اول: اصل ضرب
پایه دهم، فصل ششم گفتار دوم ترکیبیترکیبیبخش دوم: جای‌گشت
پایه دهم، فصل ششم گفتار سوم ترکیبیترکیبیبخش سوم: ترکیب
  11مجموع

فصل پانزدهم: احتمال

توضیحات این فصل مانند فصل قبل پر از ایده‌های جدید!

پیش‌نیازها: شمارش بدون شمردن

پیش‌نیاز برای: _

ترکیبی با: شمارش بدون شمردن

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های زمانی مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل ششم گفتار اول+ترکیبی 21بخش اول: مقدمات احتمال
پایه یازدهم، فصل هفتم گفتار اول _1بخش دوم: احتمال شرطی
پایه دوازدهم، فصل هفتم گفتار اول __بخش سوم: احتمال کل
  22مجموع

فصل شانزدهم: آمار

آمار، آخرین مبحثی که می‌خواهیم راجع به آن توضیح دهیم

آمار یکی از آسان‌ترین و کم‌حجم‌ترین فصل‌های است.

فقط آمار توصیفی کمی محاسبات دارد که آن هم اگر خوب مطالعه کنید با انواع تست آن آشنا می‌شوید

سرفصل‌هایی این مطلب در کتاب درسیوعده‌های مورد نیاز برای تسلطتعداد تست در کنکور 99تعداد تست در کنکور 98 
پایه دهم، فصل هفتم گفتار دوم و سوم   _  _بخش اول: مفاهیم آمار
پایه یازدهم، فصل هفتم گفتار دوم   1  1بخش دوم: آمار توصیفی
  11مجموع

منابع ریاضی کنکور

در این بخش می‌خواهیم راجع به منابع صحبت کنیم،

ریاضی کنکور

در این قسمت بیشتر سعی داریم شرایط این مسیر را توضیح دهیم. زیرا هر دانش‌آموزان با توجه به شناختی که از خود دارد، در این مسیر باید قدم بردارد اولین نکته این است که ریاضی باید مبحثی مطالعه شود، برای مثال اگر می‌خواهید بروید سراغ فصل مثلثات، باید مثلثات را در هر سه‌پایه بخوانید.

دسته اول دانش آموزانی هستند که پایه ضعیفی دارند و تا الان هیچی نخواندند.

و خود این‌ها نیز دودسته می‌شوند، آن‌هایی که زمان کمی دارند که پیشنهاد می‌کنیم از میکرو طلایی گاج استفاده کنند. زیرا مطالب مهم سه‌پایه را در خود جمع کرده است و درس‌نامه و پاسخ‌نامه خوبی دارد.

و اما آن‌هایی که مشکلی با درس‌نامه ندارند، و می‌توانند وقت خوبی برای ریاضی بگذارند. برای این دسته از افراد میکرو نقره‌ای مناسب‌تر است زیرا کمی از میکرو طلایی کامل‌تر است

البته بهتر است اولویتتان منبع دسته دوم هم باشد، اگر یک‌فصل را خواندید و نتیجه نداد. (که احتمال 90% نتیجه خوبی می‌گیرید) بیایید سراغ این منابع.

دسته دوم: افرادی با پایه خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، عالی!

منابع پیشنهادی برای درس ریاضی از طرف گروه مشاوره آکو:

جامع خیلی سبزی پایه به پایه

میکرو نقره‌ای گاج

میکرو طلایی گاج

جامع مهر و ماه

مسئله بعدی اولویت‌بندی فصل‌های است!

اگر درست نخوانده‌اید تا حد ممکن فصلی را حذف نکنید.

از همین‌الان با بودجه‌بندی آزمون شروع کنید و با هر مرور یکی دو تا از فصل‌هایی قدیمی را بخوانید.

اما اگر می‌خواهید حذف کنید و اولویت‌بندی داشته باشید.

پایه و مبانی: مجموعه، توان‌های گویا، عبارات جبری.

این دو تا فصل را حتماً مطالعه کنید.

اولویت اول:

بخش‌های کوچک و کم دردسر:الگودنباله،امار،هندسه مقاطع.

این‌ها مباحث ساده‌ای است که پیش‌نیاز خاصی هم ندارد

بخش بعدی هم مباحثی است که نسبت تایم تعداد تست خوبی در کنکور دارند:

معادله درجه‌دو، معادله نامعادله، تابع، تابع‌نمایی و لگاریتمی، حد، مثلثات.

اولویت دوم به ترتیب: هندسه تحلیلی، مشتق.

اولویت سوم به ترتیب: شمارش بدون شمردن، هندسه، احتمال، کاربرد مشتق

این فصل‌های همه تست‌هایی با ایده جدید ممکن است داشته باشد، پس برای تسلط لازم است تست زیادی کار کنید و چون نیاز به پیش‌نیازهای خیلی زیادی دارند پس در اولویت آخر مطالعه قرار می‌گیرند.

اما در آخر همه توضیحات باید گفت: اولویت‌بندی یا حذف فصل‌های کاملاً بستگی به تسلط و شرایط دانش‌آموز دارد.

پس با توجه به شرایطی که دارید اولویت‌بندی‌ها را شخصی‌سازی کنید.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن